“โครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน” มอบอาคารเรียน ให้โรงเรียนบ้านลือนาคำ จ.อำนาจเจริญ


ฟิล์มกรองแสงลามิน่า ตอบแทนสังคมต่อเนื่องปีที่ 17 ในโครงการ “ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน” ก่อสร้างและส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ ให้แก่ โรงเรียนบ้านลือนาคำ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ตอกย้ำพันธสัญญา “เติบโตอย่างยั่งยืนเคียงคู่สังคมไทย”

นางสาวจันทร์นภา สายสมร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคารลามิน่า ฟิล์มกลุ่มพิเศษลูมาร์ ผลิตโดยซีพีฟิล์มอิงค์ มาตรฐานไอเอสโอ 9001 ในเครือบริษัท อีสท์แมน เคมิคัล จากสหรัฐอเมริกา อุปกรณ์บรรทุกสัมภาระธูเล่ จากสวีเดน ผลิตภัณฑ์เคลือบปกป้องรถยนต์ เรือ อากาศยาน ไทรบอส จากอังกฤษ ผลิตภัณฑ์ลำโพงติดรถยนต์ระดับไฮเอนด์ โซนิค ดีไซน์ จากญี่ปุ่น และฟิล์มนิรภัยติดกระจกด้านนอกรถ เบรย์ คุณภาพสูงจากสหรัฐอเมริกา แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย สนับสนุนการศึกษา แก่เด็กและเยาวชนในประเทศไทย อย่างต่อเนื่องเป็นโครงการที่ 16 ปีที่ 17 ในโครงการ “ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน” โดยมี ดร.วัชราภรณ์ จิตรมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ?ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ร่วมเป็นสักขีพยาน

โครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน ได้ริเริ่มขึ้นตามความตั้งใจของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ด้วยความเชื่อมั่นว่าความสำเร็จที่แท้จริงต้องเติบโตเคียงคู่สังคมไทย เราจึงได้ริเริ่มโครงการที่เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่สามารถพัฒนาให้เติบโตขึ้นมาเป็นกำลังของประเทศชาติ ด้วยการพัฒนาทางด้านการศึกษา ดังพันธสัญญาของบริษัทฯที่ว่า “ลามิน่า เติบโตเคียงคู่สังคมไทย” จึงเป็นที่มาของการก่อสร้างและส่งมอบอาคารเรียน อุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก กลุ่มกระทิงโทน, ครอบครัวลามิน่าฟิล์มทุกคน, ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย, ผู้จำหน่ายรถยนต์, ผู้ใช้ฟิล์มลามิน่า, สื่อมวลชน และบุคคลผู้เกี่ยวข้องอีกมาก

อาคารโรงเรียนบ้านลือนาคำ เป็นอาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียน ซึ่งบริษัท ฯ ได้ใช้เงินในการก่อสร้างไปทั้งสิ้น 2 ล้านบาท และในปีนี้ ยังได้สร้างห้องน้ำให้แก่โรงเรียนเพิ่มเติม นอกจากส่งมอบอาคารเรียนแล้ว ยังได้ร่วมกับทีมทันตกรรมและบุคลากรทางการเแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ในโครงการ “ลามิน่าสร้างฝันปันรอยยิ้ม” ที่ได้จัดขึ้น เพื่อตรวจสุขภาพปากและฟันให้กับเด็กนักเรียนและชาวบ้านในชุมชน และในปีนี้ ลามิน่าฟิล์ม ได้บริจาคชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ให้โรงพยาบาลปทุมราชวงศา ซึ่งมีชุดทันตกรรมไม่เพียงพอกับความต้องการของจำนวนประชากร

บริจาคชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้กับโรงพยาบาลปทุมราชวงศา

รายละเอียดสอบถาม pr@laminafilms.com

ร่วมลงนามในหนังสือส่งมอบแก่ โรงเรียนบ้านลือนาคำ

มอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง

มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

ทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า

มอบทุนการศึกษา

มอบของที่ระลึกแก่เด็กทุกคนที่มาร่วมงาน

พิธีบายศรีสู่ขวัญ

ปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก

คุณจันดา สายสมร ร่วมปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก

เกมการละเล่นเนื่องในวันเด็ก

มีการแต่งหน้าเพื่อความสนุกสนาน

ฟิล์มกรองแสงลามิน่า ตอบแทนสังคมต่อเนื่องปีที่ 17 ในโครงการ “ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน” ก่อสร้างและส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ ให้แก่ โรงเรียนบ้านลือนาคำ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ตอกย้ำพันธสัญญา “เติบโตอย่างยั่งยืนเคียงคู่สังคมไทย”

