เรียนรู้งานศิลป์ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ปั้น “เด็กศิลป์” ร่วมขับขี่ปลอดภัย สู่อนาคต


“วาดภาพ ระบายสี” ใครๆ ก็สามารถทำได้ แต่ถ้าจะทำให้ดี ต่อยอดจินตนาการสู่ความฝัน สร้างเป็นอาชีพได้นั้น ต้องผ่านการฝึกฝนเทคนิคการสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างต่อเนื่อง “ศิลปะเด็กมิชลิน” เวทีการประกวดวาดภาพสดที่ดำเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2540 ด้วยหวังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทยในรูปแบบศิลปะ พร้อมสร้างจิตสำนึกด้านการขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน

โดยปีนี้ ครบรอบ 20 ปี คณะจัดงาน ประกอบด้วย “บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ร่วมกับ ศูนย์ศิลป์สิรินธร อ.วังสะพุงจ.เลย” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” พระราชทานโล่ห์รางวัลสำหรับเยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดในครั้งนี้ พร้อมทุนการศึกษากว่า 130,000 บาท ในการประกวด Michelin Drawing Contest 2017 ภายใต้หัวข้อ “สู่อนาคตแห่งการสัญจรที่ดีกว่า” โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งการประกวดจะแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประเภทที่2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ ประเภทที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

น.ส.ชาลิน นานา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท สยามมิชลิน จำกัด กล่าวว่าโครงการประกวดวาดภาพกับมิชลิน (Michelin Drawing Conterst) ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับเยาวชน ผ่านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆ โครงการที่ทางมิชลินจัดขึ้น ให้เด็กไทยได้เห็นความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมการสัญจรอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบาย ขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่า ของบริษัท

“ศิลปะเป็นอีกด้านหนึ่งที่เด็กไทยมีความสามารถ และทักษะ ซึ่งควรได้รับการต่อยอด ส่งเสริมทางด้านนี้ เพราะศิลปะ เป็นการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ใช้จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ในการวาดภาพ ระบายสี บอกเล่าเรื่องราวความคิดผ่านผลงานศิลปะ โดยปีนี้เด็กยังคงให้ความสนใจ และร่วมเข้าการประกวด โดยหัวข้อที่ตั้งขึ้น อยากเห็นมุมมองของเด็กไทยและอยากชวนให้พวกเขาได้คิดว่า อนาคตอยากเห็นการสัญจรเป็นอย่างไร ถ้าอยากเห็นการสัญจรที่ดี ขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนสามารถทำอะไรได้บ้าง ซึ่งเด็กหลายคนนอกจากทักษะด้านศิลปะที่เก่งแล้ว เขายังมีมุมมองความคิดที่หลากหลาย โครงการนี้กระตุ้นให้เด็กได้ใช้ความคิด จินตนาการสร้างผลงานศิลปะ พัฒนาศักยภาพของเด็กไทย” น.ส.ชาลิน กล่าว

พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้ หากได้รับการต่อยอดและเปิดโอกาสให้ได้แสดงออก อาจารย์สังคม ทองมี ประธานผู้ก่อตั้งศูนย์สิรินธร กล่าวว่า ศิลปะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อเด็ก ไม่ใช่เพียงการต่อยอดจินตนาการ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และให้เขาได้ใช้ความคิดลงสู่แผ่นกระดาษ วาดภาพ ระบายสีเท่านั้น แต่ยังเป็นการฝึกฝน การใช้สมาธิ และเป็นการเปิดกว้างทางความคิดให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน และมีความสุขซึ่งการประกวดวาดภาพสด ศิลปะเด็กมิชลิน เป็นอีกเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กต่างจังหวัด เด็กในพื้นที่ห่างไกลต่างๆ ได้แสดงศักยภาพ ความสามารถด้านศิลปะอย่างเต็มที่ และเมื่อมีหัวข้อ ก่อนที่พวกเขาจะวาดภาพ ระบายสี ก็ต้องคิดว่าจะนำเสนออะไร ต้องใช้สีอะไร เทคนิคอย่างไร และการที่ได้มาเรียนรู้เห็นเพื่อนๆ จากหลายโรงเรียน ทำให้พวกเขาได้รับประสบการณ์มากมาย

