เบนซ์ ทีทีซี จัดกิจกรรม ‘AMG Winter Driving Experience 2017’ ฉลอง 35 ปี


เบนซ์ ทีทีซี จัดกิจกรรม ‘AMG Winter Driving Experience 2017’ ฉลอง 35 ปี พาคณะผู้โชคดีเปิดประสบการณ์ใหม่ไกลถึงนิวซีแลนด์

บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ จำกัด และบริษัท ทีทีซี มอเตอร์ อุบลราชธานี จำกัด นำ 5 ลูกค้าผู้โชคดีเดินทางร่วมในกิจกรรม ‘AMG Winter Driving Experience 2017’ ที่จัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 35 ปีของบริษัทฯ พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่โดยเปิดโอกาสให้ร่วมอบรมการขับขี่ และทดสอบสมถรรถนะของ AMG ท่ามกลางหิมะและทิวทัศน์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งถือเป็นลูกค้าเบนซ์จากต่างประเทศกลุ่มแรกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ที่จัดขึ้นโดย Mercedes-Benz Australia ทั้งนี้ลูกค้าผู้โชคดีต่างได้รับความรู้และความสนุกสนาน ตลอดทั้งทริปการเดินทาง

เบนซ์ ทีทีซี จัดกิจกรรม ‘AMG Winter Driving Experience 2017’ ฉลอง 35 ปี พาคณะผู้โชคดีเปิดประสบการณ์ใหม่ไกลถึงนิวซีแลนด์

บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ จำกัด และบริษัท ทีทีซี มอเตอร์ อุบลราชธานี จำกัด นำ 5 ลูกค้าผู้โชคดีเดินทางร่วมในกิจกรรม ‘AMG Winter Driving Experience 2017’ ที่จัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 35 ปีของบริษัทฯ พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่โดยเปิดโอกาสให้ร่วมอบรมการขับขี่ และทดสอบสมถรรถนะของ AMG ท่ามกลางหิมะและทิวทัศน์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งถือเป็นลูกค้าเบนซ์จากต่างประเทศกลุ่มแรกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ที่จัดขึ้นโดย Mercedes-Benz Australia ทั้งนี้ลูกค้าผู้โชคดีต่างได้รับความรู้และความสนุกสนาน ตลอดทั้งทริปการเดินทาง

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!