เดือนพฤษภาคม 2560 ผลิตรถยนต์ 169,495 คัน เพิ่มขึ้น 0.65% ยอดขาย 66,422 คัน เพิ่มขึ้น 0.6% ส่งออก 90,092 คัน ลดลง 9.5%


นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนพฤษภาคม 2560 ดังนี้

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนพฤษภาคม 2560 มีทั้งสิ้น 169,495 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2559 0.65% เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2560 มีจำนวน 775,523 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2559 4.67%

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศเดือนพฤษภาคม 2560 มีจำนวน 66,422 คัน เพิ่มขึ้น 0.6% จากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาเพิ่มขึ้น การส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการแนะนำรถยนต์ SUV รุ่นใหม่

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป ส่งออกได้ 90,092 คัน ลดลง 9.5% ลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 11 โดยส่งออกลดลงในทุกตลาด คิดเป็นมูลค่า 48,014.47 ล้านบาท มูลค่าส่งออก เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ 70,951.71 ล้านบาท 9.88% เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2560 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 443,320 คัน ลดลง 9.12% มูลค่าการส่งออก 233,899.69 ล้านบาท ลดลง 10.6% มูลค่าส่งออก เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ 345,227.90 ล้านบาท ลดลง 6.12%

รถจักรยานยนต์ เดือนพฤษภาคม 2560 ผลิตได้ 226,072 คัน เพิ่มขึ้น 16.03% เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2560 มีจำนวน 1,068,559 คัน เพิ่มขึ้น 8.15% ยอดขาย 188,881 คัน เพิ่มขึ้น 14% เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2560 รถยอดขาย 773,748 คัน เพิ่มขึ้น 6.6%

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนพฤษภาคม 2560 ดังนี้

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนพฤษภาคม 2560 มีทั้งสิ้น 169,495 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2559 0.65% เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2560 มีจำนวน 775,523 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2559 4.67%

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศเดือนพฤษภาคม 2560 มีจำนวน 66,422 คัน เพิ่มขึ้น 0.6% จากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาเพิ่มขึ้น การส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการแนะนำรถยนต์ SUV รุ่นใหม่

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป ส่งออกได้ 90,092 คัน ลดลง 9.5% ลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 11 โดยส่งออกลดลงในทุกตลาด คิดเป็นมูลค่า 48,014.47 ล้านบาท มูลค่าส่งออก เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ 70,951.71 ล้านบาท 9.88% เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2560 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 443,320 คัน ลดลง 9.12% มูลค่าการส่งออก 233,899.69 ล้านบาท ลดลง 10.6% มูลค่าส่งออก เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ 345,227.90 ล้านบาท ลดลง 6.12%

รถจักรยานยนต์ เดือนพฤษภาคม 2560 ผลิตได้ 226,072 คัน เพิ่มขึ้น 16.03% เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2560 มีจำนวน 1,068,559 คัน เพิ่มขึ้น 8.15% ยอดขาย 188,881 คัน เพิ่มขึ้น 14% เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2560 รถยอดขาย 773,748 คัน เพิ่มขึ้น 6.6%

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!