เยอรมนีเริ่มวิ่ง “รถเมล์ไฟฟ้าไร้คนขับ” ไซส์มินิครั้งแรก


ดอยท์เช บาห์น (Deutsche Bahn) บริษัทการรถไฟเยอรมัน เริ่มให้บริการรถโดยสารอัตโนมัติพลังงานไฟฟ้า วิ่งพาประชาชนไปตามเส้นทางที่กำหนดโดยไม่ต้องพึ่งพาคนขับ ที่เทศบาลเมืองบัด เบิร์นบาค รัฐบาวาเรียทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 25 ต.ค. ที่ผ่านมา

รถโดยสารรุ่นอีแซด 10 (EZ10) ทรงกล่องสี่เหลี่ยมนี้ มีเก้าอี้ผู้โดยสาร 6 ตัวและพื้นที่ให้ยืนอีก 6 คน ส่วนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินมนุษย์สามารถเข้าควบคุมรถได้ทันทีด้วยคันบังคับ โดยผู้โดยสารชุดแรกเดินทางจากย่านบ่อน้ำพุร้อนของเมืองไปยังใจกลางเมืองและสถานีรถไฟด้วยเวลาเพียงแปดนาที

รายงานระบุว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถโดยสารรุ่นใหม่ ซึ่งเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในระบบขนส่งมวลชนของเยอรมนีเป็นครั้งแรก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ดอยท์เช บาห์น (Deutsche Bahn) บริษัทการรถไฟเยอรมัน เริ่มให้บริการรถโดยสารอัตโนมัติพลังงานไฟฟ้า วิ่งพาประชาชนไปตามเส้นทางที่กำหนดโดยไม่ต้องพึ่งพาคนขับ ที่เทศบาลเมืองบัด เบิร์นบาค รัฐบาวาเรียทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 25 ต.ค. ที่ผ่านมา

รถโดยสารรุ่นอีแซด 10 (EZ10) ทรงกล่องสี่เหลี่ยมนี้ มีเก้าอี้ผู้โดยสาร 6 ตัวและพื้นที่ให้ยืนอีก 6 คน ส่วนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินมนุษย์สามารถเข้าควบคุมรถได้ทันทีด้วยคันบังคับ โดยผู้โดยสารชุดแรกเดินทางจากย่านบ่อน้ำพุร้อนของเมืองไปยังใจกลางเมืองและสถานีรถไฟด้วยเวลาเพียงแปดนาที

รายงานระบุว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถโดยสารรุ่นใหม่ ซึ่งเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในระบบขนส่งมวลชนของเยอรมนีเป็นครั้งแรก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!