“การเรียนในศิลปะ ตอนนี้ถ้าเรียนในชั้นที่สูงขึ้น วิชาศิลปะก็จะเป็นวิชาที่ได้เรียนสัปดาห์ละ 1 คาบ ซึ่งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมมีความสำคัญ แต่ก็ไม่ควรละเลยการปลูกฝัง การให้เด็กได้เรียนศิลปะร่วมด้วย เพราะศิลปะเป็นงานที่ต่อยอดจากจินตนาการ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และตอนนี้ไม่ว่าจะผลิตสินค้า หรือทำงานอะไรล้วนต้องมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และงานศิลปะก็เกี่ยวข้องด้วยทั้งหมด ดังนั้น การที่ภาคเอกชนอย่างมิชลินเข้ามาเสริมเปิดเวทีให้เด็กๆได้เรียนรู้ แสดงผลงานศิลปะย่อมเป็นการสนับสนุนให้เด็กไทยเห็นคุณค่าของงานศิลปะ ช่วยเด็กค้นหาความชอบความถนัดของตนเอง รวมถึงช่วยให้เด็กที่มีทักษะด้านศิลปะได้ฝึกฝน เรียนรู้และมีพื้นที่ในการแสดงความรู้ความสามารถของตนเอง ขณะเดียวกัน ฝากโรงเรียนให้มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะมากขึ้น”

ทุกเวทีการประกวด ล้วนมีความหมายต่อเด็กต่างจังหวัด เพราะนั่นไม่ใช่เพียงการแข่งขันเพื่อให้ได้รางวัล แต่เป็นการเปิดโอกาส โลกทัศน์การเรียนรู้แก่ตนเอง ด.ญ.เพียงเพียร เพียปลัด นักเรียนชั้นม.2 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย ผู้ชนะเลิศในการประกวดวาดภาพ ประเภทมัธยมศึกษา 1-3 เล่าว่าตนรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ เพราะแม้ตนจะเข้าร่วมการประกวดของมิชลินมาตั้งแต่ป. 2 และได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลสร้างสรรค์ แต่ไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ และปีนี้ยังได้ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ อีกทั้ง ตอนแรกที่เข้าร่วมประกวดก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะชนะเลิศ

“ตอนแรกที่ทราบจากโรงเรียนว่าทางมิชลินจัดโครงการนี้ต่อ ตัดสินใจเข้าร่วมทันที เพราะทุกครั้งที่เข้าร่วมจะได้รับเทคนิคการวาดภาพ ระบายสี และทำให้ได้เห็นผลงานของเพื่อนๆจากหลากหลายโรงเรียน หนูเป็นคนชอบเรียนศิลปะ ชอบวาดภาพ ระบายสี เนื่องจากเป็นคนพูดไม่เก่ง มีเวลาว่างก็จะฝึกฝน เรียนรู้เทคนิคการวาดภาพ ระบายสีต่างๆ จากครูในโรงเรียน และลองวาดไปเรื่อยๆ”ด.ญ.เพียงเพียร กล่าว

งานศิลปะให้ประโยชน์ต่อเด็กมากมาย ด.ญ.เพียงเพียร เล่าอีกว่าศิลปะทำให้ทุกคนใจเย็น มีสติ สมาธิมากขึ้น เพราะทุกครั้งที่วาดภาพ ระบายสี เราต้องทำอย่างใจเย็น เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่ผ่านความคิด จินตนาการ และใส่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนลงไป อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนได้อีกด้วย ดังนั้น การประกวดวาดภาพของมิชลิน เป็นกิจกรรมที่ดีสำหรับเด็กต่างจังหวัดมากๆ เพราะนอกจากส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์แล้วยังสอดแทรกการสร้างจิตสำนึกเรื่องการขับขี่ปลอดภัย การใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ

เช่นเดียวกับ ด.ญ.กัญพัชญ์ สีตื้อ นักเรียนชั้นป.2 โรงเรียนบ้านเอราวัณ จ.เลย ผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพประเภทประถมศึกษาปีที่ 1-3 เล่าว่าหนูรู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้ร่วมการประกวดครั้งนี้ เพราะต่อให้ไม่ได้รับรางวัลแต่ได้ประสบการณ์ดีๆมากมาย ซึ่งการทำงานศิลปะ ทำให้หนูมีความสุข สนุกอยู่แล้ว แต่ได้มาทำงานศิลปะนอกชั้นเรียน ได้เห็นเพื่อนๆ วาดภาพระบายสีที่แตกต่างกันออกไปตามความคิดและจินตนาการ ทำให้มีความคิดใหม่ๆ ยิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ หนูยิ่งมีกำลังใจในการวาดภาพ ระบายสี ทำงานศิลปะมากยิ่งขึ้น

