เยี่ยมชม แอ็กซอลตา เอเชีย แปซิฟิก เทคโนโลยี เซ็นเตอร์


บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม ไฮ ควอลิตี้ บอดี้ช้อป ทริป 2017 (High Quality Body Shop Trip 2017) นำพนักงานและช่างพ่นซ่อมสีรถยนต์กว่า 30 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ แอ็กซอลตา เอเชีย แปซิฟิก เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมเทคโนโลยี นวัตกรรม และการค้นคว้าวิจัยที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นผู้นำด้านพ่นซ่อมสีรถยนต์อย่างมีมาตรฐานระดับโลก ตลอดจนเยี่ยมชมศูนย์พ่นซ่อมสี เมอร์เซเดส-เบนซ์ พร้อมท่องเที่ยวยังสถานที่สำคัญของเซี่ยงไฮ้ ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเร็ว ๆ นี้

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม ไฮ ควอลิตี้ บอดี้ช้อป ทริป 2017 (High Quality Body Shop Trip 2017) นำพนักงานและช่างพ่นซ่อมสีรถยนต์กว่า 30 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ แอ็กซอลตา เอเชีย แปซิฟิก เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมเทคโนโลยี นวัตกรรม และการค้นคว้าวิจัยที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นผู้นำด้านพ่นซ่อมสีรถยนต์อย่างมีมาตรฐานระดับโลก ตลอดจนเยี่ยมชมศูนย์พ่นซ่อมสี เมอร์เซเดส-เบนซ์ พร้อมท่องเที่ยวยังสถานที่สำคัญของเซี่ยงไฮ้ ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเร็ว ๆ นี้

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!