“โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ฯ” มั่นใจมาตรฐานความปลอดภัย ลงนามแต่งตั้ง “เกียรติธนาขนส่งฯ” เป็นผู้ขนส่งกากอุตสาหกรรม


นายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT ร่วมถ่ายภาพกับ รศ.ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) หรือ PROWASTE พร้อมด้วยนางสาวมินตรา มนต์เสรีนุสรณ์ (ขวาสุด) ผู้จัดการฝ่ายการเงิน KIAT และนางสาว นางสาวสุทธดา แซ่อึ้ง (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน PROWASTE หลังการลงนามในสัญญาจ้างขนส่งกากอุตสาหกรรมจาก ระยอง สระบุรี และสมุทรปราการ ไปยัง “ศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว” เป็นเวลา 5 ปี โดย KIAT เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตในการขนส่งกากอุตสาหกรรม รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งวัตถุอันตรายด้วยประสบการณ์มากว่า 10 ปี

บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT ผู้นำด้านการให้บริการการขนส่งวัตถุอันตราย และสินค้าพิเศษในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ได้รับความไว้วางใจในมาตรฐานความปลอดภัย โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ขนส่งกากอุตสาหกรรมจาก ระยอง สระบุรี และสมุทรปราการ ไปยัง “ศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว” ให้แก่ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) หรือ PROWASTE ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย ด้วยการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม โดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ได้มีการร่วมลงนามในสัญญาจ้างขนส่งกากอุตสาหกรรมเป็นเวลา 5 ปี มูลค่ากว่า 90 ล้านบาท

ทั้งนี้ KIAT ดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งวัตถุอันตราย และสินค้าพิเศษ ด้วยการยึดหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยรถบรรทุกขนส่งทุกคันของ KIAT จะมีการติดตั้ง Guardian System ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในของผู้ขับขี่รถ เพื่อยกมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งสูงสุดเพื่อผู้ใช้รถใช้ถนน และเพื่อสังคมโดยรวม

นายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT ร่วมถ่ายภาพกับ รศ.ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) หรือ PROWASTE พร้อมด้วยนางสาวมินตรา มนต์เสรีนุสรณ์ (ขวาสุด) ผู้จัดการฝ่ายการเงิน KIAT และนางสาว นางสาวสุทธดา แซ่อึ้ง (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน PROWASTE หลังการลงนามในสัญญาจ้างขนส่งกากอุตสาหกรรมจาก ระยอง สระบุรี และสมุทรปราการ ไปยัง “ศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว” เป็นเวลา 5 ปี โดย KIAT เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตในการขนส่งกากอุตสาหกรรม รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งวัตถุอันตรายด้วยประสบการณ์มากว่า 10 ปี

บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT ผู้นำด้านการให้บริการการขนส่งวัตถุอันตราย และสินค้าพิเศษในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ได้รับความไว้วางใจในมาตรฐานความปลอดภัย โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ขนส่งกากอุตสาหกรรมจาก ระยอง สระบุรี และสมุทรปราการ ไปยัง “ศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว” ให้แก่ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) หรือ PROWASTE ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย ด้วยการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม โดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ได้มีการร่วมลงนามในสัญญาจ้างขนส่งกากอุตสาหกรรมเป็นเวลา 5 ปี มูลค่ากว่า 90 ล้านบาท

ทั้งนี้ KIAT ดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งวัตถุอันตราย และสินค้าพิเศษ ด้วยการยึดหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยรถบรรทุกขนส่งทุกคันของ KIAT จะมีการติดตั้ง Guardian System ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในของผู้ขับขี่รถ เพื่อยกมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งสูงสุดเพื่อผู้ใช้รถใช้ถนน และเพื่อสังคมโดยรวม

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!