ไพลอนเทค จับมือ บลูมเบิร์กเอ็นอีเอฟ เผยแพร่รายงานสมุดปกขาวว่าด้วยตลาดระบบกักเก็บพลังงานในที่อยู่อาศัยทั่วโลก


เซี่ยงไฮ้–28 พฤศจิกายน 2566–พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

ไพลอนเทค (Pylontech) และ บลูมเบิร์กเอ็นอีเอฟ หรือ บีเอ็นอีเอฟ (BloombergNEF หรือ BNEF) บรรลุหลักชัยสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น ด้วยการร่วมกันเผยแพร่รายงานสมุดปกขาวที่เจาะลึกข้อมูลในหัวข้อ “การขยายตลาดระบบกักเก็บพลังงานในที่อยู่อาศัย” (Scaling the Residential Energy Storage Market) ในระหว่างการประชุมสุดยอด บีเอ็นอีเอฟ ซัมมิต เซี่ยงไฮ้ (BNEF Summit Shanghai) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยความพยายามร่วมกันในครั้งนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างองค์กรทั้งสองแห่ง และเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการขับเคลื่อนภาคพลังงานให้ก้าวหน้า ตลอดจนสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานทั่วโลก

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ อุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานในที่อยู่อาศัยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทว่ายังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกผลิตภัณฑ์ ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม รวมถึงนโยบายและรูปแบบธุรกิจที่จะช่วยให้เจ้าของที่อยู่อาศัยสามารถคว้าประโยชน์จากความยืดหยุ่นของโครงข่ายไฟฟ้าได้ รายงานสมุดปกขาวดังกล่าวจึงเจาะลึกประเด็นเหล่านี้ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาจากการวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของตลาดระบบกักเก็บพลังงานในที่อยู่อาศัย พร้อมกับคาดการณ์การพัฒนาในอนาคต

รายงานสมุดปกขาวได้วิเคราะห์คุณค่าของระบบกักเก็บพลังงานในที่อยู่อาศัยอย่างครอบคลุมในหลายมิติ โดยนอกจากจะมอบประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ใช้และเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการพลังงานโดยอัตโนมัติแล้ว ระบบกักเก็บพลังงานในที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบไฟฟ้าแบบกระจายตัว ยังสามารถสนับสนุนระบบไฟฟ้าเมื่อยามจำเป็นได้อีกด้วย นับเป็นการส่งเสริมการกระจายพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะก่อให้เกิดเครือข่ายพลังงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่น เสถียร และเชื่อถือได้

นอกจากนี้ รายงานสมุดปกขาวยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระดับโลกในห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรม โดยระบุว่าบริษัทจีนบางแห่งมีข้อได้เปรียบด้านเทคโนโลยีและการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ โมดูลแบตเตอรี่ ระบบการจัดการแบตเตอรี่ ฯลฯ ในทางกลับกัน บริษัทต่างชาติบางแห่งก็มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ที่แข็งแกร่งกว่า ทำให้สามารถนำเสนอบริการรวบรวมกำลังการผลิตไฟฟ้าและการขายไฟฟ้าได้ ดังนั้น การทำงานร่วมกันจะก่อให้เกิดข้อได้เปรียบที่ส่งเสริมกัน และทำให้ระบบกักเก็บพลังงานในที่อยู่อาศัยมีมูลค่าสูงสุด

ทั้งนี้ ไพลอนเทคคือผู้นำอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์หยั่งรากลึกมานานกว่าทศวรรษและได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยเฉพาะในส่วนของระบบกักเก็บพลังงานในที่อยู่อาศัย ขณะที่บลูมเบิร์กเอ็นอีเอฟคือผู้ให้บริการวิจัยที่เชื่อถือได้ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์แนวโน้มพลังงานในอนาคต ความพยายามร่วมกันในการเผยแพร่รายงานสมุดปกขาวว่าด้วยตลาดระบบกักเก็บพลังงานในที่อยู่อาศัยทั่วโลก ได้มอบข้อมูลเชิงลึกให้กับอุตสาหกรรม ส่งเสริมนวัตกรรมและความร่วมมือ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาตลาดอย่างยั่งยืน

