โตโยต้า ประกาศผล TOYOTA Dream Car Art Contest 2017 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


นายสุรศักดิ์ สุทองวัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 และ 8 และ นางสุภัชชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นประธานในงานประกาศผลรางวัลผู้ชนะเลิศ โครงการประกวดภาพวาดระบายสีรถยนต์ในฝัน “TOYOTA Dream Car Art Contest 2017” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

TOYOTA Dream Car Art Contest คือ โครงการประกวดภาพวาด และระบายสีระดับโลก ที่จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ของเยาวชนไทย โดยมุ่งหวังให้เยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งถือเป็นพลังแห่งอนาคตที่สำคัญยิ่ง ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความฝันผ่านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการโดยมีศิลปะเป็นสื่อกลาง ผ่านการวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “รถยนต์ในฝัน” พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นใหม่เกิดความสนใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาสและสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทยให้พัฒนาก้าวไกลสู่เวทีระดับสากล

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า “ปีนี้เป็นปีที่ 7 ที่เราได้จัดกิจกรรมโครงการประกวดภาพวาดระบายสีรถยนต์ในฝัน “TOYOTA Dream Car Art Contest 2017” ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จ ได้รับความสนใจจากนักเรียนทั่วประเทศเป็นอย่างมาก เห็นได้จากจำนวนผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเพิ่มขึ้นเป็นลำดับกว่า 80,000 ชิ้นงานทั่วประเทศ

ในการนี้ โตโยต้ายังได้มุ่งเน้นที่จะยกระดับและเสริมสร้างทักษะของเยาวชนทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมเวิร์กชอปส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถด้านศิลปะให้กับนักเรียนและอาจารย์ กิจกรรมให้ความรู้พื้นฐานการวาดภาพภายใต้หัวข้อรถยนต์ในฝัน รวมถึงร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายโตโยต้าในการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งจากกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ มีส่วนช่วยในการสร้างผลงานของนักเรียนที่ส่งเข้าประกวดได้อย่างมีคุณภาพ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางด้านศิลปะ วิธีการนำเสนอผลงาน และการผสมผสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยลงในผลงานได้อย่างโดดเด่นและสวยงาม”

ผลการประกวดภาพวาดระบายสีในโครงการ “TOYOTA Dream Car Art Contest 2017” รุ่นระดับอายุต่ำกว่า 8 ปี ยอดเยี่ยมอันดับ 1 : ด.ญ. ไรวินธ์ สิริลัพธ์ จากโรงเรียนปิยมิตรวิทยา จ.พะเยา ในชื่อผลงาน The Face Dream Car, ยอดเยี่ยมอันดับ 2 : ด.ญ. สรัณญา สมบัติพรม จากโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ จ.ลำปาง ในชื่อผลงาน รถเจ้าเต่าสร้างท้องทะเลยอดเยี่ยม, อันดับ 3 : ด.ญ. แพรว พิบูลย์ จากโรงเรียนโสมาภา นวมินทร์ จ.กรุงเทพมหานคร ในชื่อผลงาน รถรับเลี้ยงแมวจรจัด

รุ่นระดับอายุ 8 – 11 ปี ยอดเยี่ยมอันดับ 1 : ด.ญ. ภควรรณ ชาญประเสริฐกิจ จากโรงเรียนรังษีวิทยา จ.เชียงใหม่ ในชื่อผลงาน Gold Fish Family Car, ยอดเยี่ยมอันดับ 2 : ด.ญ.ภัควรัญชญ์ แก้วขาว จากโรงเรียนบ้านห้วยไชงัว จ.หนองคาย ในชื่อผลงาน รถนกกระจอกเทศ, ยอดเยี่ยมอันดับ 3 : ด.ญ. ภัทรวดี หมายเขา จากโรงเรียนบางแคเหนือ จ.กรุงเทพมหานคร ในชื่อผลงาน รถเอราวัณกำจัดเชื้อโรค

รุ่นระดับอายุ 12 – 15 ปี ยอดเยี่ยมอันดับ 1 : ด.ญ. เปรมมิกา มีพารา จากโรงเรียนบางแคเหนือ จ.กรุงเทพมหานคร ในชื่อผลงาน รถนกเงือกพิทักษ์ชีพ, ยอดเยี่ยมอันดับ 2 : ด.ญ. ไอริณ เหลืองอ่อน จากโรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จ.ชลบุรี ในชื่อผลงาน รถนาคีสไลเดอร์, ยอดเยี่ยมอันดับ 3 : ด.ช. ทินกร ทินกระโทก จากโรงเรียนบ้านท่าตะแบก จ.นครราชสีมา ในชื่อผลงาน SLIM CAR

ผู้ชนะเลิศรางวัลอันดับ 1 ในแต่ละรุ่นอายุ จะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแก่โครงการฯ และเยาวชนไทยเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ผู้ชนะการประกวดระดับประเทศ ทั้ง 9 คนจะได้รับทุนการศึกษาพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมประกาศนียบัตรที่รับรองโดย กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งยังได้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมประกวดกับผลงานจากนานาชาติ ในเวที Toyota Dream Car Art Contest ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะประกาศผลและมีพิธีมอบรางวัลในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

ติดตามข่าวสารข้อมูลและร่วมลุ้นผลงานของเยาวไทยในระดับโลก facebook: DreamCarArtContest หรือ www.dreamcarthailand.com

