แถลงการณ์ของเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย กรณีการแอบอ้างขอหมายเลขบัตรเครดิต


ขอเรียนแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีนโยบายการติดต่อลูกค้าเพื่อขอหมายเลขบัตรเครดิตในการดำเนินการใดๆ
เนื่องจากขณะนี้มีกลุ่มบุคคลแอบอ้างเป็นตัวแทนจากบริษัทฯ หรือศูนย์บริการฯ โทรศัพท์ติดต่อลูกค้า และขอให้แจ้งหมายเลขบัตรเครดิต เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดหรือซื้อสินค้าจากศูนย์บริการเชฟโรเลตทั่วประเทศ

บริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายดังกล่าว
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1734 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น. ทุกวัน

 

ขอเรียนแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีนโยบายการติดต่อลูกค้าเพื่อขอหมายเลขบัตรเครดิตในการดำเนินการใดๆ เนื่องจากขณะนี้มีกลุ่มบุคคลแอบอ้างเป็นตัวแทนจากบริษัทฯ หรือศูนย์บริการฯ โทรศัพท์ติดต่อลูกค้า และขอให้แจ้งหมายเลขบัตรเครดิต เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดหรือซื้อสินค้าจากศูนย์บริการเชฟโรเลตทั่วประเทศ

บริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายดังกล่าว หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1734 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น. ทุกวัน

 

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!