66 ปี สยามกลการ…เพื่อทุกชีวิต บริจาคโลหิต…เปลี่ยนชีวิตมนุษย์ ครั้งที่ 5”


66 ปี สยามกลการ ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ นำโดย นายไพฑูรย์ คูตระกูล รองผู้จัดการใหญ่–การเงินและลงทุน และนางสาวนิตยา อาวะกุลพาณิชย์ รองผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล-บริหาร และตรวจสอบภายใน บริษัท สยามกลการ จำกัด ร่วมกับ ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจ ห่วงใยทุกชีวิตมุนษย์บนโลกใบนี้ ร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ ที่ยิ่งใหญ่ต่อเพื่อนมนุษย์ กับโปรเจคดีๆ บริจาคโลหิต….เปลี่ยนชีวิตมนุษย์ ครั้งที่ 5

โดยนำคณะผู้บริหาร พนักงานกลุ่มสยามกลการ และพนักงานภายในอาคารสยามกลการ อาทิ สยามดนตรียามาฮ่า, สยามนิสสัน บอดี้, สยามปทุมวัน ฮอนด้า ออโตโมบิล, เอ็น เอส เค แบริ่งส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย), เอส เอ็ม ไอ แทรเวล, นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์), แบร์ฟีท และประชาชนทั่วไป แสดงพลังรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันบริจาคโลหิต เพื่อเตรียมสำรองเอาไว้ให้ผู้ป่วยใช้ในยามเกิดภาวะฉุกเฉิน และต้องการใช้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีผู้บาดเจ็บต้องใช้โลหิตช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทุกคนต่างอิ่มอกอิ่มใจที่ได้ช่วยเหลือคนอื่น โดยโปรเจคนี้ ครั้งแรก ใช้ชื่อ หนึ่งหยดโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ร่วมกับ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และครั้งที่ 2-5 ภายใต้ชื่อ ”บริจาคโลหิต….เปลี่ยนชีวิตมนุษย์ ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมทำความดี 66 คน ในวาระ 66 ปี สยามกลการ ได้ปริมาณโลหิต 29,250 ซีซี. และปริมาณโลหิต 5 ครั้ จำนวนทั้งสิ้น 193,410 ซีซี. ณ อาคารสยามกลการ ปทุมวัน

66 ปี สยามกลการ ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ นำโดย นายไพฑูรย์ คูตระกูล รองผู้จัดการใหญ่–การเงินและลงทุน และนางสาวนิตยา อาวะกุลพาณิชย์ รองผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล-บริหาร และตรวจสอบภายใน บริษัท สยามกลการ จำกัด ร่วมกับ ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจ ห่วงใยทุกชีวิตมุนษย์บนโลกใบนี้ ร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ ที่ยิ่งใหญ่ต่อเพื่อนมนุษย์ กับโปรเจคดีๆ บริจาคโลหิต….เปลี่ยนชีวิตมนุษย์ ครั้งที่ 5

โดยนำคณะผู้บริหาร พนักงานกลุ่มสยามกลการ และพนักงานภายในอาคารสยามกลการ อาทิ สยามดนตรียามาฮ่า, สยามนิสสัน บอดี้, สยามปทุมวัน ฮอนด้า ออโตโมบิล, เอ็น เอส เค แบริ่งส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย), เอส เอ็ม ไอ แทรเวล, นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์), แบร์ฟีท และประชาชนทั่วไป แสดงพลังรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันบริจาคโลหิต เพื่อเตรียมสำรองเอาไว้ให้ผู้ป่วยใช้ในยามเกิดภาวะฉุกเฉิน และต้องการใช้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีผู้บาดเจ็บต้องใช้โลหิตช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทุกคนต่างอิ่มอกอิ่มใจที่ได้ช่วยเหลือคนอื่น โดยโปรเจคนี้ ครั้งแรก ใช้ชื่อ หนึ่งหยดโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ร่วมกับ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และครั้งที่ 2-5 ภายใต้ชื่อ ”บริจาคโลหิต….เปลี่ยนชีวิตมนุษย์ ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมทำความดี 66 คน ในวาระ 66 ปี สยามกลการ ได้ปริมาณโลหิต 29,250 ซีซี. และปริมาณโลหิต 5 ครั้ จำนวนทั้งสิ้น 193,410 ซีซี. ณ อาคารสยามกลการ ปทุมวัน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!