“แบตเตอรี่” มาทำความรู้จักอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของรถยนต์แบบง่าย ๆ แต่ได้อะไรมากมาย


ท่านเจ้าของรถยนต์บางท่าน ยังมีความสงสัยอยู่ว่า เมื่อนำรถเข้าทำการตรวจเช็ค หรือทำการบำรุงรักษาตามระยะทางพร้อมกันนั้นรถยนต์ก็ได้ใช้งานที่เป็นปกติ แต่พอเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการทำการตรวจเช็คแล้วนั้น ได้ทำการเสนอให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ เลยทำให้สงสัยว่า “มันเสียจริงหรือ” ในกรณีอย่างนี้ขอเรียนว่า ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือพิเศษในการตรวจเช็คซึ่งจะได้ค่าต่างๆออกมา (จะกล่าวในลำดับต่อไป) เป็นการบ่งบอกถึงประสิทธิภาพด้านการทำงาน

ดังนั้น เพื่อความเข้าใจและความกระจ่าง
ทางฝ่ายจึงได้จัดทำความหมายและรายละเอียดต่างๆ ให้ทราบโดยสังเขป ดังต่อไปนี้

BATTERY TEST

บ่งบอกถึงสภาพของแบตเตอรี่ ว่ามีการชาร์จไฟฟ้าเต็มเป็นปกติหรือไม่ แรงดันหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้า ต่ำกว่า 12.00 V.บ่งบอกว่า

พลังงานในแบตเตอรี่ต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งเป็นผลมาจากหลายสาเหตุ เช่น จอดรถไว้นานมาก, ไฟรั่ว, แผ่นธาตุและน้ำยาอิเล็คโทรไลท์เสื่อมสภาพ ลักษณะเช่นนี้ ไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ สรุปว่า “เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่” แรงดันหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 12.00-12.50 V.

บ่งบอกว่า แบตเตอรี่ไฟอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากหลายสาเหตุ เช่น รถใช้งานน้อย, มีการติดตั้งอุปกรณ์ทางไฟฟ้ามาก, ไฟรั่ว รวมถึงระบบไฟชาร์จและตัวไดชาร์จ ทำงานผิดปกติ ลักษณะเช่นนี้ให้เฝ้าระวัง สรุปว่า “ใช้งานได้อีกระยะหนึ่ง” แรงดันหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้ามากกว่า 12.50 V. บ่งบอกว่า แบตเตอรี่มีแรงดันไฟฟ้าที่เป็นปกติ

หมายความว่าไม่มีสิ่งใดที่ผิดปกติ สรุปว่า “แบตเตอรี่ดี”

อันดับต่อไป ในขณะทำการสตาร์ท STARTER TEST

แรงดันหรือแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่ จะต้องอยู่ในระดับที่สูงกว่า 10.30 V. เป็นการบ่งบอกถึงความสามารถของแบตเตอรี่ ในการรักษาแรงดันไฟฟ้า เพื่อให้มอเตอร์สตาร์ททำงาน ขณะทำการติดเครื่องยนต์หากทำการสตาร์ท แล้วพบว่า แรงดันน้อยกว่า 9.6 V. แสดงว่าควรเปลี่ยนใหม่ แต่ถ้าแรงดันอยู่ระหว่าง 9.6-10.30 V. แนะนำว่าให้เฝ้าระวัง แต่ถ้าแรงดันสูงกว่า 10.30 V. ถือว่ายังใช้งานได้ดี

ต่อไป ระดับของการชาร์จไฟ CHARGING TEST

เป็นการบ่งบอกถึง ประสิทธิภาพของการชาร์จไฟ การทดสอบและการตรวจสอบจะต้องอยู่ในสภาพของการใช้งานทั่วไป คือ ทำการเปิดแอร์ (ระบบปรับอากาศ), เปิดไฟหน้า (ไฟต่ำ)
ต้องอยู่ในรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ โดยทำการวัดแรงดัน จะต้องอยู่ระหว่าง 13.30-14.50 V. ถือว่าใช้งานได้ดี ระบบทำงานเป็นปกติ แต่ถ้าแรงดันอยู่ต่ำกว่า12.50 V. ไดชาร์จทำงานบกพร่อง ควรรีบทำการแก้ไขโดยด่วน แต่ถ้าวัดแรงดันอยู่ระหว่าง 12.50-13.30 V. ลักษณะนี้ต้องเฝ้าระวัง สรุปว่า แรงดันมากกว่า 13.30 V. ถึง 14.50 V. ถือว่าใช้งานได้ดี หากทางเจ้าหน้าที่ มีการนำเสนอเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยมีเอกสารอ้างอิง

ท่านผู้อ่าน สามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยาก ตามที่กล่าวมาตั้งแต่ต้น

ท้ายนี้ ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน ใช้รถยนต์อย่างมีความสุข ทุกท่านครับ