“วิชาศิลปะเป็นวิชาที่หนูชอบมากที่สุด เพราะได้ขีดๆ เขียนๆ แถมไม่มีข้อจำกัดในการใช้สี หรือวาดรูปแบบไหน เพียงเราเข้าใจหัวข้อที่เขาให้มา และลงมือวาดอย่างที่อยากทำ อย่าง หนูอยากเห็นสัญจรในอนาคตที่ไม่มีอุบัติเหตุ ภาพของหนูจะเน้นให้ทุกคนสัญจร ขับขี่บนท้องถนนอย่างมีน้ำใจ และใช้สีสันที่สดใส เพราะหนูชอบ ซึ่งทุกคนสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะของตนเองตามแบบที่ชอบ ศิลปะไม่มีอะไรตายตัว อยากให้ทางมิชลินจัดงานประกวดวาดภาพต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กต่างจังหวัดอย่างพวกหนูได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพ ความสามารถด้านศิลปะ และช่วยเปิดโลกทัศน์ การเรียนรู้ ประสบการณ์ดีๆ แก่เด็กไทยต่อไป”ด.ญ.กัญพัชญ์ กล่าว

ปิดท้ายด้วย ด.ญ.กนกรัตน์ เรืองรัตน์ นักเรียนชั้นป. 4 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จ.นครราชสีมา ผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ ประเภทระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เล่าว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมกับทางโครงการประกวดวาดภาพของมิชลิน ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมาก ช่วยเปิดโอกาสให้เด็กต่างจังหวัดที่ชื่นชอบ รักงานศิลปะได้มีพื้นที่แสดงความสามารถ ทักษะด้านศิลปะของตนเอง เพราะต้องยอมรับว่าเวทีด้านศิลปะมีน้อยเมื่อเทียบกับเวทีการประกวดอื่นๆ การประกวดเป็นเสมือนการช่วยให้เด็กได้ฝึกฝนเทคนิค การวาดภาพ ระบายสี การเรียนรู้งานศิลป์ และเพิ่มเติมประสบการณ์ดีๆ แก่เด็กอย่างมาก

“ศิลปะ” เป็นวิชาที่สามารถช่วยให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ และต่อยอดจินตนาการสู่ผลงานที่เป็นรูปธรรมดังนั้น ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด ทางมิชลิน ยังคงสานต่อโครงการ Michelin Drawing Contest เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ บ่มเพาะจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัยในกลุ่มเยาวชน

“วาดภาพ ระบายสี” ใครๆ ก็สามารถทำได้ แต่ถ้าจะทำให้ดี ต่อยอดจินตนาการสู่ความฝัน สร้างเป็นอาชีพได้นั้น ต้องผ่านการฝึกฝนเทคนิคการสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างต่อเนื่อง “ศิลปะเด็กมิชลิน” เวทีการประกวดวาดภาพสดที่ดำเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2540 ด้วยหวังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทยในรูปแบบศิลปะ พร้อมสร้างจิตสำนึกด้านการขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน

โดยปีนี้ ครบรอบ 20 ปี คณะจัดงาน ประกอบด้วย “บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ร่วมกับ ศูนย์ศิลป์สิรินธร อ.วังสะพุงจ.เลย” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” พระราชทานโล่ห์รางวัลสำหรับเยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดในครั้งนี้ พร้อมทุนการศึกษากว่า 130,000 บาท ในการประกวด Michelin Drawing Contest 2017 ภายใต้หัวข้อ “สู่อนาคตแห่งการสัญจรที่ดีกว่า” โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งการประกวดจะแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประเภทที่2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ ประเภทที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

น.ส.ชาลิน นานา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท สยามมิชลิน จำกัด กล่าวว่าโครงการประกวดวาดภาพกับมิชลิน (Michelin Drawing Conterst) ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับเยาวชน ผ่านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆ โครงการที่ทางมิชลินจัดขึ้น ให้เด็กไทยได้เห็นความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมการสัญจรอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบาย ขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่า ของบริษัท

“ศิลปะเป็นอีกด้านหนึ่งที่เด็กไทยมีความสามารถ และทักษะ ซึ่งควรได้รับการต่อยอด ส่งเสริมทางด้านนี้ เพราะศิลปะ เป็นการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ใช้จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ในการวาดภาพ ระบายสี บอกเล่าเรื่องราวความคิดผ่านผลงานศิลปะ โดยปีนี้เด็กยังคงให้ความสนใจ และร่วมเข้าการประกวด โดยหัวข้อที่ตั้งขึ้น อยากเห็นมุมมองของเด็กไทยและอยากชวนให้พวกเขาได้คิดว่า อนาคตอยากเห็นการสัญจรเป็นอย่างไร ถ้าอยากเห็นการสัญจรที่ดี ขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนสามารถทำอะไรได้บ้าง ซึ่งเด็กหลายคนนอกจากทักษะด้านศิลปะที่เก่งแล้ว เขายังมีมุมมองความคิดที่หลากหลาย โครงการนี้กระตุ้นให้เด็กได้ใช้ความคิด จินตนาการสร้างผลงานศิลปะ พัฒนาศักยภาพของเด็กไทย” น.ส.ชาลิน กล่าว

พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้ หากได้รับการต่อยอดและเปิดโอกาสให้ได้แสดงออก อาจารย์สังคม ทองมี ประธานผู้ก่อตั้งศูนย์สิรินธร กล่าวว่า ศิลปะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อเด็ก ไม่ใช่เพียงการต่อยอดจินตนาการ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และให้เขาได้ใช้ความคิดลงสู่แผ่นกระดาษ วาดภาพ ระบายสีเท่านั้น แต่ยังเป็นการฝึกฝน การใช้สมาธิ และเป็นการเปิดกว้างทางความคิดให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน และมีความสุขซึ่งการประกวดวาดภาพสด ศิลปะเด็กมิชลิน เป็นอีกเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กต่างจังหวัด เด็กในพื้นที่ห่างไกลต่างๆ ได้แสดงศักยภาพ ความสามารถด้านศิลปะอย่างเต็มที่ และเมื่อมีหัวข้อ ก่อนที่พวกเขาจะวาดภาพ ระบายสี ก็ต้องคิดว่าจะนำเสนออะไร ต้องใช้สีอะไร เทคนิคอย่างไร และการที่ได้มาเรียนรู้เห็นเพื่อนๆ จากหลายโรงเรียน ทำให้พวกเขาได้รับประสบการณ์มากมาย

“การเรียนในศิลปะ ตอนนี้ถ้าเรียนในชั้นที่สูงขึ้น วิชาศิลปะก็จะเป็นวิชาที่ได้เรียนสัปดาห์ละ 1 คาบ ซึ่งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมมีความสำคัญ แต่ก็ไม่ควรละเลยการปลูกฝัง การให้เด็กได้เรียนศิลปะร่วมด้วย เพราะศิลปะเป็นงานที่ต่อยอดจากจินตนาการ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และตอนนี้ไม่ว่าจะผลิตสินค้า หรือทำงานอะไรล้วนต้องมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และงานศิลปะก็เกี่ยวข้องด้วยทั้งหมด ดังนั้น การที่ภาคเอกชนอย่างมิชลินเข้ามาเสริมเปิดเวทีให้เด็กๆได้เรียนรู้ แสดงผลงานศิลปะย่อมเป็นการสนับสนุนให้เด็กไทยเห็นคุณค่าของงานศิลปะ ช่วยเด็กค้นหาความชอบความถนัดของตนเอง รวมถึงช่วยให้เด็กที่มีทักษะด้านศิลปะได้ฝึกฝน เรียนรู้และมีพื้นที่ในการแสดงความรู้ความสามารถของตนเอง ขณะเดียวกัน ฝากโรงเรียนให้มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะมากขึ้น”

ทุกเวทีการประกวด ล้วนมีความหมายต่อเด็กต่างจังหวัด เพราะนั่นไม่ใช่เพียงการแข่งขันเพื่อให้ได้รางวัล แต่เป็นการเปิดโอกาส โลกทัศน์การเรียนรู้แก่ตนเอง ด.ญ.เพียงเพียร เพียปลัด นักเรียนชั้นม.2 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย ผู้ชนะเลิศในการประกวดวาดภาพ ประเภทมัธยมศึกษา 1-3 เล่าว่าตนรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ เพราะแม้ตนจะเข้าร่วมการประกวดของมิชลินมาตั้งแต่ป. 2 และได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลสร้างสรรค์ แต่ไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ และปีนี้ยังได้ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ อีกทั้ง ตอนแรกที่เข้าร่วมประกวดก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะชนะเลิศ

“ตอนแรกที่ทราบจากโรงเรียนว่าทางมิชลินจัดโครงการนี้ต่อ ตัดสินใจเข้าร่วมทันที เพราะทุกครั้งที่เข้าร่วมจะได้รับเทคนิคการวาดภาพ ระบายสี และทำให้ได้เห็นผลงานของเพื่อนๆจากหลากหลายโรงเรียน หนูเป็นคนชอบเรียนศิลปะ ชอบวาดภาพ ระบายสี เนื่องจากเป็นคนพูดไม่เก่ง มีเวลาว่างก็จะฝึกฝน เรียนรู้เทคนิคการวาดภาพ ระบายสีต่างๆ จากครูในโรงเรียน และลองวาดไปเรื่อยๆ”ด.ญ.เพียงเพียร กล่าว

