เดือนสิงหาคม 2560 ผลิตรถยนต์ จำนวน 177,415 คัน เพิ่มขึ้น 13.48%


เดือนสิงหาคม 2560 ผลิตรถยนต์ จำนวน 177,415 คัน เพิ่มขึ้น 13.48% ขายรถยนต์ จำนวน 67,962 คัน เพิ่มขึ้น 6.8% และส่งออกรถยนต์ จำนวน 102,907 คัน เพิ่มขึ้น 9.26% เป็นเดือนแรกที่เพิ่มขึ้นในรอบ 14 เดือน

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2560 ดังต่อไปนี้

การผลิต จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนสิงหาคม 2560 ทั้งสิ้น177,415 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13.48% จากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อจำหน่ายในประเทศที่เพิ่มขึ้น 16.21% และ 67.29% ตามลำดับ และผลิตรถกระบะเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น 7.05% เพิ่มขึ้น 11.52% เดือนมกราคม – สิงหาคม 2560 ผลิตได้ 1,287,472 คัน ลดลง 1.24%

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนสิงหาคม 2560 จำนวน 67,962 คัน เพิ่มขึ้น 6.8% ยอดขายยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่แปด จากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่นจากค่ายรถต่างๆ นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น การส่งออกขยายตัวดีขึ้น และการลงทุนภาคเอกชนเริ่มฟื้นตัว เดือนมกราคม – สิงหาคม 2560 มียอดขาย 543,120 คัน เพิ่มขึ้น 10.2%

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป ส่งออกได้ 102,907 คัน เพิ่มขึ้น 9.26% เพิ่มขึ้นเป็นเดือนแรกในรอบ 14 เดือน โดยส่งออกเพิ่มขึ้นเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดตะวันออกกลาง และตลาดแอฟริกา คิดเป็นมูลค่า 54,209.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.19%

รถจักรยานยนต์ เดือนสิงหาคม 2560 ผลิตได้ 202,088 คัน ลดลง 7.03% เดือนมกราคม – สิงหาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,698,388 คัน เพิ่มขึ้น 5.51%

รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 61,948 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลง 11.18% โดยมีมูลค่า 4,012.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.61%

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนสิงหาคม 2560 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 4,356.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.18%

เดือนมกราคม – สิงหาคม 2560 ส่งออก 563,422 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลง 4.88% โดยมีมูลค่า 34,044.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.22% รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม -สิงหาคม 2560 ทั้งสิ้น 36,774.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.1%

เดือนสิงหาคม 2560 ผลิตรถยนต์ จำนวน 177,415 คัน เพิ่มขึ้น 13.48% ขายรถยนต์ จำนวน 67,962 คัน เพิ่มขึ้น 6.8% และส่งออกรถยนต์ จำนวน 102,907 คัน เพิ่มขึ้น 9.26% เป็นเดือนแรกที่เพิ่มขึ้นในรอบ 14 เดือน

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2560 ดังต่อไปนี้

การผลิต จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนสิงหาคม 2560 ทั้งสิ้น177,415 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13.48% จากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อจำหน่ายในประเทศที่เพิ่มขึ้น 16.21% และ 67.29% ตามลำดับ และผลิตรถกระบะเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น 7.05% เพิ่มขึ้น 11.52% เดือนมกราคม – สิงหาคม 2560 ผลิตได้ 1,287,472 คัน ลดลง 1.24%

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนสิงหาคม 2560 จำนวน 67,962 คัน เพิ่มขึ้น 6.8% ยอดขายยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่แปด จากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่นจากค่ายรถต่างๆ นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น การส่งออกขยายตัวดีขึ้น และการลงทุนภาคเอกชนเริ่มฟื้นตัว เดือนมกราคม – สิงหาคม 2560 มียอดขาย 543,120 คัน เพิ่มขึ้น 10.2%

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป ส่งออกได้ 102,907 คัน เพิ่มขึ้น 9.26% เพิ่มขึ้นเป็นเดือนแรกในรอบ 14 เดือน โดยส่งออกเพิ่มขึ้นเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดตะวันออกกลาง และตลาดแอฟริกา คิดเป็นมูลค่า 54,209.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.19%

รถจักรยานยนต์ เดือนสิงหาคม 2560 ผลิตได้ 202,088 คัน ลดลง 7.03% เดือนมกราคม – สิงหาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,698,388 คัน เพิ่มขึ้น 5.51%

รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 61,948 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลง 11.18% โดยมีมูลค่า 4,012.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.61%

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนสิงหาคม 2560 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 4,356.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.18%

เดือนมกราคม – สิงหาคม 2560 ส่งออก 563,422 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลง 4.88% โดยมีมูลค่า 34,044.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.22% รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม -สิงหาคม 2560 ทั้งสิ้น 36,774.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.1%

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!