แอ็กซอลตา ยินดีกับ โตโยต้า


ภัสสร อิริยาภิชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร แสดงความยินดีแก่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และผู้จำหน่าย โตโยต้าภูมิพัฒนาจำกัด ในโอกาสเปิดโครงการซ่อมด่วนตัวถังและสี (Express BP) ให้บริการซ่อมสีพ่นรถยนต์ด่วนทันใจ ภายใน 60 นาที

ด้วยสีคุณภาพสูงจาก โครแมกซ์ (Cromax) ซึ่งสีพ่นรถยนต์ โครแมกซ์ โปร (สีระบบสูตรน้ำ) ได้รับการยอมรับจากศูนย์ซ่อมสีโตโยต้า ทั่วประเทศ ด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย ช่วยให้งานซ่อมมีประสิทธิภาพและได้คุณภาพสูง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในศักยภาพของผลิตภัณฑ์จากแอ็กซอลตาและบริการที่ได้มาตรฐานจากช่างผู้ชำนาญการของโตโยต้า ณ บริษัท โตโยต้าภูมิพัฒนา จำกัด

ภัสสร อิริยาภิชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร แสดงความยินดีแก่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และผู้จำหน่าย โตโยต้าภูมิพัฒนาจำกัด ในโอกาสเปิดโครงการซ่อมด่วนตัวถังและสี (Express BP) ให้บริการซ่อมสีพ่นรถยนต์ด่วนทันใจ ภายใน 60 นาที

ด้วยสีคุณภาพสูงจาก โครแมกซ์ (Cromax) ซึ่งสีพ่นรถยนต์ โครแมกซ์ โปร (สีระบบสูตรน้ำ) ได้รับการยอมรับจากศูนย์ซ่อมสีโตโยต้า ทั่วประเทศ ด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย ช่วยให้งานซ่อมมีประสิทธิภาพและได้คุณภาพสูง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในศักยภาพของผลิตภัณฑ์จากแอ็กซอลตาและบริการที่ได้มาตรฐานจากช่างผู้ชำนาญการของโตโยต้า ณ บริษัท โตโยต้าภูมิพัฒนา จำกัด

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!