เอช เซม มอเตอร์ ประกาศกลยุทธ์ 5 เพิ่ม ก้าวสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน


นายวันชัย ลี้นะวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช เซม มอเตอร์ ผู้ผลิตและจำหน่ายรถกอล์ฟไฟฟ้ารถสามล้อไฟฟ้า ภายใต้แบนรด์ SEV และ STC ฝีมือคนไทย เปิดเผยว่า “เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน เกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ ในปีนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศกลยุทธ์ 5 เพิ่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เริ่มด้วยการเพิ่มเครือข่ายตัวแทนจำหน่าย เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า เพิ่มความรู้และเทคโนโลยีให้ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มความหลากหลายของตัวสินค้า และเพิ่มจำนวนบุคลากรในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

ในปัจจุบันบริษัทฯ แบ่งรูปแบบการบริหารตัวแทนจำหน่ายออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

1. COCO (Company Owner Company Operated)

2. DODO (Dealer Owner Dealer Operated)

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีเครือข่ายแบบ COCO 3 สาขา ได้แก่ บางนา พระนครศรีอยุธยา และภูเก็ต ในขณะที่มีเครือข่ายการบริหารแบบ DODO อยู่ 40 รายทั่วประเทศ ครอบคลุม 35 จังหวัด โดยในปี 2561 เราตั้งเป้าว่าจะเพิ่มเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายอีก 25 เปอร์เซ็นต์

ด้านความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการให้บริการมากกว่า 40 ปี รวมถึงแนวคิดเรื่องการบริการหลังการขายแบบไปถึงที่ หรือ onsite services ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาส่ง/รับรถ ทีมช่างของเราออกไปให้บริการถึงสถานที่ที่ลูกค้านัดหมาย ยิ่งไปกว่านั้นเรายังคำนึงถึงทรัพยากรที่ใช้ในงานบริการหลังการขาย เช่น จำนวนรถบริการ ช่างบริการ รวมถึงเครื่องมือประจำรถ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในทุกๆ ราย และในปีที่ผ่านมา (2560) ผลการประเมินความพึงพอใจสินค้าและผลิตภัณฑ์ ได้ประเมินคุณภาพสินค้าและบริการเฉลี่ยอยู่ที่ 96% ในทุกๆ ด้าน

ในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ เรามีทีมงานและวิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังส่งทีมงานออกสอบถามลูกค้าถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเพิ่มเติม เพื่อนำมาศึกษา คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์หลัก รวมถึงอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มอรรถรสในการใช้งานสอดคล้องกับทุกธุรกิจ และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ภายใต้งบประมาณที่สมเหตุสมผล

นอกจากนั้น เรายังมีโปรแกรมเสริมต่างๆ มารองรับเพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ อาทิ โปรแกรมการเช่า มีทั้งแบบเช่า-ซื้อ (Leasing) และ เช่า (Rent) โดยการเช่า-ซื้อ (Leasing) หรือ การเช่าดำเนินงาน สามารถเช่าได้สูงสุด 2-3 ปี เหมาะสำหรับลูกค้านิติบุคคล กลุ่มบริษัท โรงงาน หรือโรงแรม หากหมดสัญญาสามารถรับรถคันใหม่ได้ทันที รวมถึงฟรีค่าบริการและอะไหล่ตลอดสัญญาเช่า ช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ สำหรับแบบเช่า (Rent) นั้น สามารถเช่าแบบรายวัน รายเดือน หรือรายปี สามารถเลือกเช่าแบบมีคนขับให้หรือจะขับเองก็ได้ กลุ่มลูกค้าจะเป็น งานคอนเสิร์ต งานทำบุญ หรืองาน Event ต่างๆ เป็นต้น และกุญแจสุดท้ายคือ การเพิ่มบุคลากรและพัฒนาการให้บริการลูกค้า โดยปลูกฝังให้ทุกคนมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณในการให้บริการลูกค้าควบคู่กันไป

สำหรับผู้สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสามารถสอบถามข้อมูลในเรื่องผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อที่ สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 092-276-5005 ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 น.

หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่

www.siamsev.com FB fanpage: Hsemmotor.sev

www.siamstc.com FB fanpage: Hsemmotor.stc

นายวันชัย ลี้นะวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช เซม มอเตอร์ ผู้ผลิตและจำหน่ายรถกอล์ฟไฟฟ้ารถสามล้อไฟฟ้า ภายใต้แบนรด์ SEV และ STC ฝีมือคนไทย เปิดเผยว่า “เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน เกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ ในปีนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศกลยุทธ์ 5 เพิ่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เริ่มด้วยการเพิ่มเครือข่ายตัวแทนจำหน่าย เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า เพิ่มความรู้และเทคโนโลยีให้ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มความหลากหลายของตัวสินค้า และเพิ่มจำนวนบุคลากรในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

ในปัจจุบันบริษัทฯ แบ่งรูปแบบการบริหารตัวแทนจำหน่ายออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

1. COCO (Company Owner Company Operated) 2. DODO (Dealer Owner Dealer Operated)

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีเครือข่ายแบบ COCO 3 สาขา ได้แก่ บางนา พระนครศรีอยุธยา และภูเก็ต ในขณะที่มีเครือข่ายการบริหารแบบ DODO อยู่ 40 รายทั่วประเทศ ครอบคลุม 35 จังหวัด โดยในปี 2561 เราตั้งเป้าว่าจะเพิ่มเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายอีก 25 เปอร์เซ็นต์

ด้านความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการให้บริการมากกว่า 40 ปี รวมถึงแนวคิดเรื่องการบริการหลังการขายแบบไปถึงที่ หรือ onsite services ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาส่ง/รับรถ ทีมช่างของเราออกไปให้บริการถึงสถานที่ที่ลูกค้านัดหมาย ยิ่งไปกว่านั้นเรายังคำนึงถึงทรัพยากรที่ใช้ในงานบริการหลังการขาย เช่น จำนวนรถบริการ ช่างบริการ รวมถึงเครื่องมือประจำรถ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในทุกๆ ราย และในปีที่ผ่านมา (2560) ผลการประเมินความพึงพอใจสินค้าและผลิตภัณฑ์ ได้ประเมินคุณภาพสินค้าและบริการเฉลี่ยอยู่ที่ 96% ในทุกๆ ด้าน

ในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ เรามีทีมงานและวิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังส่งทีมงานออกสอบถามลูกค้าถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเพิ่มเติม เพื่อนำมาศึกษา คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์หลัก รวมถึงอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มอรรถรสในการใช้งานสอดคล้องกับทุกธุรกิจ และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ภายใต้งบประมาณที่สมเหตุสมผล

นอกจากนั้น เรายังมีโปรแกรมเสริมต่างๆ มารองรับเพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ อาทิ โปรแกรมการเช่า มีทั้งแบบเช่า-ซื้อ (Leasing) และ เช่า (Rent) โดยการเช่า-ซื้อ (Leasing) หรือ การเช่าดำเนินงาน สามารถเช่าได้สูงสุด 2-3 ปี เหมาะสำหรับลูกค้านิติบุคคล กลุ่มบริษัท โรงงาน หรือโรงแรม หากหมดสัญญาสามารถรับรถคันใหม่ได้ทันที รวมถึงฟรีค่าบริการและอะไหล่ตลอดสัญญาเช่า ช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ สำหรับแบบเช่า (Rent) นั้น สามารถเช่าแบบรายวัน รายเดือน หรือรายปี สามารถเลือกเช่าแบบมีคนขับให้หรือจะขับเองก็ได้ กลุ่มลูกค้าจะเป็น งานคอนเสิร์ต งานทำบุญ หรืองาน Event ต่างๆ เป็นต้น และกุญแจสุดท้ายคือ การเพิ่มบุคลากรและพัฒนาการให้บริการลูกค้า โดยปลูกฝังให้ทุกคนมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณในการให้บริการลูกค้าควบคู่กันไป

สำหรับผู้สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสามารถสอบถามข้อมูลในเรื่องผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อที่ สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 092-276-5005 ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 น.

หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่

www.siamsev.com FB fanpage: Hsemmotor.sev

www.siamstc.com FB fanpage: Hsemmotor.stc

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!