ไทยรุ่ง จัดแข่งขันทักษะฝีมือพนักงาน


บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันทักษะฝีมือพนักงาน ประจำปี 2560 (Thairung Skills Competition 2017) โดยจัดให้มีการแข่งขันทักษะในสายงานช่าง ทั้งสิ้น 5 สาขาช่าง ได้แก่ ช่างเชื่อม (Welding), ช่างเคาะ (Handwork), ช่างปรับแต่งแม่พิมพ์ (Die Fitting), ช่างพ่นซ่อมสี (Paint Repair) และ ช่าง CNC (NC Operator)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานเกิดความรู้สึกอยากศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในการทำงานของตนเองให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งยังส่งเสริมและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานให้กับพนักงานในกลุ่มงานต่างๆ ที่ใช้ทักษะฝีมือ การแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการและผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน และ คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยาน

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันทักษะฝีมือพนักงาน ประจำปี 2560 (Thairung Skills Competition 2017) โดยจัดให้มีการแข่งขันทักษะในสายงานช่าง ทั้งสิ้น 5 สาขาช่าง ได้แก่ ช่างเชื่อม (Welding), ช่างเคาะ (Handwork), ช่างปรับแต่งแม่พิมพ์ (Die Fitting), ช่างพ่นซ่อมสี (Paint Repair) และ ช่าง CNC (NC Operator)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานเกิดความรู้สึกอยากศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในการทำงานของตนเองให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งยังส่งเสริมและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานให้กับพนักงานในกลุ่มงานต่างๆ ที่ใช้ทักษะฝีมือ การแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการและผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน และ คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยาน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!