เพนตากอนเผย สหรัฐฯส่งเครื่องบินปฏิบัติการเฉียดน่านน้ำโสมแดงกระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยว่า เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (23 ก.ย. 2017) เครื่องบินทิ้งระเบิด B-1B Lancer และเครื่องบินรบ F-15C Eagle ของสหรัฐอเมริกาได้ออกบินไปยังน่านฟ้าระหว่างประเทศ เข้าใกล้น่านน้ำของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (DPRK) ทางตะวันออก

กระทรวงกลาโหมกล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็น “พื้นที่ทางตอนเหนือของเขตปลอดทหาร (DMZ) ที่ไกลที่สุดที่เครื่องบินรบหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกาเคยออกบิน” ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งอยู่นอกบริเวณชายฝั่งของเกาหลีเหนือ พร้อมทั้งกล่าวเสริมว่านี่แสดงให้เห็นถึง “ความจริงจังที่เรามีต่อพฤติกรรมอันบุ่มบ่ามของเกาหลีเหนือ”
ภารกิจนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาและข้อความที่ชัดเจนของสหรัฐอเมริกาว่าประธานาธิบดีมีตัวเลือกทางทหารมากมาย เพื่อเอาชนะภัยคุกคามทั้งปวง” แถลงการณ์ระบุดังนี้


เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติว่า “สหรัฐอเมริกาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการทำลายให้สิ้นซาก” หากเกาหลีเหนือบังคับให้สหรัฐอเมริกาต้องดำเนินการเพื่อปกป้องตัวเองหรือพันธมิตรของตน

กระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยว่า เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (23 ก.ย. 2017) เครื่องบินทิ้งระเบิด B-1B Lancer และเครื่องบินรบ F-15C Eagle ของสหรัฐอเมริกาได้ออกบินไปยังน่านฟ้าระหว่างประเทศ เข้าใกล้น่านน้ำของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (DPRK) ทางตะวันออก

กระทรวงกลาโหมกล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็น "พื้นที่ทางตอนเหนือของเขตปลอดทหาร (DMZ) ที่ไกลที่สุดที่เครื่องบินรบหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกาเคยออกบิน" ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งอยู่นอกบริเวณชายฝั่งของเกาหลีเหนือ พร้อมทั้งกล่าวเสริมว่านี่แสดงให้เห็นถึง "ความจริงจังที่เรามีต่อพฤติกรรมอันบุ่มบ่ามของเกาหลีเหนือ" ภารกิจนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาและข้อความที่ชัดเจนของสหรัฐอเมริกาว่าประธานาธิบดีมีตัวเลือกทางทหารมากมาย เพื่อเอาชนะภัยคุกคามทั้งปวง" แถลงการณ์ระบุดังนี้

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติว่า "สหรัฐอเมริกาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการทำลายให้สิ้นซาก" หากเกาหลีเหนือบังคับให้สหรัฐอเมริกาต้องดำเนินการเพื่อปกป้องตัวเองหรือพันธมิตรของตน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!