เปิดแผนธุรกิจ “ไบค์แมน” ผู้นำด้านการซ่อมบำรุงและดูแลรักษารถจักรยานยนต์แบบครบวงจรมาตรฐานห้าง ในราคาเบาๆ


บริษัท ไบค์แมน จำกัด เปิดแผนธุรกิจดูแลและซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ภายใต้ชื่อ “ไบค์แมน (BikeMan)” ชูจุดเด่นระบบการบริหารจัดการร้านอย่างมืออาชีพได้มาตรฐาน พร้อมทีมช่างผู้ชำนาญงานและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่มหลังลูกค้าให้การตอบรับอย่างดี เล็งจัดทำข้อเสนอพิเศษต่างๆ ให้กับลูกค้าที่เข้ารับบริการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

bikeman-3-re

นายจีระพัฒน์ โสภาพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบค์แมน จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์ให้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษารถจักรยานยนต์แก่ลูกค้ารถจักรยานยนต์ทุกประเภทและทุกยี่ห้อ ภายใต้ชื่อศูนย์บริการ “ไบค์แมน (BikeMan)” โดยเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2556 ที่ผ่านมา ด้วยวิสัยทัศน์ “ผู้นำในการสร้างมาตรฐานการบริการและจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพภายใต้ตราสัญลักษณ์ BikeMan เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า” เพื่อรองรับตลาดรถจักรยานยนต์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการการบริการที่ได้มาตรฐาน เทียบเท่าศูนย์บริการขนาดใหญ่ในราคาที่ไม่แพง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ มีแผนขยายการลงทุนเพิ่มเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นได้

Logo Bike man 20.03.57

“ไบค์แมน” ได้นำจุดเด่นของการให้บริการด้านรถจักรยานยนต์ 2 รูปแบบ มานำเสนอเป็นบริการของทางบริษัทฯ คือ เน้นการบริหารจัดการร้านอย่างเป็นระบบเพื่อรักษามาตรฐานการดำเนินงาน โดยมีการนำเทคโนโลยีไอทีมาใช้ในการบริหารจัดการร้าน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการจัดทำหลักสูตรอบรมช่างและผู้ให้บริการเพื่อให้การบริการมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ยังคงรูปแบบการให้บริการที่เป็นกันเองกับลูกค้า พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายยี่ห้อให้ลูกค้าเลือก และการกำหนดราคาสินค้าและค่าบริการที่ไม่แพง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าที่เข้ารับบริการ
บริการของ “ไบค์แมน” ครอบคลุมทั้งการตรวจเช็คสภาพ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนและซ่อมบำรุงชิ้นส่วน รวมไปถึงการผ่าเครื่อง ระบบของรถจักรยานยนต์ทุกประเภทและทุกยี่ห้อ ซึ่งปัจจุบันมีสาขาให้บริการทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ สาขาลาดปลาเค้า (สำนักงานใหญ่) สาขาลาดพร้าววังหิน สาขาหนองจอก สาขาร่มเกล้า และสาขาสายไหม โดยบริษัทฯ มีแผนจะขยายศูนย์บริการเพิ่มอีก 4 สาขาแห่งภายในปีนี้ เพื่อให้สามารถให้บริการที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ลูกค้าที่สนใจสามารถนำรถจักรยานยนต์เข้ารับบริการได้ที่สาขาใกล้บ้าน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาลาดปลาเค้า (สำนักงานใหญ่) โทร. 091-747-5384, สาขาหนองจอก โทร. 092-267-5688, สาขาลาดพร้าว-วังหิน โทร. 098-972-4824, สาขาร่มเกล้า โทร. 096-621-0225 และ สาขาสายไหม โทร. 092-268-5688
ผู้ที่สนใจนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่าย ติดต่อได้ที่ฝ่ายจัดซื้อผลิตภัณฑ์ โทร. 081- 689-1065

บริษัท ไบค์แมน จำกัด เปิดแผนธุรกิจดูแลและซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ภายใต้ชื่อ “ไบค์แมน (BikeMan)” ชูจุดเด่นระบบการบริหารจัดการร้านอย่างมืออาชีพได้มาตรฐาน พร้อมทีมช่างผู้ชำนาญงานและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่มหลังลูกค้าให้การตอบรับอย่างดี เล็งจัดทำข้อเสนอพิเศษต่างๆ ให้กับลูกค้าที่เข้ารับบริการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี bikeman-3-re นายจีระพัฒน์ โสภาพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบค์แมน จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์ให้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษารถจักรยานยนต์แก่ลูกค้ารถจักรยานยนต์ทุกประเภทและทุกยี่ห้อ ภายใต้ชื่อศูนย์บริการ “ไบค์แมน (BikeMan)” โดยเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2556 ที่ผ่านมา ด้วยวิสัยทัศน์ “ผู้นำในการสร้างมาตรฐานการบริการและจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพภายใต้ตราสัญลักษณ์ BikeMan เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า” เพื่อรองรับตลาดรถจักรยานยนต์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการการบริการที่ได้มาตรฐาน เทียบเท่าศูนย์บริการขนาดใหญ่ในราคาที่ไม่แพง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ มีแผนขยายการลงทุนเพิ่มเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นได้ Logo Bike man 20.03.57 “ไบค์แมน” ได้นำจุดเด่นของการให้บริการด้านรถจักรยานยนต์ 2 รูปแบบ มานำเสนอเป็นบริการของทางบริษัทฯ คือ เน้นการบริหารจัดการร้านอย่างเป็นระบบเพื่อรักษามาตรฐานการดำเนินงาน โดยมีการนำเทคโนโลยีไอทีมาใช้ในการบริหารจัดการร้าน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการจัดทำหลักสูตรอบรมช่างและผู้ให้บริการเพื่อให้การบริการมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ยังคงรูปแบบการให้บริการที่เป็นกันเองกับลูกค้า พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายยี่ห้อให้ลูกค้าเลือก และการกำหนดราคาสินค้าและค่าบริการที่ไม่แพง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าที่เข้ารับบริการ บริการของ “ไบค์แมน” ครอบคลุมทั้งการตรวจเช็คสภาพ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนและซ่อมบำรุงชิ้นส่วน รวมไปถึงการผ่าเครื่อง ระบบของรถจักรยานยนต์ทุกประเภทและทุกยี่ห้อ ซึ่งปัจจุบันมีสาขาให้บริการทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ สาขาลาดปลาเค้า (สำนักงานใหญ่) สาขาลาดพร้าววังหิน สาขาหนองจอก สาขาร่มเกล้า และสาขาสายไหม โดยบริษัทฯ มีแผนจะขยายศูนย์บริการเพิ่มอีก 4 สาขาแห่งภายในปีนี้ เพื่อให้สามารถให้บริการที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ลูกค้าที่สนใจสามารถนำรถจักรยานยนต์เข้ารับบริการได้ที่สาขาใกล้บ้าน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาลาดปลาเค้า (สำนักงานใหญ่) โทร. 091-747-5384, สาขาหนองจอก โทร. 092-267-5688, สาขาลาดพร้าว-วังหิน โทร. 098-972-4824, สาขาร่มเกล้า โทร. 096-621-0225 และ สาขาสายไหม โทร. 092-268-5688 ผู้ที่สนใจนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่าย ติดต่อได้ที่ฝ่ายจัดซื้อผลิตภัณฑ์ โทร. 081- 689-1065

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!