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 และ 8 และ นางสุภัชชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นประธานในงานประกาศผลรางวัลผู้ชนะเลิศ โครงการประกวดภาพวาดระบายสีรถยนต์ในฝัน “TOYOTA Dream Car Art Contest 2017” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

TOYOTA Dream Car Art Contest คือ โครงการประกวดภาพวาด และระบายสีระดับโลก ที่จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ของเยาวชนไทย โดยมุ่งหวังให้เยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งถือเป็นพลังแห่งอนาคตที่สำคัญยิ่ง ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความฝันผ่านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการโดยมีศิลปะเป็นสื่อกลาง ผ่านการวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “รถยนต์ในฝัน” พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นใหม่เกิดความสนใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาสและสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทยให้พัฒนาก้าวไกลสู่เวทีระดับสากล

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า “ปีนี้เป็นปีที่ 7 ที่เราได้จัดกิจกรรมโครงการประกวดภาพวาดระบายสีรถยนต์ในฝัน “TOYOTA Dream Car Art Contest 2017” ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จ ได้รับความสนใจจากนักเรียนทั่วประเทศเป็นอย่างมาก เห็นได้จากจำนวนผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเพิ่มขึ้นเป็นลำดับกว่า 80,000 ชิ้นงานทั่วประเทศ

ในการนี้ โตโยต้ายังได้มุ่งเน้นที่จะยกระดับและเสริมสร้างทักษะของเยาวชนทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมเวิร์กชอปส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถด้านศิลปะให้กับนักเรียนและอาจารย์ กิจกรรมให้ความรู้พื้นฐานการวาดภาพภายใต้หัวข้อรถยนต์ในฝัน รวมถึงร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายโตโยต้าในการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งจากกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ มีส่วนช่วยในการสร้างผลงานของนักเรียนที่ส่งเข้าประกวดได้อย่างมีคุณภาพ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางด้านศิลปะ วิธีการนำเสนอผลงาน และการผสมผสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยลงในผลงานได้อย่างโดดเด่นและสวยงาม”

ผลการประกวดภาพวาดระบายสีในโครงการ “TOYOTA Dream Car Art Contest 2017” รุ่นระดับอายุต่ำกว่า 8 ปี ยอดเยี่ยมอันดับ 1 : ด.ญ. ไรวินธ์ สิริลัพธ์ จากโรงเรียนปิยมิตรวิทยา จ.พะเยา ในชื่อผลงาน The Face Dream Car, ยอดเยี่ยมอันดับ 2 : ด.ญ. สรัณญา สมบัติพรม จากโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ จ.ลำปาง ในชื่อผลงาน รถเจ้าเต่าสร้างท้องทะเลยอดเยี่ยม, อันดับ 3 : ด.ญ. แพรว พิบูลย์ จากโรงเรียนโสมาภา นวมินทร์ จ.กรุงเทพมหานคร ในชื่อผลงาน รถรับเลี้ยงแมวจรจัด

รุ่นระดับอายุ 8 – 11 ปี ยอดเยี่ยมอันดับ 1 : ด.ญ. ภควรรณ ชาญประเสริฐกิจ จากโรงเรียนรังษีวิทยา จ.เชียงใหม่ ในชื่อผลงาน Gold Fish Family Car, ยอดเยี่ยมอันดับ 2 : ด.ญ.ภัควรัญชญ์ แก้วขาว จากโรงเรียนบ้านห้วยไชงัว จ.หนองคาย ในชื่อผลงาน รถนกกระจอกเทศ, ยอดเยี่ยมอันดับ 3 : ด.ญ. ภัทรวดี หมายเขา จากโรงเรียนบางแคเหนือ จ.กรุงเทพมหานคร ในชื่อผลงาน รถเอราวัณกำจัดเชื้อโรค

รุ่นระดับอายุ 12 – 15 ปี ยอดเยี่ยมอันดับ 1 : ด.ญ. เปรมมิกา มีพารา จากโรงเรียนบางแคเหนือ จ.กรุงเทพมหานคร ในชื่อผลงาน รถนกเงือกพิทักษ์ชีพ, ยอดเยี่ยมอันดับ 2 : ด.ญ. ไอริณ เหลืองอ่อน จากโรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จ.ชลบุรี ในชื่อผลงาน รถนาคีสไลเดอร์, ยอดเยี่ยมอันดับ 3 : ด.ช. ทินกร ทินกระโทก จากโรงเรียนบ้านท่าตะแบก จ.นครราชสีมา ในชื่อผลงาน SLIM CAR

ผู้ชนะเลิศรางวัลอันดับ 1 ในแต่ละรุ่นอายุ จะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแก่โครงการฯ และเยาวชนไทยเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ผู้ชนะการประกวดระดับประเทศ ทั้ง 9 คนจะได้รับทุนการศึกษาพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมประกาศนียบัตรที่รับรองโดย กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งยังได้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมประกวดกับผลงานจากนานาชาติ ในเวที Toyota Dream Car Art Contest ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะประกาศผลและมีพิธีมอบรางวัลในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

ติดตามข่าวสารข้อมูลและร่วมลุ้นผลงานของเยาวไทยในระดับโลก facebook: DreamCarArtContest หรือ www.dreamcarthailand.com

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!