แอ็กซอลตา จัดอบรมสร้างบุคลากรด้านงานพ่นซ่อมสีรถยนต์อย่างมีมาตรฐาน แก่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ


บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระบบสีพ่นรถยนต์อันดับหนึ่งของโลก ทั้งสีน้ำและสีฝุ่น จัดโครงการไตรภาคี รุ่นที่ 3 ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของแอ็กซอลตา โดยร่วมมือกับ วิทยาลัยการอาชีพ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

มุ่งสร้างทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาด้านช่างพ่นซ่อมสีรถยนต์ ทั้งงานการเตรียมพื้นผิว พ่นสี เคลือบเงา สร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจบริการพ่นซ่อมสีรถยนต์ พร้อมผลิตบุคลากรสู่ตลาดอย่างมืออาชีพ ได้มาตรฐานระดับโลก

“แอ็กซอลตา มีความยินดีที่ได้ร่วมโครงการกับวิริยะประกันภัย และวิทยาลัยการอาชีพ จากศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์และการฝึกอบรมจากทีมงานแอ็กซอลตาผู้เชี่ยวชาญ จะทำให้นักศึกษาที่ร่วมโครงการได้ความรู้ความเข้าใจในเทคนิคอันทันสมัย นอกจากประโยชน์ด้านพื้นฐานอาชีพแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่วงการอุตสาหกรรมสีพ่นรถยนต์ของไทยด้วย” คุณภัสสร อิริยาภิชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงธุรกิจของแอ็กซอลตาในประเทศไทย

การอบรมประกอบด้วยเทคนิคขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวสำหรับการพ่นซ่อมสี ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแอ็กซอลต ตั้งแต่งานเตรียมพื้นสีโป๊ว สีพื้นกลบรอย สีจริงทับหน้า เคลียร์เคลือบเงา เพื่อช่วยให้การทำงานสะดวก ประหยัดเวลา ได้งานที่สมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่จากแอ็กซอลตาได้เสร็จสิ้นการอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 1 เดือน และมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระบบสีพ่นรถยนต์อันดับหนึ่งของโลก ทั้งสีน้ำและสีฝุ่น จัดโครงการไตรภาคี รุ่นที่ 3 ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของแอ็กซอลตา โดยร่วมมือกับ วิทยาลัยการอาชีพ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

มุ่งสร้างทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาด้านช่างพ่นซ่อมสีรถยนต์ ทั้งงานการเตรียมพื้นผิว พ่นสี เคลือบเงา สร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจบริการพ่นซ่อมสีรถยนต์ พร้อมผลิตบุคลากรสู่ตลาดอย่างมืออาชีพ ได้มาตรฐานระดับโลก

“แอ็กซอลตา มีความยินดีที่ได้ร่วมโครงการกับวิริยะประกันภัย และวิทยาลัยการอาชีพ จากศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์และการฝึกอบรมจากทีมงานแอ็กซอลตาผู้เชี่ยวชาญ จะทำให้นักศึกษาที่ร่วมโครงการได้ความรู้ความเข้าใจในเทคนิคอันทันสมัย นอกจากประโยชน์ด้านพื้นฐานอาชีพแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่วงการอุตสาหกรรมสีพ่นรถยนต์ของไทยด้วย” คุณภัสสร อิริยาภิชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงธุรกิจของแอ็กซอลตาในประเทศไทย

การอบรมประกอบด้วยเทคนิคขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวสำหรับการพ่นซ่อมสี ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแอ็กซอลต ตั้งแต่งานเตรียมพื้นสีโป๊ว สีพื้นกลบรอย สีจริงทับหน้า เคลียร์เคลือบเงา เพื่อช่วยให้การทำงานสะดวก ประหยัดเวลา ได้งานที่สมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่จากแอ็กซอลตาได้เสร็จสิ้นการอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 1 เดือน และมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!