โครงการ “ขับไป…ให้น้อง” สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งที่ 6 เดินทางให้ความช่วยเหลือเยาวชนผู้พิการซ้ำซ้อน ณ “ศูนย์พัฒนาฯ พระนครศรีอยุธยา”


โครงการ “ขับไป…ให้น้อง” ครั้งที่ 6” (Drive to Give#6) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ในโอกาสครบรอบ 6 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ของ “ออโต้ไลค์ทีวี” โดย นายศักดิ์ณรงค์ ฉันทศาสตร์ ประธานโครงการ/บรรณาธิการบริหาร รายการ “ออโต้ไลค์ทีวี” (AutoLikeTV) ทางททบ.5 และเว็บไซต์ autoliketv.com พร้อมด้วยพันธมิตรที่หลากหลาย รวมถึงค่ายยานยนต์ต่างๆ

เดินทางสู่ “ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ พร้อมทั้งมอบสิ่งของอันเป็นประโยชน์ อาทิ ชุดโต๊ะเก้าอี้ ข้าวสาร กระเป๋านักเรียน น้ำดื่ม ผ้าเช็ดตัว ตุ๊กตา อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ รวมถึงเงินสดจำนวน 101,844 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาท) ซึ่งรวบรวมจากพันธมิตรหลากหลายเพื่อส่งมอบให้กับศูนย์ฯ แห่งนี้ โดยมี ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะฯ และเป็นผู้รับมอบเงินจำนวนดังกล่าว เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิการซ้ำซ้อนและครอบครัวในลำดับต่อไป

โครงการ “ขับไป…ให้น้อง” ครั้งที่ 6” (Drive to Give#6) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ในโอกาสครบรอบ 6 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ของ “ออโต้ไลค์ทีวี” โดย นายศักดิ์ณรงค์ ฉันทศาสตร์ ประธานโครงการ/บรรณาธิการบริหาร รายการ “ออโต้ไลค์ทีวี” (AutoLikeTV) ทางททบ.5 และเว็บไซต์ autoliketv.com พร้อมด้วยพันธมิตรที่หลากหลาย รวมถึงค่ายยานยนต์ต่างๆ

เดินทางสู่ “ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ พร้อมทั้งมอบสิ่งของอันเป็นประโยชน์ อาทิ ชุดโต๊ะเก้าอี้ ข้าวสาร กระเป๋านักเรียน น้ำดื่ม ผ้าเช็ดตัว ตุ๊กตา อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ รวมถึงเงินสดจำนวน 101,844 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาท) ซึ่งรวบรวมจากพันธมิตรหลากหลายเพื่อส่งมอบให้กับศูนย์ฯ แห่งนี้ โดยมี ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะฯ และเป็นผู้รับมอบเงินจำนวนดังกล่าว เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิการซ้ำซ้อนและครอบครัวในลำดับต่อไป

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!