แอปฯ ช่วยหาที่จอดได้ผ่านมือถือ…ไม่ต้องวนหาที่จอดรถอีกต่อไป 


ประเทศจีนจะหมดปัญหาการขับวนหาที่จอดรถ เมื่อบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งชื่อว่า ETCP พัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ช่วยหาจุดจอดรถได้จากบนมือถือ พร้อมมีระบบนำทางไปยังที่จอดรถและสามารถชำระเงินผ่านแอปฯ ได้

หยางเหล่ย ผู้ขับขี่รถยนต์คนหนึ่งในกรุงปักกิ่ง เผยว่าจุดสำคัญของแอปฯ ก็คือความสะดวก เขาชื่นชอบฟังก์ชั่นชำระเงินอัตโนมัติเป็นพิเศษ เพราะไม่ต้องจ่ายค่าที่จอดรถด้วยเงินสด ไม่ว่าจะตอนเข้าหรือออกจากจุดจอดรถ และแอปฯ นี้ทำให้เขาสามารถเลือกจุดที่ต้องการจะจอดรถได้โดยเรียงตามราคา

ทั้งนี้ หน่วยงานด้านการขนส่งกรุงปักกิ่งออกรายงานผลสำรวจ “จำนวนทรัพยากรที่จอดรถ” โดยระบุว่ากรุงปักกิ่งยังขาดแคลนที่จอดรถอีกประมาณ 1.3 ล้านคัน ส่วนทั้งประเทศจีนนั้นยังขาดแคลนที่จอดรถอีกประมาณ 50 ล้านคัน

งานวิจัยเร็วๆ นี้เผยว่ามีที่จอดรถประมาณ 50% ที่ไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น ที่จอดรถในอาคารสำนักงานจะเต็มระหว่างวัน แต่ว่างระหว่างคืน ซึ่งตรงกันข้ามกับที่จอดรถในโซนที่พักอาศัย บริการแชร์ที่จอดรถนี้จะทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ใช้ที่จอดรถที่ว่างเหล่านั้นได้ไม่ว่าจะ 1 ชั่วโมง หรือจอดนอน 2-3 เดือน

บริษัทอีทีซีพี ก่อตั้งเมื่อปี 2012 มีบทบาทเป็นผู้ประสานงานระหว่างเจ้าของที่จอดรถและผู้ขับขี่รถยนต์ เพื่อทำให้จุดจอดรถที่ว่างนั้นได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
จูข่าย รองประธานบริษัทอีทีซีพีกรุ๊ป ระบุว่าพวกเขาต้องทำงานอย่างหนักเพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งฝ่ายเจ้าของที่จอดรถและผู้ขับขี่รถยนต์ พร้อมเสริมว่า “สำหรับเรา คุณภาพการบริการคือนโยบายสูงสุดเสมอ”

บริษัทอีทีซีพีเติบโตจนครองพื้นที่ใหญ่ที่สุดในตลาด “ที่จอดรถอัจฉริยะ” ของจีน บริการของแอปฯ นี้ครอบคลุมจุดจอดรถมากกว่า 5,000 คันใน 200 เมือง มีผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคน

ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้ทำเงินจากการที่ลูกค้าชำระเงินค่าจอดรถ แต่กำไรมาจากโฆษณาและบริการเสริม ซึ่งได้แก่การขายสินค้ายานยนต์ ล้างรถ และซ่อมบำรุง
ยังมีบริษัทอีก 100 บริษัทที่ให้บริการที่จอดรถแชร์ใช้ ซึ่งรวมถึงบริษัท “แอร์ปาร์กกิง” ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2015 และมีแผนจะขยายจุดจอดรถให้ถึง 2,000 คันใน 40 เมืองภายในสิ้นปีนี้
แอร์ปาร์กกิงมีฟังก์ชั่นให้ผู้อยู่อาศัยแชร์ที่จอดรถที่ “ว่าง” ร่วมกับผู้อยู่อาศัยคนอื่นผ่านแอปพลิเคชั่น

ด้วยการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทผู้ให้บริการหลายแห่งจึงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐออกนโยบายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อบังคับควบคุมการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ และเพื่อทำให้การให้บริการไม่สะดุด

