เปิดโรงงานแห่งใหม่ของ บจก.แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)


มร.ชินยะ โอกาวา ปธ. บจก.แปซิฟิค อินดัสเตรียล (ประเทศญี่ปุ่น) เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานแห่งใหม่ของ บจก.แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) เพื่อรองรับการผลิตปั๊มขึ้นรูปแม่พิมพ์สำหรับยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง หนึ่งในธุรกิจร่วมทุนของกลุ่มสิทธิผล โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากสิทธิผลและบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ อาทิ ทนง-อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล, พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ, มร.โนบุฮิโระ ยามาโมโต้ และ มร.ยูสุเกะ ยามาเน่ เข้าร่วมพิธี ณ สยามกรีนซิตี้ จ.ระยอง

มร.ชินยะ โอกาวา ปธ. บจก.แปซิฟิค อินดัสเตรียล (ประเทศญี่ปุ่น) เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานแห่งใหม่ของ บจก.แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) เพื่อรองรับการผลิตปั๊มขึ้นรูปแม่พิมพ์สำหรับยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง หนึ่งในธุรกิจร่วมทุนของกลุ่มสิทธิผล โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากสิทธิผลและบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ อาทิ ทนง-อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล, พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ, มร.โนบุฮิโระ ยามาโมโต้ และ มร.ยูสุเกะ ยามาเน่ เข้าร่วมพิธี ณ สยามกรีนซิตี้ จ.ระยอง

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!