“เอ.พี.ฮอนด้า” จุดพลังฝันครั้งยิ่งใหญ่ “ความเท่ที่แท้จริง มาจากใจที่รู้จักให้”


บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ร่วมกับสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลทั่วประเทศ พร้อมทั้งร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั้ง 77 จังหวัด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 14 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 – 2560 โดยปัจจุบันมียอดโลหิตที่ได้รับการบริจาคสะสมแล้วกว่า 176 ล้านซีซี

กิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นหนึ่งในโครงการ เอ.พี.ฮอนด้า จุดพลังฝัน ชวนประชาชนชาวไทยร่วมจุดพลังฝันสู่การเป็น คนดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการให้ บริษัท ฯ จึงอาสาเป็นหน่วยงานที่จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อส่งมอบโลหิตให้ได้ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ผ่านร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศที่มีมากกว่า 1,000 สาขา ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 หรือกว่า 14 ปี ซึ่งคอนเซ็ปต์ในปี 2560 นี้คือ ความเท่ที่แท้จริง มาจากใจที่รู้จักให้” โดยได้รับเกียรติจาก ณอน บูรณะหิรัญ นักคิดและนักปรัชญารุ่นใหม่ มาร่วมเผยพลังความเท่ที่แท้จริงภายในงาน

ทั้งนี้ เอ.พี.ฮอนด้า จะจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทย ทั้งหมด 3 ครั้ง คือในเดือน ส.ค. 60, ธ.ค. 60 และ ช่วงเดือน มี.ค. 61 ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “การให้ที่ยิ่งใหญ่” โดยการบริจาคโลหิต เพียง 1 ยูนิต สามารถช่วยชีวิตได้ถึง 3 ชีวิต

 

 

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ร่วมกับสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลทั่วประเทศ พร้อมทั้งร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั้ง 77 จังหวัด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 14 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 – 2560 โดยปัจจุบันมียอดโลหิตที่ได้รับการบริจาคสะสมแล้วกว่า 176 ล้านซีซี

กิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นหนึ่งในโครงการ เอ.พี.ฮอนด้า จุดพลังฝัน ชวนประชาชนชาวไทยร่วมจุดพลังฝันสู่การเป็น คนดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการให้ บริษัท ฯ จึงอาสาเป็นหน่วยงานที่จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อส่งมอบโลหิตให้ได้ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ผ่านร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศที่มีมากกว่า 1,000 สาขา ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 หรือกว่า 14 ปี ซึ่งคอนเซ็ปต์ในปี 2560 นี้คือ ความเท่ที่แท้จริง มาจากใจที่รู้จักให้” โดยได้รับเกียรติจาก ณอน บูรณะหิรัญ นักคิดและนักปรัชญารุ่นใหม่ มาร่วมเผยพลังความเท่ที่แท้จริงภายในงาน

ทั้งนี้ เอ.พี.ฮอนด้า จะจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทย ทั้งหมด 3 ครั้ง คือในเดือน ส.ค. 60, ธ.ค. 60 และ ช่วงเดือน มี.ค. 61 ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “การให้ที่ยิ่งใหญ่” โดยการบริจาคโลหิต เพียง 1 ยูนิต สามารถช่วยชีวิตได้ถึง 3 ชีวิต

   

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!