งานศิลปะให้ประโยชน์ต่อเด็กมากมาย ด.ญ.เพียงเพียร เล่าอีกว่าศิลปะทำให้ทุกคนใจเย็น มีสติ สมาธิมากขึ้น เพราะทุกครั้งที่วาดภาพ ระบายสี เราต้องทำอย่างใจเย็น เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่ผ่านความคิด จินตนาการ และใส่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนลงไป อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนได้อีกด้วย ดังนั้น การประกวดวาดภาพของมิชลิน เป็นกิจกรรมที่ดีสำหรับเด็กต่างจังหวัดมากๆ เพราะนอกจากส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์แล้วยังสอดแทรกการสร้างจิตสำนึกเรื่องการขับขี่ปลอดภัย การใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ

เช่นเดียวกับ ด.ญ.กัญพัชญ์ สีตื้อ นักเรียนชั้นป.2 โรงเรียนบ้านเอราวัณ จ.เลย ผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพประเภทประถมศึกษาปีที่ 1-3 เล่าว่าหนูรู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้ร่วมการประกวดครั้งนี้ เพราะต่อให้ไม่ได้รับรางวัลแต่ได้ประสบการณ์ดีๆมากมาย ซึ่งการทำงานศิลปะ ทำให้หนูมีความสุข สนุกอยู่แล้ว แต่ได้มาทำงานศิลปะนอกชั้นเรียน ได้เห็นเพื่อนๆ วาดภาพระบายสีที่แตกต่างกันออกไปตามความคิดและจินตนาการ ทำให้มีความคิดใหม่ๆ ยิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ หนูยิ่งมีกำลังใจในการวาดภาพ ระบายสี ทำงานศิลปะมากยิ่งขึ้น

“วิชาศิลปะเป็นวิชาที่หนูชอบมากที่สุด เพราะได้ขีดๆ เขียนๆ แถมไม่มีข้อจำกัดในการใช้สี หรือวาดรูปแบบไหน เพียงเราเข้าใจหัวข้อที่เขาให้มา และลงมือวาดอย่างที่อยากทำ อย่าง หนูอยากเห็นสัญจรในอนาคตที่ไม่มีอุบัติเหตุ ภาพของหนูจะเน้นให้ทุกคนสัญจร ขับขี่บนท้องถนนอย่างมีน้ำใจ และใช้สีสันที่สดใส เพราะหนูชอบ ซึ่งทุกคนสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะของตนเองตามแบบที่ชอบ ศิลปะไม่มีอะไรตายตัว อยากให้ทางมิชลินจัดงานประกวดวาดภาพต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กต่างจังหวัดอย่างพวกหนูได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพ ความสามารถด้านศิลปะ และช่วยเปิดโลกทัศน์ การเรียนรู้ ประสบการณ์ดีๆ แก่เด็กไทยต่อไป”ด.ญ.กัญพัชญ์ กล่าว

ปิดท้ายด้วย ด.ญ.กนกรัตน์ เรืองรัตน์ นักเรียนชั้นป. 4 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จ.นครราชสีมา ผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ ประเภทระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เล่าว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมกับทางโครงการประกวดวาดภาพของมิชลิน ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมาก ช่วยเปิดโอกาสให้เด็กต่างจังหวัดที่ชื่นชอบ รักงานศิลปะได้มีพื้นที่แสดงความสามารถ ทักษะด้านศิลปะของตนเอง เพราะต้องยอมรับว่าเวทีด้านศิลปะมีน้อยเมื่อเทียบกับเวทีการประกวดอื่นๆ การประกวดเป็นเสมือนการช่วยให้เด็กได้ฝึกฝนเทคนิค การวาดภาพ ระบายสี การเรียนรู้งานศิลป์ และเพิ่มเติมประสบการณ์ดีๆ แก่เด็กอย่างมาก

“ศิลปะ” เป็นวิชาที่สามารถช่วยให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ และต่อยอดจินตนาการสู่ผลงานที่เป็นรูปธรรมดังนั้น ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด ทางมิชลิน ยังคงสานต่อโครงการ Michelin Drawing Contest เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ บ่มเพาะจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัยในกลุ่มเยาวชน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!