อ่านรายงานสมุดปกขาวได้ที่ https://bit.ly/3sPhVRo

เกี่ยวกับบลูมเบิร์กเอ็นอีเอฟ

บลูมเบิร์กเอ็นอีเอฟ หรือ บีเอ็นอีเอฟ (BloombergNEF หรือ BNEF) คือผู้ให้บริการวิจัยเชิงกลยุทธ์ ซึ่งครอบคลุมตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกและเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดยมีการประเมินแนวทางสำหรับภาคพลังงาน การขนส่ง อุตสาหกรรม อาคาร และการเกษตร ในการปรับตัวรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน บีเอ็นอีเอฟช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ กลยุทธ์องค์กร การเงิน และนโยบาย สามารถก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ได้

เกี่ยวกับไพลอนเทค

ไพลอนเทค (Pylontech) (รหัสหุ้น 688063) ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 ในฐานะผู้ให้บริการระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ และในปี 2563 ก็ได้กลายเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกของจีนที่มีระบบกักเก็บพลังงานเป็นธุรกิจหลัก ไพลอนเทคบูรณาการห่วงโซ่อุตสาหกรรมเข้ากับความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง รวมถึงความเชี่ยวชาญด้านการผลิตที่ครอบคลุมตั้งแต่เซลล์แบตเตอรี่ ระบบการจัดการแบตเตอรี่ ไปจนถึงการบูรณาการระบบ โดยผลิตภัณฑ์และโซลูชันของบริษัทมีการใช้งานในกว่า 80 ประเทศและภูมิภาค โดยมีระบบกักเก็บพลังงานนับล้านที่ประสบความสำเร็จในการใช้งาน ในปี 2565 ไพลอนเทคได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้ให้บริการระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ในที่อยู่อาศัยอันดับ 1 โดยเอสแอนด์พี โกลบอล คอมโมดิตี อินไซต์ส (S&P Global Commodity Insights)

เซี่ยงไฮ้--28 พฤศจิกายน 2566--พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

ไพลอนเทค (Pylontech) และ บลูมเบิร์กเอ็นอีเอฟ หรือ บีเอ็นอีเอฟ (BloombergNEF หรือ BNEF) บรรลุหลักชัยสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น ด้วยการร่วมกันเผยแพร่รายงานสมุดปกขาวที่เจาะลึกข้อมูลในหัวข้อ “การขยายตลาดระบบกักเก็บพลังงานในที่อยู่อาศัย” (Scaling the Residential Energy Storage Market) ในระหว่างการประชุมสุดยอด บีเอ็นอีเอฟ ซัมมิต เซี่ยงไฮ้ (BNEF Summit Shanghai) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยความพยายามร่วมกันในครั้งนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างองค์กรทั้งสองแห่ง และเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการขับเคลื่อนภาคพลังงานให้ก้าวหน้า ตลอดจนสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานทั่วโลก

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ อุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานในที่อยู่อาศัยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทว่ายังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกผลิตภัณฑ์ ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม รวมถึงนโยบายและรูปแบบธุรกิจที่จะช่วยให้เจ้าของที่อยู่อาศัยสามารถคว้าประโยชน์จากความยืดหยุ่นของโครงข่ายไฟฟ้าได้ รายงานสมุดปกขาวดังกล่าวจึงเจาะลึกประเด็นเหล่านี้ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาจากการวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของตลาดระบบกักเก็บพลังงานในที่อยู่อาศัย พร้อมกับคาดการณ์การพัฒนาในอนาคต

