เฟดเอ็กซ์และมูลนิธิเซฟคิดส์จัดกิจกรรม Walk Rally


เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ป ซึ่งเป็นผู้ขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก ร่วมกับมูลนิธิเซฟคิดส์ ประเทศไทย จัดกิจกรรมเฟดเอ็กซ์/เซฟคิดส์ วอร์ค แรลลี่ (FedEx/Safe Kids Walk Rally) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ณ โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพฯ โดยมีนักเรียนกว่า 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม และรับฟังการอบรมเกี่ยวกับการเดินทางเท้าและข้ามถนนอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ยาก

กิจกรรมนี้เริ่มต้นด้วยการให้นักเรียนทำแบบทดสอบทางออนไลน์และตอบแบบสอบถามเพื่อทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ถนน จากนั้นอาสาสมัครจากเฟดเอ็กซ์ได้ถ่ายทอดความรู้ และสาธิตการเดินและข้ามถนนอย่างปลอดภัยให้แก่นักเรียนผ่านกิจกรรมทั้ง 3 ฐาน ได้แก่

1. การเดินอย่างปลอดภัย (Safe Walk)

2. การข้ามถนนอย่างปลอดภัย (Safe Cross)

3. สัญญาจราจร (Traffic Signs)

จีน่า แกลวิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย กล่าวว่า “เฟดเอ็กซ์มุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชนที่พนักงานของเราอาศัยอยู่และทำงาน การให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ถนนเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญอันดับแรก เพราะบริษัทของเรามีรถบรรทุกซึ่งใช้วิ่งขนส่งพัสดุทุกวัน เราจึงมุ่งมั่นที่จะรณรงค์เรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ถนนทุกคน สำหรับกิจกรรม Walk Rally นี้ อาสาสมัครของเราสามารถถ่ายทอดความรู้และความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในการใช้ถนนให้แก่เยาวชน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน”

รศ.นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า “อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นหนึ่งในสาเหตุที่คร่าชีวิตเด็กในประเทศไทย ทุกๆปีมีเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนประมาณ 2,000 คนและบาดเจ็บกว่า 72,000 คน เราเชื่อว่าการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถนนจะทำให้เด็กตระหนักถึงการความปลอดภัยในการใช้ถนนและทางเท้า และสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้”

ทั้งนี้ โครงการ FedEx/Safe Kids Walk Rally เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Walk This Way (วอล์ค ดีส เวย์) ซึ่งจัดโดยเฟดเอ็กซ์ และมูลนิธิเซฟคิดส์ ประเทศไทย มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินเท้าอย่างปลอดภัยให้กับเด็ก จนถึงปัจจุบันมีเด็กนักเรียนกว่า 174,882 คน และผู้ปกครองจำนวน 13,751 คนทั่วประเทศ เข้าร่วมและได้ความรู้จากโครงการนี้ การปกป้องผู้ใช้ทางเท้าและสร้างความปลอดภัยในการใช้ถนนทั่วโลกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ FedEx Cares ซึ่งเฟดเอ็กซ์ได้ลงทุนกว่า 200 ล้านเหรียญเพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาชุมชนกว่า 200 เมืองภายในปีพ.ศ. 2563

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ป ซึ่งเป็นผู้ขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก ร่วมกับมูลนิธิเซฟคิดส์ ประเทศไทย จัดกิจกรรมเฟดเอ็กซ์/เซฟคิดส์ วอร์ค แรลลี่ (FedEx/Safe Kids Walk Rally) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ณ โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพฯ โดยมีนักเรียนกว่า 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม และรับฟังการอบรมเกี่ยวกับการเดินทางเท้าและข้ามถนนอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ยาก

กิจกรรมนี้เริ่มต้นด้วยการให้นักเรียนทำแบบทดสอบทางออนไลน์และตอบแบบสอบถามเพื่อทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ถนน จากนั้นอาสาสมัครจากเฟดเอ็กซ์ได้ถ่ายทอดความรู้ และสาธิตการเดินและข้ามถนนอย่างปลอดภัยให้แก่นักเรียนผ่านกิจกรรมทั้ง 3 ฐาน ได้แก่

1. การเดินอย่างปลอดภัย (Safe Walk)

2. การข้ามถนนอย่างปลอดภัย (Safe Cross)

3. สัญญาจราจร (Traffic Signs)

จีน่า แกลวิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย กล่าวว่า “เฟดเอ็กซ์มุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชนที่พนักงานของเราอาศัยอยู่และทำงาน การให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ถนนเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญอันดับแรก เพราะบริษัทของเรามีรถบรรทุกซึ่งใช้วิ่งขนส่งพัสดุทุกวัน เราจึงมุ่งมั่นที่จะรณรงค์เรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ถนนทุกคน สำหรับกิจกรรม Walk Rally นี้ อาสาสมัครของเราสามารถถ่ายทอดความรู้และความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในการใช้ถนนให้แก่เยาวชน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน”

รศ.นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า “อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นหนึ่งในสาเหตุที่คร่าชีวิตเด็กในประเทศไทย ทุกๆปีมีเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนประมาณ 2,000 คนและบาดเจ็บกว่า 72,000 คน เราเชื่อว่าการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถนนจะทำให้เด็กตระหนักถึงการความปลอดภัยในการใช้ถนนและทางเท้า และสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้”

ทั้งนี้ โครงการ FedEx/Safe Kids Walk Rally เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Walk This Way (วอล์ค ดีส เวย์) ซึ่งจัดโดยเฟดเอ็กซ์ และมูลนิธิเซฟคิดส์ ประเทศไทย มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินเท้าอย่างปลอดภัยให้กับเด็ก จนถึงปัจจุบันมีเด็กนักเรียนกว่า 174,882 คน และผู้ปกครองจำนวน 13,751 คนทั่วประเทศ เข้าร่วมและได้ความรู้จากโครงการนี้ การปกป้องผู้ใช้ทางเท้าและสร้างความปลอดภัยในการใช้ถนนทั่วโลกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ FedEx Cares ซึ่งเฟดเอ็กซ์ได้ลงทุนกว่า 200 ล้านเหรียญเพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาชุมชนกว่า 200 เมืองภายในปีพ.ศ. 2563

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!