เอ็ม เอส ไอ จี จัดกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยสัตว์น้ำ


บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย นายแมททิว กรอส ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพบริการ จัดกิจกรรมปลูกป่าและปล่อยสัตว์น้ำ ณ อุทยานแห่งชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกว่า 100 คน ทั้งนี้ เพื่อคืนชีวิตสู่ธรรมชาติด้วยการปลูกป่า พร้อมปล่อยปลาและปูทะเลกลับสู่ระบบนิเวศน์ นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานอีกด้ว

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย นายแมททิว กรอส ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพบริการ จัดกิจกรรมปลูกป่าและปล่อยสัตว์น้ำ ณ อุทยานแห่งชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกว่า 100 คน ทั้งนี้ เพื่อคืนชีวิตสู่ธรรมชาติด้วยการปลูกป่า พร้อมปล่อยปลาและปูทะเลกลับสู่ระบบนิเวศน์ นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานอีกด้ว

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!