400 ปีของหมู่บ้านโบราณชาวฮากกา บ้านเกิดชาวจีนโพ้นทะเลกว่า 6,000 คน


“เฉียวซี” คือหมู่บ้านโบราณของชาวฮากกา (ชาวจีนแคะ) ตั้งอยู่ที่ตำบลเยี่ยนหยาง เมืองเหมยโจว มลฑลกว่างตง หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อมณฑลกวางตุ้ง หมู่บ้านแห่งนี้สร้างตั้งแต่เมื่อ 400 ปีก่อนและยังคงอนุรักษ์สภาพเดิมไว้ท่ามกลางธรรมชาติที่นาและท้องทุ่งอันเรียบง่ายและงดงามตามวิถีโบราณ

แม้ตั้งอยู่บนภูเขากลางป่า แต่หมู่บ้านโบราณเฉียวซีก็นับเป็นบ้านเกิดแห่งใหญ่ของชาวจีนโพ้นทะเล เนื่องจากหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีจำนวนประชากรเพียง 216 คนแห่งนี้เป็นถิ่นกำเนินของชาวจีนโพ้นทะเลกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ในฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน
เอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็คือ “หอจี้ซ่าน” เป็นบ้าน 2 ชั้นที่สร้างจากอิฐสีดำ ผนังสีขาว และกระเบื้องสีเทา โครงสร้างประกอบด้วยเสา 7 ต้นและขื่อ 7 ตัว แม้ภายนอกจะดูเก่าแก่ แต่การตกแต่งภายในยังคงวิจิตรงดงาม สร้างความประหลาดใจระคนประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมหมู่บ้านเล็กๆ ในชนบทอันห่างไกลแห่งนี้

“เรือนมังกรล้อม” สถาปัตยกรรมอันน่าหลงใหลสไตล์จีนฮากกา

เมืองเหมยโจวตั้งอยู่ทางตะวันออกของมณฑลกว่างตง(กวางตุ้ง) ที่นี่ถือเป็น “เมืองแห่งชาวจีนฮากกา” เพราะเป็นชุมชนดั้งเดิมของชาวจีนฮากกาหรือจีนแคะจำนวนมาก
ปัจจุบันมีชาวฮากกาจำนวน 20 ล้านคนในทั่วโลก และพวกเขาเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการสืบทอดประเพณีและความขยันหมั่นเพียร

วัฒนธรรมฮากกคือวัฒนธรรมที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวฮั่นโบราณกับวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองในภาคใต้ของจีนเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ภาษา ศิลปะพื้นบ้าน จารีตประเพณี ตลอดจนสถาปัตยกรรม
และในบรรดาสถาปัตยกรรมที่งดงามต่างๆ ของชาวฮากกา “เรือนมังกรล้อม” หรือ “เหว่ยหลงอู” ในภาษาจีน ก็ถือเป็นรูปแบบสิ่งก่อสร้างที่มีความโดดเด่นไม่ใช่น้อย โดยเรือนมังกรล้อมของคฤหาสน์ฉวินเฟิงในเมืองเหมยโจวถือเป็นตัวแทนชั้นเยี่ยมของสถาปัตยกรรมประเภทนี้

“เรือนมังกรล้อม”ประกอบไปด้วย เรือนกลางบ้าน เรือนขวาง เรือนกำแพงโค้ง บ่อน้ำและฮั่วไถ (เรือนสำหรับการอธิษฐานเพื่อขอความอุดมสมบูรณ์) โดยอาคารเหล่านี้เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินหลายทางและระเบียงที่ยื่นออกไปในทุกทิศทุกทาง ช่างเป็นบ้านที่มีทั้งความงดงามทางศิลปะและความเป็นระบบระเบียบในด้านการใช้งาน

“เฉียวซี” คือหมู่บ้านโบราณของชาวฮากกา (ชาวจีนแคะ) ตั้งอยู่ที่ตำบลเยี่ยนหยาง เมืองเหมยโจว มลฑลกว่างตง หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อมณฑลกวางตุ้ง หมู่บ้านแห่งนี้สร้างตั้งแต่เมื่อ 400 ปีก่อนและยังคงอนุรักษ์สภาพเดิมไว้ท่ามกลางธรรมชาติที่นาและท้องทุ่งอันเรียบง่ายและงดงามตามวิถีโบราณ

แม้ตั้งอยู่บนภูเขากลางป่า แต่หมู่บ้านโบราณเฉียวซีก็นับเป็นบ้านเกิดแห่งใหญ่ของชาวจีนโพ้นทะเล เนื่องจากหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีจำนวนประชากรเพียง 216 คนแห่งนี้เป็นถิ่นกำเนินของชาวจีนโพ้นทะเลกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ในฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน เอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็คือ “หอจี้ซ่าน” เป็นบ้าน 2 ชั้นที่สร้างจากอิฐสีดำ ผนังสีขาว และกระเบื้องสีเทา โครงสร้างประกอบด้วยเสา 7 ต้นและขื่อ 7 ตัว แม้ภายนอกจะดูเก่าแก่ แต่การตกแต่งภายในยังคงวิจิตรงดงาม สร้างความประหลาดใจระคนประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมหมู่บ้านเล็กๆ ในชนบทอันห่างไกลแห่งนี้

“เรือนมังกรล้อม” สถาปัตยกรรมอันน่าหลงใหลสไตล์จีนฮากกา

เมืองเหมยโจวตั้งอยู่ทางตะวันออกของมณฑลกว่างตง(กวางตุ้ง) ที่นี่ถือเป็น “เมืองแห่งชาวจีนฮากกา” เพราะเป็นชุมชนดั้งเดิมของชาวจีนฮากกาหรือจีนแคะจำนวนมาก ปัจจุบันมีชาวฮากกาจำนวน 20 ล้านคนในทั่วโลก และพวกเขาเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการสืบทอดประเพณีและความขยันหมั่นเพียร

วัฒนธรรมฮากกคือวัฒนธรรมที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวฮั่นโบราณกับวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองในภาคใต้ของจีนเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ภาษา ศิลปะพื้นบ้าน จารีตประเพณี ตลอดจนสถาปัตยกรรม และในบรรดาสถาปัตยกรรมที่งดงามต่างๆ ของชาวฮากกา “เรือนมังกรล้อม” หรือ “เหว่ยหลงอู” ในภาษาจีน ก็ถือเป็นรูปแบบสิ่งก่อสร้างที่มีความโดดเด่นไม่ใช่น้อย โดยเรือนมังกรล้อมของคฤหาสน์ฉวินเฟิงในเมืองเหมยโจวถือเป็นตัวแทนชั้นเยี่ยมของสถาปัตยกรรมประเภทนี้

“เรือนมังกรล้อม”ประกอบไปด้วย เรือนกลางบ้าน เรือนขวาง เรือนกำแพงโค้ง บ่อน้ำและฮั่วไถ (เรือนสำหรับการอธิษฐานเพื่อขอความอุดมสมบูรณ์) โดยอาคารเหล่านี้เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินหลายทางและระเบียงที่ยื่นออกไปในทุกทิศทุกทาง ช่างเป็นบ้านที่มีทั้งความงดงามทางศิลปะและความเป็นระบบระเบียบในด้านการใช้งาน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!