แบตเตอรี่ สำคัญมาก หากได้ทราบ…

ท่านเจ้าของรถยนต์บางท่าน ยังมีความสงสัยอยู่ว่า เมื่อนำรถเข้าทำการตรวจเช็ค หรือทำการบำรุงรักษาตามระยะทางพร้อมกันนั้นรถยนต์ก็ได้ใช้งานที่เป็นปกติ แต่พอเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการทำการตรวจเช็คแล้วนั้น ได้ทำการเสนอให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ เลยทำให้สงสัยว่า “มันเสียจริงหรือ” ในกรณีอย่างนี้ขอเรียนว่า ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือพิเศษในการตรวจเช็คซึ่งจะได้ค่าต่างๆออกมา (จะกล่าวในลำดับต่อไป) เป็นการบ่งบอกถึงประสิทธิภาพด้านการทำงาน

ดังนั้น เพื่อความเข้าใจและความกระจ่าง ทางฝ่ายจึงได้จัดทำความหมายและรายละเอียดต่างๆ ให้ทราบโดยสังเขป ดังต่อไปนี้

BATTERY TEST

บ่งบอกถึงสภาพของแบตเตอรี่ ว่ามีการชาร์จไฟฟ้าเต็มเป็นปกติหรือไม่ แรงดันหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้า ต่ำกว่า 12.00 V.บ่งบอกว่า

พลังงานในแบตเตอรี่ต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งเป็นผลมาจากหลายสาเหตุ เช่น จอดรถไว้นานมาก, ไฟรั่ว, แผ่นธาตุและน้ำยาอิเล็คโทรไลท์เสื่อมสภาพ ลักษณะเช่นนี้ ไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ สรุปว่า “เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่” แรงดันหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 12.00-12.50 V.

บ่งบอกว่า แบตเตอรี่ไฟอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากหลายสาเหตุ เช่น รถใช้งานน้อย, มีการติดตั้งอุปกรณ์ทางไฟฟ้ามาก, ไฟรั่ว รวมถึงระบบไฟชาร์จและตัวไดชาร์จ ทำงานผิดปกติ ลักษณะเช่นนี้ให้เฝ้าระวัง สรุปว่า “ใช้งานได้อีกระยะหนึ่ง” แรงดันหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้ามากกว่า 12.50 V. บ่งบอกว่า แบตเตอรี่มีแรงดันไฟฟ้าที่เป็นปกติ

หมายความว่าไม่มีสิ่งใดที่ผิดปกติ สรุปว่า “แบตเตอรี่ดี”

อันดับต่อไป ในขณะทำการสตาร์ท STARTER TEST

แรงดันหรือแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่ จะต้องอยู่ในระดับที่สูงกว่า 10.30 V. เป็นการบ่งบอกถึงความสามารถของแบตเตอรี่ ในการรักษาแรงดันไฟฟ้า เพื่อให้มอเตอร์สตาร์ททำงาน ขณะทำการติดเครื่องยนต์หากทำการสตาร์ท แล้วพบว่า แรงดันน้อยกว่า 9.6 V. แสดงว่าควรเปลี่ยนใหม่ แต่ถ้าแรงดันอยู่ระหว่าง 9.6-10.30 V. แนะนำว่าให้เฝ้าระวัง แต่ถ้าแรงดันสูงกว่า 10.30 V. ถือว่ายังใช้งานได้ดี

ต่อไป ระดับของการชาร์จไฟ CHARGING TEST

เป็นการบ่งบอกถึง ประสิทธิภาพของการชาร์จไฟ การทดสอบและการตรวจสอบจะต้องอยู่ในสภาพของการใช้งานทั่วไป คือ ทำการเปิดแอร์ (ระบบปรับอากาศ), เปิดไฟหน้า (ไฟต่ำ) ต้องอยู่ในรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ โดยทำการวัดแรงดัน จะต้องอยู่ระหว่าง 13.30-14.50 V. ถือว่าใช้งานได้ดี ระบบทำงานเป็นปกติ แต่ถ้าแรงดันอยู่ต่ำกว่า12.50 V. ไดชาร์จทำงานบกพร่อง ควรรีบทำการแก้ไขโดยด่วน แต่ถ้าวัดแรงดันอยู่ระหว่าง 12.50-13.30 V. ลักษณะนี้ต้องเฝ้าระวัง สรุปว่า แรงดันมากกว่า 13.30 V. ถึง 14.50 V. ถือว่าใช้งานได้ดี หากทางเจ้าหน้าที่ มีการนำเสนอเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยมีเอกสารอ้างอิง

ท่านผู้อ่าน สามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยาก ตามที่กล่าวมาตั้งแต่ต้น

ท้ายนี้ ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน ใช้รถยนต์อย่างมีความสุข ทุกท่านครับ

แบตเตอรี่ สำคัญมาก หากได้ทราบ…

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!