ไทยบริดจสโตน ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนแก่เยาวชน ภายใต้โครงการ “เสริมสร้างวินัยจราจรสู่ความปลอดภัยในทุกการเดินทาง ปี 3”


บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ “เสริมสร้างวินัยจราจรสู่ความปลอดภัยในทุกการเดินทาง ปี 3 (Bridgestone Road Safety Education Project 2016)” ณ สนามทดสอบไทยบริดจสโตน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในปีนี้มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 13 โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก และได้รับมอบรางวัลจักรยานบริดจสโตนจำนวน 200 คัน เพื่อใช้สำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวัน รวมทั้งมีการคัดเลือก 3 โรงเรียนที่จัดกิจกรรมดีเด่นด้านเสริมสร้างวินัยจราจร ซึ่งไทยบริดจสโตนได้มอบจักรยานเพิ่มเติมและเครื่องหมายการจราจรเพื่อให้โรงเรียนได้ใช้จัดกิจกรรมต่อไป

ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมการเรียนรู้ความปลอดภัยบนท้องถนนแก่น้องๆ นักเรียน โดยมีทีมพี่จิตอาสาจากไทยบริดจสโตน มาร่วมถ่ายทอดให้ความรู้ในครั้งนี้ นอกจากนั้นน้องๆ ยังได้ร่วมกันปั่นจักรยานในเมืองจำลองเพื่อเรียนรู้กฎจราจรเบื้องต้น รวมถึงความปลอดภัยซึ่งเป็นพื้นฐานการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง

education-project_3มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ กล่าวว่า “ในนามของไทยบริดจสโตน ผมรู้สึกยินดีและขอขอบคุณภาครัฐที่ร่วมส่วนสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งสอดรับกับนโยบายบริษัทฯที่ว่า ‘ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง’ คือ สิ่งสำคัญสูงสุดที่บริษัทฯเน้นย้ำตลอดในทุกเส้นทางของการเดินทาง โครงการฯนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกตลอดจนมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแก่เยาวชน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน บริดจสโตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในวันนี้จะช่วยปลูกฝังวินัยจราจรให้แก่เด็กๆ เป็นพลเมืองที่ใส่ใจในการใช้รถใช้ถนนที่ดีต่อไป”

นายนิทัศน์ หามนตรี อาจารย์ประจำโรงเรียนวัดดอนพุดซา กล่าวหลังจากได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้ว่า “เพราะอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ผมจึงถ่ายทอดเนื้อหาสาระความรู้และกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับนักเรียน และขยายผลไปยังชุมชนผ่านโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ขอขอบคุณไทยบริดจสโตน ที่สนับสนุนและผลักดันให้เยาวชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการเดินทางร่วมกันครับ”

ไทยบริดจสโตน มีความมุ่งมั่นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งตอบแทนสู่สังคมไทยในการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนผ่านโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรสู่ความปลอดภัยในทุกการเดินทาง (Bridgestone Road Safety Education Project) และสะท้อนให้เห็นถึงการที่บริดจสโตนอยู่เคียงข้างกับสังคมมาตลอดดังปรัชญาการทำงานที่ว่า “รับใช้สังคม ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า”

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ “เสริมสร้างวินัยจราจรสู่ความปลอดภัยในทุกการเดินทาง ปี 3 (Bridgestone Road Safety Education Project 2016)” ณ สนามทดสอบไทยบริดจสโตน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในปีนี้มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 13 โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก และได้รับมอบรางวัลจักรยานบริดจสโตนจำนวน 200 คัน เพื่อใช้สำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวัน รวมทั้งมีการคัดเลือก 3 โรงเรียนที่จัดกิจกรรมดีเด่นด้านเสริมสร้างวินัยจราจร ซึ่งไทยบริดจสโตนได้มอบจักรยานเพิ่มเติมและเครื่องหมายการจราจรเพื่อให้โรงเรียนได้ใช้จัดกิจกรรมต่อไป

ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมการเรียนรู้ความปลอดภัยบนท้องถนนแก่น้องๆ นักเรียน โดยมีทีมพี่จิตอาสาจากไทยบริดจสโตน มาร่วมถ่ายทอดให้ความรู้ในครั้งนี้ นอกจากนั้นน้องๆ ยังได้ร่วมกันปั่นจักรยานในเมืองจำลองเพื่อเรียนรู้กฎจราจรเบื้องต้น รวมถึงความปลอดภัยซึ่งเป็นพื้นฐานการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง

education-project_3มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ กล่าวว่า “ในนามของไทยบริดจสโตน ผมรู้สึกยินดีและขอขอบคุณภาครัฐที่ร่วมส่วนสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งสอดรับกับนโยบายบริษัทฯที่ว่า ‘ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง’ คือ สิ่งสำคัญสูงสุดที่บริษัทฯเน้นย้ำตลอดในทุกเส้นทางของการเดินทาง โครงการฯนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกตลอดจนมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแก่เยาวชน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน บริดจสโตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในวันนี้จะช่วยปลูกฝังวินัยจราจรให้แก่เด็กๆ เป็นพลเมืองที่ใส่ใจในการใช้รถใช้ถนนที่ดีต่อไป”

นายนิทัศน์ หามนตรี อาจารย์ประจำโรงเรียนวัดดอนพุดซา กล่าวหลังจากได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้ว่า “เพราะอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ผมจึงถ่ายทอดเนื้อหาสาระความรู้และกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับนักเรียน และขยายผลไปยังชุมชนผ่านโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ขอขอบคุณไทยบริดจสโตน ที่สนับสนุนและผลักดันให้เยาวชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการเดินทางร่วมกันครับ”

ไทยบริดจสโตน มีความมุ่งมั่นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งตอบแทนสู่สังคมไทยในการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนผ่านโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรสู่ความปลอดภัยในทุกการเดินทาง (Bridgestone Road Safety Education Project) และสะท้อนให้เห็นถึงการที่บริดจสโตนอยู่เคียงข้างกับสังคมมาตลอดดังปรัชญาการทำงานที่ว่า “รับใช้สังคม ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า”

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!