ไทยออยล์ขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล


เมื่อเร็วๆ นี้ คุณบัณฑิต ธรรมประจำจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสด้านการกลั่นและปิโตรเคมี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จากขวา) เป็นประธานเปิดงาน “THAIOIL DIGITAL DAY 2018″ มหกรรมแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลจากบริษัทชั้นนำของโลก โดยมี ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) (ที่ 2 จากซ้าย)ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ ” อนาคตเศรษฐกิจไทยในยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี ” และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้านเทคโนโลยีดิจิทัลชั้นนำของโลก กลุ่มปตท.และ บมจ.ไทยออยล์เข้าร่วมงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม และอาคารอเนกประสงค์ โรงกลั่น ไทยออยล์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการขยายตัวของธุรกิจในกลุ่มไทยออยล์ โดยบริษัทฯ เตรียมพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร มุ่งสู่การเป็น Digital Refinery ภายในปี 2564

ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายน้ำมันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน

นอกจากนี้ ไทยออยล์มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) โดยบริหารงานเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจ ทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน โดยร่วมวางแผนการผลิตก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกันมีคุณภาพสูงในระดับโรงกลั่นชั้นนำ (Top quartile) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้ได้เปรียบเชิงต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจบริหารการขนส่งทางเรือและทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด ธุรกิจบริการจัดเก็บน้ำมันดิบ น้ำมันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และธุรกิจให้บริการด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสำหรับกลุ่มไทยออยล์

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณบัณฑิต ธรรมประจำจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสด้านการกลั่นและปิโตรเคมี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จากขวา) เป็นประธานเปิดงาน "THAIOIL DIGITAL DAY 2018" มหกรรมแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลจากบริษัทชั้นนำของโลก โดยมี ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) (ที่ 2 จากซ้าย)ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ " อนาคตเศรษฐกิจไทยในยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี " และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้านเทคโนโลยีดิจิทัลชั้นนำของโลก กลุ่มปตท.และ บมจ.ไทยออยล์เข้าร่วมงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม และอาคารอเนกประสงค์ โรงกลั่น ไทยออยล์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการขยายตัวของธุรกิจในกลุ่มไทยออยล์ โดยบริษัทฯ เตรียมพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร มุ่งสู่การเป็น Digital Refinery ภายในปี 2564

ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายน้ำมันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน

นอกจากนี้ ไทยออยล์มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) โดยบริหารงานเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจ ทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน โดยร่วมวางแผนการผลิตก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกันมีคุณภาพสูงในระดับโรงกลั่นชั้นนำ (Top quartile) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้ได้เปรียบเชิงต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจบริหารการขนส่งทางเรือและทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด ธุรกิจบริการจัดเก็บน้ำมันดิบ น้ำมันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และธุรกิจให้บริการด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสำหรับกลุ่มไทยออยล์

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!