เหนาโจว “เกาะภูเขาไฟ” : สถานที่ตั้ง 1 ใน 3 ประภาคารสำคัญของโลก


เกาะเหนาโจวเป็น “เกาะภูเขาไฟ” ขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ตั้งอยู่ในมณฑลกว่างตง ทิศเหนือติดกับเกาะตงไห่ ทิศตะวันตกติดกับอ่าวเหลยโจว ส่วนทิศใต้เป็นทะเลจีนใต้ โอบล้อมด้วยมหาสมุทรแปซิฟิก

ที่แห่งนี้มีชื่อเสียงทั้งด้านภูมิประเทศอันเป็นเอกลักษณ์และมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นหาดน่าเยี่ยนไห่ที่มีธรรมชาติงดงาม อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของ “ประภาคารเหนาโจว” ซึ่งได้รับการจัดเป็น 1 ใน 3 ประภาคารสำคัญของโลกร่วมกับประภาคารลอนดอนและประภาคารแหลมกู๊ดโฮป

โคมไฟนับพันดวงที่ส่องสว่างในยามค่ำคืนและบทเพลงของเหล่าชาวประมงคือสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศให้มาเยี่ยมชมเกาะภูเขาไฟแห่งนี้ไม่ขาดสาย

เกาะเหนาโจวเป็น “เกาะภูเขาไฟ” ขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ตั้งอยู่ในมณฑลกว่างตง ทิศเหนือติดกับเกาะตงไห่ ทิศตะวันตกติดกับอ่าวเหลยโจว ส่วนทิศใต้เป็นทะเลจีนใต้ โอบล้อมด้วยมหาสมุทรแปซิฟิก

ที่แห่งนี้มีชื่อเสียงทั้งด้านภูมิประเทศอันเป็นเอกลักษณ์และมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นหาดน่าเยี่ยนไห่ที่มีธรรมชาติงดงาม อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของ “ประภาคารเหนาโจว” ซึ่งได้รับการจัดเป็น 1 ใน 3 ประภาคารสำคัญของโลกร่วมกับประภาคารลอนดอนและประภาคารแหลมกู๊ดโฮป

โคมไฟนับพันดวงที่ส่องสว่างในยามค่ำคืนและบทเพลงของเหล่าชาวประมงคือสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศให้มาเยี่ยมชมเกาะภูเขาไฟแห่งนี้ไม่ขาดสาย

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!