แก้ไขความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข่าวสารของรถยนต์ Tata Nano


เนื่องจากเว็บไซต์หลายแห่งได้นำเสนอข่าวเรื่องรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดกะทัดรัด Tata Nano 2016 บริษัททาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณที่ผลิตภัณฑ์นี้เป็นที่ได้รับความสนใจ อย่างไรก็ตามข่าวสารดังกล่าว ไม่เป็นความจริง และได้สร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชน และลูกค้าของบริษัทเป็นจำนวนมาก

บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จึงขออนุญาตแถลงอย่างเป็นทางการว่า ข้อมูลเรื่อง Tata Nano 2016 นั้นไม่เป็นความจริง และไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย ณ ขณะนี้ ข้อมูลดังกล่าวตามเว็บไซต์ต่างๆ ไม่ได้เป็นข้อมูลที่มาจากทางบริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บริษัท ทาทา มอเตอร์ส จำกัด ในอินเดีย

บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จึงกราบเรียนสื่อมวลชนทุกท่านเพื่อให้ได้ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว เนื่องจากขณะนี้บริษัทได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากความเข้าใจผิดของลูกค้า และมีลูกค้าติดต่อมาที่บริษัทเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เหล่านั้น

เนื่องจากเว็บไซต์หลายแห่งได้นำเสนอข่าวเรื่องรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดกะทัดรัด Tata Nano 2016 บริษัททาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณที่ผลิตภัณฑ์นี้เป็นที่ได้รับความสนใจ อย่างไรก็ตามข่าวสารดังกล่าว ไม่เป็นความจริง และได้สร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชน และลูกค้าของบริษัทเป็นจำนวนมาก

บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จึงขออนุญาตแถลงอย่างเป็นทางการว่า ข้อมูลเรื่อง Tata Nano 2016 นั้นไม่เป็นความจริง และไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย ณ ขณะนี้ ข้อมูลดังกล่าวตามเว็บไซต์ต่างๆ ไม่ได้เป็นข้อมูลที่มาจากทางบริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บริษัท ทาทา มอเตอร์ส จำกัด ในอินเดีย

บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จึงกราบเรียนสื่อมวลชนทุกท่านเพื่อให้ได้ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว เนื่องจากขณะนี้บริษัทได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากความเข้าใจผิดของลูกค้า และมีลูกค้าติดต่อมาที่บริษัทเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เหล่านั้น

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!