เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง ครึ่งปี 2560 โตต่อเนื่อง เน้นการบริการที่ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ


บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณศุภวุฒิ จิรมนัสนาคร (กลาง) กรรมการผู้จัดการ จัดงานแถลงผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี พร้อมเผยวิสัยทัศน์แนวโน้มธุรกิจในอนาคต มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อความสะดวกในการให้บริการด้านคมนาคม (Mobility Service) และการให้ความสำคัญกับลูกค้าโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-Centric) ตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับหนึ่ง (First-choice provider) ในการให้บริการสินเชื่อที่หลากหลายและครบวงจร (One-stop financial service solution) ในตลาด

โดยมี มร. ไมเคิล แคมรัน บราวน์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริหารฝ่ายขายและการตลาด, คุณณัฏฐกานต์ โชติพงศ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการ, คุณอัจฉริยา ลิมป์นินาท (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย, คุณฐิติพัฒน์ คูตระกูล (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย, คุณภัทรพล เตชะสำราญ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด และคุณนภาพร นามไทเสรี (ขวาสุด) กรรมการบริหารฝ่ายสินเชื่อและบริหารสินเชื่อ ร่วมงาน ณ ห้องคอนเซอร์เวทอรี่ เดอะ เฮ้าส์ ออน สาทร

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณศุภวุฒิ จิรมนัสนาคร (กลาง) กรรมการผู้จัดการ จัดงานแถลงผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี พร้อมเผยวิสัยทัศน์แนวโน้มธุรกิจในอนาคต มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อความสะดวกในการให้บริการด้านคมนาคม (Mobility Service) และการให้ความสำคัญกับลูกค้าโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-Centric) ตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับหนึ่ง (First-choice provider) ในการให้บริการสินเชื่อที่หลากหลายและครบวงจร (One-stop financial service solution) ในตลาด

โดยมี มร. ไมเคิล แคมรัน บราวน์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริหารฝ่ายขายและการตลาด, คุณณัฏฐกานต์ โชติพงศ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการ, คุณอัจฉริยา ลิมป์นินาท (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย, คุณฐิติพัฒน์ คูตระกูล (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย, คุณภัทรพล เตชะสำราญ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด และคุณนภาพร นามไทเสรี (ขวาสุด) กรรมการบริหารฝ่ายสินเชื่อและบริหารสินเชื่อ ร่วมงาน ณ ห้องคอนเซอร์เวทอรี่ เดอะ เฮ้าส์ ออน สาทร

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!