30 มิถุนายน รู้แน่ !! ประกาศผล BIG Best Car of The Year 2016 – 2017 และ BIG Best BigBike of The Year 2016 – 2017


บริษัท ยานยนต์ สแควร์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมประกาศคุณสมบัติดีเด่น ยอดเยี่ยมของรถยนต์และมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ในชื่อ BIG Best Car of The Year 2016 – 2017 และ BIG Best BigBike of The Year 2016 – 2017 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นที่เชื่อถือในวงการยานยนต์ประเทศไทย ซึ่งจะมีการประกาศรางวัล รวมถึงแจกแจงจุดเด่น คุณสมบัติเฉพาะตัว หรือสมรรถนะต่างๆ ของรถที่ได้รับรางวัล

ผ่านทางเว็บไซต์

http://www.yanyontgroup.com/news/big-best-car-bigbike-of-the-year-2016-2017

Facebook- https://www.facebook.com/bigmotorsale.yanyont
https://www.facebook.com/YanyontSquareGroup
ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน นี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการซื้อรถในงาน BIG Motor Sale 2017 และจะมีพิธีมอบรางวัลชื่นชมคุณสมบัติแบรนด์ ดีเด่นยอดเยี่ยม น่าซื้อน่าใช้ ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ในงานมหกรรมยานยนต์ เพื่อขายแห่งชาติ ณ Grand Hall ชั้น 2 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

บริษัท ยานยนต์ สแควร์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมประกาศคุณสมบัติดีเด่น ยอดเยี่ยมของรถยนต์และมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ในชื่อ BIG Best Car of The Year 2016 – 2017 และ BIG Best BigBike of The Year 2016 – 2017 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นที่เชื่อถือในวงการยานยนต์ประเทศไทย ซึ่งจะมีการประกาศรางวัล รวมถึงแจกแจงจุดเด่น คุณสมบัติเฉพาะตัว หรือสมรรถนะต่างๆ ของรถที่ได้รับรางวัล

ผ่านทางเว็บไซต์

http://www.yanyontgroup.com/news/big-best-car-bigbike-of-the-year-2016-2017

Facebook- https://www.facebook.com/bigmotorsale.yanyont https://www.facebook.com/YanyontSquareGroup ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน นี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการซื้อรถในงาน BIG Motor Sale 2017 และจะมีพิธีมอบรางวัลชื่นชมคุณสมบัติแบรนด์ ดีเด่นยอดเยี่ยม น่าซื้อน่าใช้ ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ในงานมหกรรมยานยนต์ เพื่อขายแห่งชาติ ณ Grand Hall ชั้น 2 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!