โมบิล แจกจุใจรวม 22 ล้านบาท กับแคมเปญ “ซื้อโมบิลปั๊บรับฟรี”


1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 ที่ร้านค้าและอู่ซ่อมรถ ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นภายใต้เครื่องหมายการค้าเอสโซ่และโมบิล แจกจุใจแก่ลูกค้ามูลค่ารวมถึง 22 ล้านบาท ในแคมเปญ“ซื้อโมบิลปั๊บรับฟรี” มอบคูปองเงินสดออนไลน์มูลค่าสูงสุด 300 บาท จากเทสโก้ โลตัส เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องภายใต้แบรนด์โมบิลที่กำหนดไว้ ที่ร้านค้าและอู่ซ่อมรถที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -31 ธันวาคม 2561

ของรางวัลสำหรับกิจกรรม ฟรี คูปองเงินสดออนไลน์ มูลค่า 300 บาท จากเทสโก้ โลตัส เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์โมบิล 1 0W-40, โมบิล 1 5W-30, โมบิล 1 FS X2 5W-50 ขนาด 4 ลิตร และโมบิล 1 เทอร์โบ ดีเซล 5W-40 ขนาด 6 ลิตร, ฟรี คูปองเงินสดออนไลน์ มูลค่า 150 บาท จากเทสโก้ โลตัส เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์โมบิล ซูเปอร์ 3000 0W-20 ขนาด 3 ลิตร, โมบิลซูเปอร์ 3000 5W-30 ขนาด 6 ลิตร และโมบิลซูเปอร์ 3000 X2 5W-40 ขนาด 4 ลิตร, ฟรี คูปองเงินสดออนไลน์ มูลค่า 100 บาท จากเทสโก้ โลตัส เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์โมบิล ซูเปอร์ 2000 X2 10W-40 ขนาด 4 ลิตร และโมบิลซูเปอร์ 2000 เทอร์โบสปีด10W-30 ขนาด 6 ลิตร

ลูกค้าสามารถร่วมกิจกรรมได้โดย 1) สแกน QR code จากสติกเกอร์บนผลิตภัณฑ์ และกรอกข้อมูล หรือ 2) ส่งข้อความพร้อมระบุรหัสรางวัลและส่งมาที่ 061-398-7488 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ จุดขาย หรือ โทรคอลเซ็นเตอร์ 02-109-4147 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 ที่ร้านค้าและอู่ซ่อมรถ ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นภายใต้เครื่องหมายการค้าเอสโซ่และโมบิล แจกจุใจแก่ลูกค้ามูลค่ารวมถึง 22 ล้านบาท ในแคมเปญ“ซื้อโมบิลปั๊บรับฟรี” มอบคูปองเงินสดออนไลน์มูลค่าสูงสุด 300 บาท จากเทสโก้ โลตัส เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องภายใต้แบรนด์โมบิลที่กำหนดไว้ ที่ร้านค้าและอู่ซ่อมรถที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -31 ธันวาคม 2561

ของรางวัลสำหรับกิจกรรม ฟรี คูปองเงินสดออนไลน์ มูลค่า 300 บาท จากเทสโก้ โลตัส เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์โมบิล 1 0W-40, โมบิล 1 5W-30, โมบิล 1 FS X2 5W-50 ขนาด 4 ลิตร และโมบิล 1 เทอร์โบ ดีเซล 5W-40 ขนาด 6 ลิตร, ฟรี คูปองเงินสดออนไลน์ มูลค่า 150 บาท จากเทสโก้ โลตัส เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์โมบิล ซูเปอร์ 3000 0W-20 ขนาด 3 ลิตร, โมบิลซูเปอร์ 3000 5W-30 ขนาด 6 ลิตร และโมบิลซูเปอร์ 3000 X2 5W-40 ขนาด 4 ลิตร, ฟรี คูปองเงินสดออนไลน์ มูลค่า 100 บาท จากเทสโก้ โลตัส เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์โมบิล ซูเปอร์ 2000 X2 10W-40 ขนาด 4 ลิตร และโมบิลซูเปอร์ 2000 เทอร์โบสปีด10W-30 ขนาด 6 ลิตร

ลูกค้าสามารถร่วมกิจกรรมได้โดย 1) สแกน QR code จากสติกเกอร์บนผลิตภัณฑ์ และกรอกข้อมูล หรือ 2) ส่งข้อความพร้อมระบุรหัสรางวัลและส่งมาที่ 061-398-7488 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ จุดขาย หรือ โทรคอลเซ็นเตอร์ 02-109-4147 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!