รายงานสมุดปกขาวได้วิเคราะห์คุณค่าของระบบกักเก็บพลังงานในที่อยู่อาศัยอย่างครอบคลุมในหลายมิติ โดยนอกจากจะมอบประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ใช้และเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการพลังงานโดยอัตโนมัติแล้ว ระบบกักเก็บพลังงานในที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบไฟฟ้าแบบกระจายตัว ยังสามารถสนับสนุนระบบไฟฟ้าเมื่อยามจำเป็นได้อีกด้วย นับเป็นการส่งเสริมการกระจายพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะก่อให้เกิดเครือข่ายพลังงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่น เสถียร และเชื่อถือได้

นอกจากนี้ รายงานสมุดปกขาวยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระดับโลกในห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรม โดยระบุว่าบริษัทจีนบางแห่งมีข้อได้เปรียบด้านเทคโนโลยีและการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ โมดูลแบตเตอรี่ ระบบการจัดการแบตเตอรี่ ฯลฯ ในทางกลับกัน บริษัทต่างชาติบางแห่งก็มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ที่แข็งแกร่งกว่า ทำให้สามารถนำเสนอบริการรวบรวมกำลังการผลิตไฟฟ้าและการขายไฟฟ้าได้ ดังนั้น การทำงานร่วมกันจะก่อให้เกิดข้อได้เปรียบที่ส่งเสริมกัน และทำให้ระบบกักเก็บพลังงานในที่อยู่อาศัยมีมูลค่าสูงสุด

ทั้งนี้ ไพลอนเทคคือผู้นำอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์หยั่งรากลึกมานานกว่าทศวรรษและได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยเฉพาะในส่วนของระบบกักเก็บพลังงานในที่อยู่อาศัย ขณะที่บลูมเบิร์กเอ็นอีเอฟคือผู้ให้บริการวิจัยที่เชื่อถือได้ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์แนวโน้มพลังงานในอนาคต ความพยายามร่วมกันในการเผยแพร่รายงานสมุดปกขาวว่าด้วยตลาดระบบกักเก็บพลังงานในที่อยู่อาศัยทั่วโลก ได้มอบข้อมูลเชิงลึกให้กับอุตสาหกรรม ส่งเสริมนวัตกรรมและความร่วมมือ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาตลาดอย่างยั่งยืน

อ่านรายงานสมุดปกขาวได้ที่ https://bit.ly/3sPhVRo

เกี่ยวกับบลูมเบิร์กเอ็นอีเอฟ

บลูมเบิร์กเอ็นอีเอฟ หรือ บีเอ็นอีเอฟ (BloombergNEF หรือ BNEF) คือผู้ให้บริการวิจัยเชิงกลยุทธ์ ซึ่งครอบคลุมตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกและเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดยมีการประเมินแนวทางสำหรับภาคพลังงาน การขนส่ง อุตสาหกรรม อาคาร และการเกษตร ในการปรับตัวรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน บีเอ็นอีเอฟช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ กลยุทธ์องค์กร การเงิน และนโยบาย สามารถก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ได้

เกี่ยวกับไพลอนเทค

ไพลอนเทค (Pylontech) (รหัสหุ้น 688063) ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 ในฐานะผู้ให้บริการระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ และในปี 2563 ก็ได้กลายเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกของจีนที่มีระบบกักเก็บพลังงานเป็นธุรกิจหลัก ไพลอนเทคบูรณาการห่วงโซ่อุตสาหกรรมเข้ากับความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง รวมถึงความเชี่ยวชาญด้านการผลิตที่ครอบคลุมตั้งแต่เซลล์แบตเตอรี่ ระบบการจัดการแบตเตอรี่ ไปจนถึงการบูรณาการระบบ โดยผลิตภัณฑ์และโซลูชันของบริษัทมีการใช้งานในกว่า 80 ประเทศและภูมิภาค โดยมีระบบกักเก็บพลังงานนับล้านที่ประสบความสำเร็จในการใช้งาน ในปี 2565 ไพลอนเทคได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้ให้บริการระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ในที่อยู่อาศัยอันดับ 1 โดยเอสแอนด์พี โกลบอล คอมโมดิตี อินไซต์ส (S&P Global Commodity Insights)

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!