นางสาวจันทร์นภา สายสมร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคารลามิน่า ฟิล์มกลุ่มพิเศษลูมาร์ ผลิตโดยซีพีฟิล์มอิงค์ มาตรฐานไอเอสโอ 9001 ในเครือบริษัท อีสท์แมน เคมิคัล จากสหรัฐอเมริกา อุปกรณ์บรรทุกสัมภาระธูเล่ จากสวีเดน ผลิตภัณฑ์เคลือบปกป้องรถยนต์ เรือ อากาศยาน ไทรบอส จากอังกฤษ ผลิตภัณฑ์ลำโพงติดรถยนต์ระดับไฮเอนด์ โซนิค ดีไซน์ จากญี่ปุ่น และฟิล์มนิรภัยติดกระจกด้านนอกรถ เบรย์ คุณภาพสูงจากสหรัฐอเมริกา แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย สนับสนุนการศึกษา แก่เด็กและเยาวชนในประเทศไทย อย่างต่อเนื่องเป็นโครงการที่ 16 ปีที่ 17 ในโครงการ “ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน” โดยมี ดร.วัชราภรณ์ จิตรมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ?ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ร่วมเป็นสักขีพยาน

โครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน ได้ริเริ่มขึ้นตามความตั้งใจของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ด้วยความเชื่อมั่นว่าความสำเร็จที่แท้จริงต้องเติบโตเคียงคู่สังคมไทย เราจึงได้ริเริ่มโครงการที่เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่สามารถพัฒนาให้เติบโตขึ้นมาเป็นกำลังของประเทศชาติ ด้วยการพัฒนาทางด้านการศึกษา ดังพันธสัญญาของบริษัทฯที่ว่า “ลามิน่า เติบโตเคียงคู่สังคมไทย” จึงเป็นที่มาของการก่อสร้างและส่งมอบอาคารเรียน อุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก กลุ่มกระทิงโทน, ครอบครัวลามิน่าฟิล์มทุกคน, ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย, ผู้จำหน่ายรถยนต์, ผู้ใช้ฟิล์มลามิน่า, สื่อมวลชน และบุคคลผู้เกี่ยวข้องอีกมาก

อาคารโรงเรียนบ้านลือนาคำ เป็นอาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียน ซึ่งบริษัท ฯ ได้ใช้เงินในการก่อสร้างไปทั้งสิ้น 2 ล้านบาท และในปีนี้ ยังได้สร้างห้องน้ำให้แก่โรงเรียนเพิ่มเติม นอกจากส่งมอบอาคารเรียนแล้ว ยังได้ร่วมกับทีมทันตกรรมและบุคลากรทางการเแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ในโครงการ “ลามิน่าสร้างฝันปันรอยยิ้ม” ที่ได้จัดขึ้น เพื่อตรวจสุขภาพปากและฟันให้กับเด็กนักเรียนและชาวบ้านในชุมชน และในปีนี้ ลามิน่าฟิล์ม ได้บริจาคชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ให้โรงพยาบาลปทุมราชวงศา ซึ่งมีชุดทันตกรรมไม่เพียงพอกับความต้องการของจำนวนประชากร

บริจาคชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้กับโรงพยาบาลปทุมราชวงศา

รายละเอียดสอบถาม pr@laminafilms.com

ร่วมลงนามในหนังสือส่งมอบแก่ โรงเรียนบ้านลือนาคำ

มอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง

มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

ทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า

มอบทุนการศึกษา

มอบของที่ระลึกแก่เด็กทุกคนที่มาร่วมงาน

พิธีบายศรีสู่ขวัญ

ปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก

คุณจันดา สายสมร ร่วมปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก

เกมการละเล่นเนื่องในวันเด็ก

มีการแต่งหน้าเพื่อความสนุกสนาน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!