3เอ็ม ประเทศไทย มอบเทปกาว 2,000 เมตร สนับสนุนกิจกรรม “เหรียญกุศลบนถนนสีลม” ครั้งที่ 21 ให้สโมสรโรตารี กรุงเทพใต้


นางสาวนภาพร รัตนแสงหิรัญ กรรมการผู้จัดการบริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด เป็นตัวแทนมอบเทปกาว 3เอ็ม ความยาว 2,000 เมตร ให้กับสโมสรโรตารี กรุงเทพใต้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “เหรียญกุศลบนถนนสีลม (Coin on Silom)” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 สำหรับระดมทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย ที่มีรายได้น้อยและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมี มร.ดีน เอาท์เตอร์สัน นายกสโมสรโรตารี กรุงเทพใต้ , มร.ดักกลาส เรียช กรรมการบริหารสโมสรโรตารี กรุงเทพใต้ และ มร.ไนเจล ฮาร์ดี้ สมาชิกสโมสรโรตารี กรุงเทพใต้ เป็นผู้รับมอบเมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ ทางสโมสรโรตารีจะนำเทปกาว 3เอ็ม ไปติดลงบนทางเท้าสองฝั่งตลอดแนวถนนสีลม เพื่อเชิญชวนผู้บริจาคติดสติกเกอร์ลงบนแถบสีแดงของเทปบนถนน เป็นการแสดงความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในการช่วยเหลือสังคม

นางสาวนภาพร รัตนแสงหิรัญ กรรมการผู้จัดการบริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด เป็นตัวแทนมอบเทปกาว 3เอ็ม ความยาว 2,000 เมตร ให้กับสโมสรโรตารี กรุงเทพใต้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “เหรียญกุศลบนถนนสีลม (Coin on Silom)” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 สำหรับระดมทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย ที่มีรายได้น้อยและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมี มร.ดีน เอาท์เตอร์สัน นายกสโมสรโรตารี กรุงเทพใต้ , มร.ดักกลาส เรียช กรรมการบริหารสโมสรโรตารี กรุงเทพใต้ และ มร.ไนเจล ฮาร์ดี้ สมาชิกสโมสรโรตารี กรุงเทพใต้ เป็นผู้รับมอบเมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ ทางสโมสรโรตารีจะนำเทปกาว 3เอ็ม ไปติดลงบนทางเท้าสองฝั่งตลอดแนวถนนสีลม เพื่อเชิญชวนผู้บริจาคติดสติกเกอร์ลงบนแถบสีแดงของเทปบนถนน เป็นการแสดงความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในการช่วยเหลือสังคม

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!