เปิดงานยิ่งใหญ่ “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560”


 

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (กลาง) รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560” หรือ “SETA 2017” โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ (ที่สามจากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดร.อรรชกา สีบุญเรือง (ที่สามจากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (ที่สองจากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ฯพณฯ นายเฆซุส มิเกลซันส์ (ขวา) เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปในประเทศไทย นายชามฉัด อัคตาร์ (ที่สองจากซ้าย) เลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิก องค์การสหประชาชาติ และ ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ (ซ้าย) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมเปิดงาน เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพของไทยในการเป็นผู้นำด้านพลังงานในภูมิภาค ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านพลังงาน และการพัฒนาสู่พลังงานที่ยั่งยืนของภูมิภาคเอเชีย ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (กลาง) รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560” หรือ “SETA 2017” โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ (ที่สามจากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดร.อรรชกา สีบุญเรือง (ที่สามจากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (ที่สองจากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ฯพณฯ นายเฆซุส มิเกลซันส์ (ขวา) เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปในประเทศไทย นายชามฉัด อัคตาร์ (ที่สองจากซ้าย) เลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิก องค์การสหประชาชาติ และ ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ (ซ้าย) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมเปิดงาน เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพของไทยในการเป็นผู้นำด้านพลังงานในภูมิภาค ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านพลังงาน และการพัฒนาสู่พลังงานที่ยั่งยืนของภูมิภาคเอเชีย ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!