แอ็กซอลตา อบรมทักษะพ่นซ่อมสีรถยนต์พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ Cromax, nason, Duxone ตอบสนองความต้องการลูกค้าด้วยมาตรฐานระดับโลก


บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระบบสีพ่นรถยนต์อันดับหนึ่งของโลกทั้งสีน้ำและสีฝุ่น แนะนำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมล่าสุด คุณภาพระดับโลก พร้อมความรู้ด้านเทคนิคและการพ่นซ่อมสีรถยนต์จากผู้เชี่ยวชาญของแอ็กซอลตา ชูผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Cromax, nason และ Duxone เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการขายให้แก่ตัวแทนจำหน่ายและผู้ใช้สามารถเข้าถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างแท้จริง ณ แอ็กซอลา คัลเลอร์เซ็นเตอร์ ศูนย์ผสมสีรถยนต์ บริษัท มิราเคิล ออโต้คัลเลอร์ จำกัด

นายกรัณต์ สุกสี หัวหน้าฝ่ายเทคนิค บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การแนะนำผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ เพื่อช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของแอ็กซอลตา ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทุกกลุ่ม ช่วยให้ลูกค้าทำงานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามการใช้งาน และลำดับขั้นตอนที่ได้มาตรฐานระดับโลกภายใต้แอ็กซอลตา”

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่มีการแนะนำในครั้งนี้ ได้แก่ “Cromax Universal Clear 1200S (โครแมกซ์ เคลียร์ อเนกประสงค์ 1200เอส)” เคลียร์ทับหน้าสีจริง ระบบ 2 องค์ประกอบ (2K) อเนกประสงค์, Duxone ในกระบวนการเตรียมพื้น สีโป๊ว สีรองพื้นกลบรอย และเคลือบเงา Duxone DX88 2K Polyester Putty ดุ๊กซอน สีโป๊ว, Duxone DX62 ดุ๊กซอน สีพื้นกลบรอย 2K ความเข้มข้นสูง ชนิดแห้งเร็ว ประหยัดสีและเวลา, nason 495-00 Nason 421-100 เคลือบเงา ขัดง่าย ทนทาน

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระบบสีพ่นรถยนต์อันดับหนึ่งของโลกทั้งสีน้ำและสีฝุ่น แนะนำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมล่าสุด คุณภาพระดับโลก พร้อมความรู้ด้านเทคนิคและการพ่นซ่อมสีรถยนต์จากผู้เชี่ยวชาญของแอ็กซอลตา ชูผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Cromax, nason และ Duxone เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการขายให้แก่ตัวแทนจำหน่ายและผู้ใช้สามารถเข้าถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างแท้จริง ณ แอ็กซอลา คัลเลอร์เซ็นเตอร์ ศูนย์ผสมสีรถยนต์ บริษัท มิราเคิล ออโต้คัลเลอร์ จำกัด

นายกรัณต์ สุกสี หัวหน้าฝ่ายเทคนิค บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การแนะนำผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ เพื่อช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของแอ็กซอลตา ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทุกกลุ่ม ช่วยให้ลูกค้าทำงานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามการใช้งาน และลำดับขั้นตอนที่ได้มาตรฐานระดับโลกภายใต้แอ็กซอลตา”

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่มีการแนะนำในครั้งนี้ ได้แก่ “Cromax Universal Clear 1200S (โครแมกซ์ เคลียร์ อเนกประสงค์ 1200เอส)” เคลียร์ทับหน้าสีจริง ระบบ 2 องค์ประกอบ (2K) อเนกประสงค์, Duxone ในกระบวนการเตรียมพื้น สีโป๊ว สีรองพื้นกลบรอย และเคลือบเงา Duxone DX88 2K Polyester Putty ดุ๊กซอน สีโป๊ว, Duxone DX62 ดุ๊กซอน สีพื้นกลบรอย 2K ความเข้มข้นสูง ชนิดแห้งเร็ว ประหยัดสีและเวลา, nason 495-00 Nason 421-100 เคลือบเงา ขัดง่าย ทนทาน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!