3เอ็ม ประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายพร้อมส่งมอบความรู้การดูแลรถยนต์ให้ บอร์เนียว เทคนิเคิลฯ


3เอ็ม ประเทศไทย นำโดย นายพรรเทพ อ่วมสำอาง ผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์ดูแลและบำรุงรักษารถยนต์ (แถวหน้าเสื้อขาว) พร้อมทีมงาน 3เอ็ม จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการดูแลรถยนต์ตามมาตรฐานสากลพร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลรถยนต์ ชุดสุดคุ้ม 3M Car Care Value Pack ให้กับทีมผู้บริหารและพนักงานขาย บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับตัวแทนจำหน่ายและส่งเสริมการขาย ในกลุ่มธุรกิจศูนย์บริการรถยนต์และอู่ซ่อมสีทั่วประเทศ ณ บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิลฯ เมื่อเร็วๆ นี้

3เอ็ม ประเทศไทย นำโดย นายพรรเทพ อ่วมสำอาง ผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์ดูแลและบำรุงรักษารถยนต์ (แถวหน้าเสื้อขาว) พร้อมทีมงาน 3เอ็ม จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการดูแลรถยนต์ตามมาตรฐานสากลพร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลรถยนต์ ชุดสุดคุ้ม 3M Car Care Value Pack ให้กับทีมผู้บริหารและพนักงานขาย บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับตัวแทนจำหน่ายและส่งเสริมการขาย ในกลุ่มธุรกิจศูนย์บริการรถยนต์และอู่ซ่อมสีทั่วประเทศ ณ บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิลฯ เมื่อเร็วๆ นี้

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!