เปิดค่ายกูตูปาลอง ชมความเป็นอยู่ชาวโรฮิงญาลี้ภัยในบังกลาเทศ


นับแต่เกิดความรุนแรงในรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมา เมื่อปลายเดือนสิงหาคม มีชาวโรฮิงญามากกว่าครึ่งล้านอพยพหนีความรุนแรงเข้าสู่บังกลาเทศ ความเป็นอยู่ที่ค่ายกูตูปาลอง เมืองค็อกซ์บาร์ซาร์ ขณะที่ผู้หญิงและเด็กชาวโรฮิงญายืนต่อแถวยาวเหยียดเพื่อรับอาหารจากค่ายผู้ลี้ภัย โดยที่พวกเขาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราวหรืออาศัยร่วมกับชาวบ้านบังกลาเทศในพื้นที่

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาประเทศเมียนมาไม่ยอมรับชาวโรฮิงญาเป็น 1 ใน 135 กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งอาศัยอยู่ในเมียนมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิเสธการให้สัญชาติแก่ชาวโรฮิงญามาตั้งแต่ปี 1982

 

นับแต่เกิดความรุนแรงในรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมา เมื่อปลายเดือนสิงหาคม มีชาวโรฮิงญามากกว่าครึ่งล้านอพยพหนีความรุนแรงเข้าสู่บังกลาเทศ ความเป็นอยู่ที่ค่ายกูตูปาลอง เมืองค็อกซ์บาร์ซาร์ ขณะที่ผู้หญิงและเด็กชาวโรฮิงญายืนต่อแถวยาวเหยียดเพื่อรับอาหารจากค่ายผู้ลี้ภัย โดยที่พวกเขาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราวหรืออาศัยร่วมกับชาวบ้านบังกลาเทศในพื้นที่

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาประเทศเมียนมาไม่ยอมรับชาวโรฮิงญาเป็น 1 ใน 135 กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งอาศัยอยู่ในเมียนมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิเสธการให้สัญชาติแก่ชาวโรฮิงญามาตั้งแต่ปี 1982

 

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!