ไทยรุ่งฯ รุกตลาดภาคอีสาน เปิดผู้แทนจำหน่ายจังหวัดมหาสารคาม


บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ขยายตลาดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าและกระตุ้นยอดจำหน่ายรถยนต์ TR TRANSFORMER ในเขตภาคอีสานตอนกลาง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป โดยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการออกบูธที่โรบินสัน ร้อยเอ็ด

เพื่อเป็นการเปิดตัวผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจากคุณอุทัยเทพ ภัคพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน จังหวัดร้อยเอ็ด, คุณพูลศักดิ์ ทวีกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง, คุณวงศวัฒน์ ปัญญาวุฒิวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม, คุณนรากร นาเมืองรักษ์ อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด, คุณพิทยา กุดหอม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี พร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัท อีฮงมดแดงมอเตอร์ จังหวัดมหาสารคาม และบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ โดยผู้สนใจรถยนต์ TR TRANSFORMER ในจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดใกล้เคียง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายจังหวัดมหาสารคาม บริษัท อีฮงมดแดงมอเตอร์ โทร. 090-584-5021

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ขยายตลาดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าและกระตุ้นยอดจำหน่ายรถยนต์ TR TRANSFORMER ในเขตภาคอีสานตอนกลาง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป โดยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการออกบูธที่โรบินสัน ร้อยเอ็ด

เพื่อเป็นการเปิดตัวผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจากคุณอุทัยเทพ ภัคพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน จังหวัดร้อยเอ็ด, คุณพูลศักดิ์ ทวีกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง, คุณวงศวัฒน์ ปัญญาวุฒิวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม, คุณนรากร นาเมืองรักษ์ อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด, คุณพิทยา กุดหอม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี พร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัท อีฮงมดแดงมอเตอร์ จังหวัดมหาสารคาม และบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ โดยผู้สนใจรถยนต์ TR TRANSFORMER ในจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดใกล้เคียง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายจังหวัดมหาสารคาม บริษัท อีฮงมดแดงมอเตอร์ โทร. 090-584-5021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!