ประเทศจีนจะหมดปัญหาการขับวนหาที่จอดรถ เมื่อบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งชื่อว่า ETCP พัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ช่วยหาจุดจอดรถได้จากบนมือถือ พร้อมมีระบบนำทางไปยังที่จอดรถและสามารถชำระเงินผ่านแอปฯ ได้

หยางเหล่ย ผู้ขับขี่รถยนต์คนหนึ่งในกรุงปักกิ่ง เผยว่าจุดสำคัญของแอปฯ ก็คือความสะดวก เขาชื่นชอบฟังก์ชั่นชำระเงินอัตโนมัติเป็นพิเศษ เพราะไม่ต้องจ่ายค่าที่จอดรถด้วยเงินสด ไม่ว่าจะตอนเข้าหรือออกจากจุดจอดรถ และแอปฯ นี้ทำให้เขาสามารถเลือกจุดที่ต้องการจะจอดรถได้โดยเรียงตามราคา

ทั้งนี้ หน่วยงานด้านการขนส่งกรุงปักกิ่งออกรายงานผลสำรวจ “จำนวนทรัพยากรที่จอดรถ” โดยระบุว่ากรุงปักกิ่งยังขาดแคลนที่จอดรถอีกประมาณ 1.3 ล้านคัน ส่วนทั้งประเทศจีนนั้นยังขาดแคลนที่จอดรถอีกประมาณ 50 ล้านคัน

งานวิจัยเร็วๆ นี้เผยว่ามีที่จอดรถประมาณ 50% ที่ไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น ที่จอดรถในอาคารสำนักงานจะเต็มระหว่างวัน แต่ว่างระหว่างคืน ซึ่งตรงกันข้ามกับที่จอดรถในโซนที่พักอาศัย บริการแชร์ที่จอดรถนี้จะทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ใช้ที่จอดรถที่ว่างเหล่านั้นได้ไม่ว่าจะ 1 ชั่วโมง หรือจอดนอน 2-3 เดือน

บริษัทอีทีซีพี ก่อตั้งเมื่อปี 2012 มีบทบาทเป็นผู้ประสานงานระหว่างเจ้าของที่จอดรถและผู้ขับขี่รถยนต์ เพื่อทำให้จุดจอดรถที่ว่างนั้นได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ จูข่าย รองประธานบริษัทอีทีซีพีกรุ๊ป ระบุว่าพวกเขาต้องทำงานอย่างหนักเพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งฝ่ายเจ้าของที่จอดรถและผู้ขับขี่รถยนต์ พร้อมเสริมว่า “สำหรับเรา คุณภาพการบริการคือนโยบายสูงสุดเสมอ”

บริษัทอีทีซีพีเติบโตจนครองพื้นที่ใหญ่ที่สุดในตลาด “ที่จอดรถอัจฉริยะ” ของจีน บริการของแอปฯ นี้ครอบคลุมจุดจอดรถมากกว่า 5,000 คันใน 200 เมือง มีผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคน

ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้ทำเงินจากการที่ลูกค้าชำระเงินค่าจอดรถ แต่กำไรมาจากโฆษณาและบริการเสริม ซึ่งได้แก่การขายสินค้ายานยนต์ ล้างรถ และซ่อมบำรุง ยังมีบริษัทอีก 100 บริษัทที่ให้บริการที่จอดรถแชร์ใช้ ซึ่งรวมถึงบริษัท “แอร์ปาร์กกิง” ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2015 และมีแผนจะขยายจุดจอดรถให้ถึง 2,000 คันใน 40 เมืองภายในสิ้นปีนี้ แอร์ปาร์กกิงมีฟังก์ชั่นให้ผู้อยู่อาศัยแชร์ที่จอดรถที่ “ว่าง” ร่วมกับผู้อยู่อาศัยคนอื่นผ่านแอปพลิเคชั่น

ด้วยการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทผู้ให้บริการหลายแห่งจึงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐออกนโยบายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อบังคับควบคุมการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ และเพื่อทำให้การให้บริการไม่สะดุด

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!