ไทยร่วมกับเสียงส่วนใหญ่ ‘ยูเอ็น’ ลงมติปฏิเสธคำประกาศของสหรัฐฯเรื่อง ‘เยรูซาเล็ม’


ประเทศสมาชิกสหประชาชาติลงมติปฏิเสธ​คำประกาศของสหรัฐฯที่ยอมรับให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล โดยไทยเป็นหนึ่งใน 128 ประเทศคัดค้านอเมริกาในเรื่องนี้

ในการลงมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติวันพฤหัสบดี มีประเทศที่งดออกเสียง 35 ประเทศ รวมถึงพันธมิตรสหรัฐฯ อย่างเช่น แคนาดา และฟิลิปปินส์

ส่วนประเทศที่ค้านมติสหประชาชาติ มี 9 ประเทศ ซึ่งรวมทั้งสหรัฐฯ​

การลงมติครั้งนี้ไม่มีผลผูกพัน แต่เป็นการส่งสัญญาณความไม่เห็นด้วยกับประธานาธิบดี ทรัมป์ของสหรัฐฯที่ประกาศให้เยรูซาเล็ม เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลไม่นานนี้ พร้อมเตรียมย้ายสถานทูตอเมริกันจากนครเทลอาวีฟ มาที่เยรูซาเล็ม

ก่อนการลงมติ ทูตสหรัฐฯ ประจำสหประชาชาติ นิคกี้ เฮลลีย์ (Niki Haley) มีจดหมายเตือนส่งไปถึงทูตของประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ 14 ประเทศ ว่า สหรัฐฯ จะจดรายชื่อผู้แทนทุกคนของทุกประเทศว่าลงมติให้ฝ่ายไหน ระหว่างการลงคะแนนในวันพฤหัสบดี ว่าจะรับรองหรือปฏิเสธการที่สหรัฐฯ ยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล

ทูตเฮลลีย์ กล่าวว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ จะเฝ้าดูการลงมติครั้งนี้อย่างใกล้ชิด และจะขอดูรายชื่อประเทศที่ลงมติครั้งนี้ด้วย

ด้านประธานาธิบดีทรัมป์ กล่าวว่า มีหลายประเทศที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากสหรัฐฯ แต่มีแนวโน้มที่จะโหวตคัดค้านจุดยืนของสหรัฐฯ เรื่องสถานะของเยรูซาเล็ม ในการลงมติในวันพฤหัสบดี ซึ่งตนไม่แคร์ และนั่นจะทำให้สหรัฐฯ ประหยัดเงินได้มากทีเดียว

ประเทศสมาชิกสหประชาชาติลงมติปฏิเสธ​คำประกาศของสหรัฐฯที่ยอมรับให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล โดยไทยเป็นหนึ่งใน 128 ประเทศคัดค้านอเมริกาในเรื่องนี้

ในการลงมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติวันพฤหัสบดี มีประเทศที่งดออกเสียง 35 ประเทศ รวมถึงพันธมิตรสหรัฐฯ อย่างเช่น แคนาดา และฟิลิปปินส์

ส่วนประเทศที่ค้านมติสหประชาชาติ มี 9 ประเทศ ซึ่งรวมทั้งสหรัฐฯ​

การลงมติครั้งนี้ไม่มีผลผูกพัน แต่เป็นการส่งสัญญาณความไม่เห็นด้วยกับประธานาธิบดี ทรัมป์ของสหรัฐฯที่ประกาศให้เยรูซาเล็ม เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลไม่นานนี้ พร้อมเตรียมย้ายสถานทูตอเมริกันจากนครเทลอาวีฟ มาที่เยรูซาเล็ม

ก่อนการลงมติ ทูตสหรัฐฯ ประจำสหประชาชาติ นิคกี้ เฮลลีย์ (Niki Haley) มีจดหมายเตือนส่งไปถึงทูตของประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ 14 ประเทศ ว่า สหรัฐฯ จะจดรายชื่อผู้แทนทุกคนของทุกประเทศว่าลงมติให้ฝ่ายไหน ระหว่างการลงคะแนนในวันพฤหัสบดี ว่าจะรับรองหรือปฏิเสธการที่สหรัฐฯ ยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล

ทูตเฮลลีย์ กล่าวว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ จะเฝ้าดูการลงมติครั้งนี้อย่างใกล้ชิด และจะขอดูรายชื่อประเทศที่ลงมติครั้งนี้ด้วย

ด้านประธานาธิบดีทรัมป์ กล่าวว่า มีหลายประเทศที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากสหรัฐฯ แต่มีแนวโน้มที่จะโหวตคัดค้านจุดยืนของสหรัฐฯ เรื่องสถานะของเยรูซาเล็ม ในการลงมติในวันพฤหัสบดี ซึ่งตนไม่แคร์ และนั่นจะทำให้สหรัฐฯ ประหยัดเงินได้มากทีเดียว

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!