ไปรษณีย์จีนปรับตัวร่วมสนาม “อีคอมเมิร์ซ” ดึงเกษตรกรขายของผ่านเว็บฯ


ไปรษณีย์จีน (China Post) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประเภทต่างๆ อาทิ ข้าวสาร ผลไม้ และไข่ไก่ ผ่านเว็บไซต์โหยวเล่อ (ule.com) อันเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) ของไปรษณีย์จีน ที่เมืองเจี้ยนเต๋อ มณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีน

รายงานระบุว่านับจนถึงเดือนต.ค. 2017 เว็บไซต์โหยวเล่อได้จัดตั้งสถานีให้บริการซื้อขายสินค้าเขตชนบทกว่า 360 แห่งในเมืองเจี้ยนเต๋อ ซึ่งช่วยกระจายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชาวสวนชาวไร่ท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งล้านกิโลกรัม

ไปรษณีย์จีน (China Post) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประเภทต่างๆ อาทิ ข้าวสาร ผลไม้ และไข่ไก่ ผ่านเว็บไซต์โหยวเล่อ (ule.com) อันเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) ของไปรษณีย์จีน ที่เมืองเจี้ยนเต๋อ มณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีน

รายงานระบุว่านับจนถึงเดือนต.ค. 2017 เว็บไซต์โหยวเล่อได้จัดตั้งสถานีให้บริการซื้อขายสินค้าเขตชนบทกว่า 360 แห่งในเมืองเจี้ยนเต๋อ ซึ่งช่วยกระจายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชาวสวนชาวไร่ท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งล้านกิโลกรัม

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!