โตโยต้า จับมือกรมการขนส่งทางบก ลงนามบันทึกความร่วมมือ “โครงการรถตู้โดยสารสาธารณะขับขี่ปลอดภัย”


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมด้วย นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ลงนามบันทึกความร่วมมือ “โครงการรถตู้โดยสารสาธารณะขับขี่ปลอดภัย” โดยจัดพิธีฯ ณ ศูนย์ขับทดสอบรถ “Toyota Driving Experience Park” ถนนบางนา – ตราด กิโลเมตรที่ 3 กรุงเทพมหานคร

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “โตโยต้ามุ่งมั่นที่จะสร้างรอยยิ้ม และความสุขให้แก่คนไทยอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ภายใต้โครงการถนนสีขาว เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีความปลอดภัย ผ่านการบูรณาการความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดวินัย น้ำใจ ในการใช้รถใช้ถนน”

นายวุฒิกรกล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับการอบรม “โครงการรถตู้โดยสารสาธารณะขับขี่ปลอดภัย” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่าง โตโยต้า และกรมการขนส่งทางบก เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐ เกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อนำไปสู่การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนของรถตู้โดยสารสาธารณะ

โดยโตโยต้า ได้นำหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย “Toyota Safe Driving Education” มาใช้ในการจัดอบรมให้แก่ผู้ขับรถตู้โดยสารสาธารณะ ในการอบรมจะประกอบไปด้วยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้อบรมมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะในการขับขี่ และส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการคำนึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนน”

หลักสูตรขับขี่ปลอดภัย “Toyota Safe Driving Education” ที่นำมาใช้สำหรับจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ขับรถตู้โดยสารสาธารณะในครั้งนี้ ได้รับการพัฒนามาจากหลักสูตรการอบรมของ “ศูนย์การศึกษาความปลอดภัยโมบิลิตะ” หรือ “Mobilitas” ภายใต้การดูแลของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับหลักสูตรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎและวินัยจราจร จากกรมขนส่งทางบกโดยสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก โดยแบ่งการอบรมออกเป็นภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ อันได้แก่

ภาคทฤษฎี 1. สถานการณ์อุบัติเหตุของไทย (รถตู้โดยสาร) และ ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ,

2. การสร้างจิตสำนึกของการขับขี่ปลอดภัย,

3. การคาดการณ์อุบัติเหตุ,

4. การเตรียมความพร้อมก่อนการขับขี่

ภาคปฏิบัติ 1. การควบคุมบังคับรถในขณะฉุกเฉิน, 2. ระยะเบรกรถที่ปลอดภัยขณะขับรถ , 3. จุดบอดและข้อจำกัดวิสัยทัศน์การขับขี่

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมด้วย นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ลงนามบันทึกความร่วมมือ “โครงการรถตู้โดยสารสาธารณะขับขี่ปลอดภัย” โดยจัดพิธีฯ ณ ศูนย์ขับทดสอบรถ “Toyota Driving Experience Park” ถนนบางนา – ตราด กิโลเมตรที่ 3 กรุงเทพมหานคร

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “โตโยต้ามุ่งมั่นที่จะสร้างรอยยิ้ม และความสุขให้แก่คนไทยอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ภายใต้โครงการถนนสีขาว เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีความปลอดภัย ผ่านการบูรณาการความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดวินัย น้ำใจ ในการใช้รถใช้ถนน”

นายวุฒิกรกล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับการอบรม “โครงการรถตู้โดยสารสาธารณะขับขี่ปลอดภัย” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่าง โตโยต้า และกรมการขนส่งทางบก เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐ เกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อนำไปสู่การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนของรถตู้โดยสารสาธารณะ

โดยโตโยต้า ได้นำหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย “Toyota Safe Driving Education” มาใช้ในการจัดอบรมให้แก่ผู้ขับรถตู้โดยสารสาธารณะ ในการอบรมจะประกอบไปด้วยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้อบรมมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะในการขับขี่ และส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการคำนึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนน”

หลักสูตรขับขี่ปลอดภัย “Toyota Safe Driving Education” ที่นำมาใช้สำหรับจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ขับรถตู้โดยสารสาธารณะในครั้งนี้ ได้รับการพัฒนามาจากหลักสูตรการอบรมของ “ศูนย์การศึกษาความปลอดภัยโมบิลิตะ” หรือ “Mobilitas” ภายใต้การดูแลของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับหลักสูตรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎและวินัยจราจร จากกรมขนส่งทางบกโดยสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก โดยแบ่งการอบรมออกเป็นภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ อันได้แก่

ภาคทฤษฎี 1. สถานการณ์อุบัติเหตุของไทย (รถตู้โดยสาร) และ ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ,

2. การสร้างจิตสำนึกของการขับขี่ปลอดภัย,

3. การคาดการณ์อุบัติเหตุ,

4. การเตรียมความพร้อมก่อนการขับขี่

ภาคปฏิบัติ 1. การควบคุมบังคับรถในขณะฉุกเฉิน, 2. ระยะเบรกรถที่ปลอดภัยขณะขับรถ , 3. จุดบอดและข้อจำกัดวิสัยทัศน์การขับขี่

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!