เปิดตัวโครงการนำร่อง “ส่งสินค้าด้วยโดรน” ที่เมืองซูริค สวิสฯ


บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินโดรน Matternet ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ร่วมมือกับบริษัทรถยนต์ Mercedes-Benz และบริษัทเทคโนโลยีสตาร์ทอัพของสวิสเซอร์แลนด์ Siroop เปิดตัวโครงการส่งสินค้าด้วยเครื่องบินโดรน โดยจะเริ่มทดสอบโครงการนำร่องที่เมืองซูริคของสวิสฯ เป็นแห่งแรก

ผู้บริหารของ Matternet ระบุว่า โดรนจะนำสินค้าขนาดเล็กจากศูนย์จำหน่ายสินค้าในเมืองซูริค ไปส่งยังรถตู้ที่รออยู่ห่างออกไปราว 8 – 16 กิโลเมตร จากนั้นรถตู้จะนำสินค้าเหล่านั้นไปส่งตามบ้าน

ถือเป็นครั้งแรกที่มีการนำโดรนมาใช้ส่งของในเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่น โดยข้อดีของการใช้โดรนคือสามารถหลีกเลี่ยงการจรจาจรที่คับคั่งในเมืองใหญ่ได้

เวลานี้ บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ต่างๆ รวมทั้ง Amazon Google และ Uber ต่างกำลังทดสอบการใช้เครื่องบินโดรนส่งสินค้าเช่นกัน

บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินโดรน Matternet ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ร่วมมือกับบริษัทรถยนต์ Mercedes-Benz และบริษัทเทคโนโลยีสตาร์ทอัพของสวิสเซอร์แลนด์ Siroop เปิดตัวโครงการส่งสินค้าด้วยเครื่องบินโดรน โดยจะเริ่มทดสอบโครงการนำร่องที่เมืองซูริคของสวิสฯ เป็นแห่งแรก

ผู้บริหารของ Matternet ระบุว่า โดรนจะนำสินค้าขนาดเล็กจากศูนย์จำหน่ายสินค้าในเมืองซูริค ไปส่งยังรถตู้ที่รออยู่ห่างออกไปราว 8 – 16 กิโลเมตร จากนั้นรถตู้จะนำสินค้าเหล่านั้นไปส่งตามบ้าน

ถือเป็นครั้งแรกที่มีการนำโดรนมาใช้ส่งของในเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่น โดยข้อดีของการใช้โดรนคือสามารถหลีกเลี่ยงการจรจาจรที่คับคั่งในเมืองใหญ่ได้

เวลานี้ บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ต่างๆ รวมทั้ง Amazon Google และ Uber ต่างกำลังทดสอบการใช้เครื่องบินโดรนส่งสินค้าเช่นกัน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!