ABSALON CLASS-เรือสนับสนุนของราชนาวีเดนมาร์คปฏิบัติการตามสถานการณ์หลายรูปแบบ


By : C. Methas – Executive Editor

Absalon Class เรือสนับสนุนของราชนาวีเดนมาร์ก ผลิตโดย Odense Steel Shipyard ออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนปฏิบัติการได้หลากหลายรูปแบบในส่วนของการให้การสนับสนุน ผลิตออกมาจำนวน 2 ลำ ชื่อ Absalon รหัส L16 และ Esbern Snare รหัส L17

เรือรุ่นนี้สามารถให้การสนับสนุนด้านการเคลื่อนย้ายกำลังพล, การขนส่งอาวุธยุโธปกรณ์, การยกพลขึ้นบก, การเคลื่อนย้ายทางยุทธศาสตร์และเป็นกองบัญชาการ

รวมทั้งการปรับเปลี่ยนเป็นเรือพยาบาลสำหรับให้การช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติภัยฉุกเฉิน โดยมีเฮลิคอปเตอร์ประจำการ รุ่น EH 101 จำนวน 2 ลำที่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการปฏิบัติการได้หลากหลายรูปแบบ

Absalon Class ทำการทดสอบครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2004 และเข้าประจำการในกองทัพเรือเดนมาร์ก ในเดือนกรกฎาคม ปี 2004 ส่วนลำที่สองเปิดตัวในเดือนมิถุนายน ปี 2004 เข้าประจำการในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2005

Absalom Class มีขนาดน้ำหนัก 4,500 ตันและขนาดน้ำหนักรวมบรรทุกสูงสุด 6,300 ตัน ความยาว137 เมตร ความกว้าง 19.5 เมตรความลึก 6.3 เมตร

เจ้าหน้าที่ประจำการ 100 นาย สมรรถนะการทำความเร็วสูงสุด 23 น๊อต และระยะเวลาการปฏิบัติการได้ถึง 28 วัน โดยระยะทางการปฏิบัติการไกล 9,000 ไมล์

เครื่องยนต์แบบ ดีเซลจำนวน 2 เครื่อง รหัสรุ่น MTU 8000 M/70 ให้พละกำลังแรงม้าสูงสุด 16.6 เม็กกะวัตต์หรือ 22,300 แรงม้า

อาวุธประจำเรือประกอบด้วยชุดปล่อยขีปนาวุธจากพื้นสู่พื้น Harpoon จำนวน 2 ชุด และชุดปล่อยขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศ Evolve Sea Sparrow จำนวน 3 ชุด และทอร์ปิโดน้ำหนักเบา Eurotorp MU90 ติดตั้งทั้งสองกาบเรือ ด้านหน้าติดตั้งปืน GDM-008 ขนาด 35 มิลลิเมตรและบริเวณหลังคาโรงเก็บเครื่องบิน

ดาดฟ้าส่วนลานบินมีพื้นที่ขนาด 850 ตารางเมตร สามารถรองรับน้ำหนัก 20 ตัน เฮลิคอปเตอร์รุ่น EH 101 รุ่น Boeing CH-47D Chinook และ Mc Taggart Scott

By : C. Methas - Executive Editor

Absalon Class เรือสนับสนุนของราชนาวีเดนมาร์ก ผลิตโดย Odense Steel Shipyard ออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนปฏิบัติการได้หลากหลายรูปแบบในส่วนของการให้การสนับสนุน ผลิตออกมาจำนวน 2 ลำ ชื่อ Absalon รหัส L16 และ Esbern Snare รหัส L17

เรือรุ่นนี้สามารถให้การสนับสนุนด้านการเคลื่อนย้ายกำลังพล, การขนส่งอาวุธยุโธปกรณ์, การยกพลขึ้นบก, การเคลื่อนย้ายทางยุทธศาสตร์และเป็นกองบัญชาการ

รวมทั้งการปรับเปลี่ยนเป็นเรือพยาบาลสำหรับให้การช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติภัยฉุกเฉิน โดยมีเฮลิคอปเตอร์ประจำการ รุ่น EH 101 จำนวน 2 ลำที่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการปฏิบัติการได้หลากหลายรูปแบบ

Absalon Class ทำการทดสอบครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2004 และเข้าประจำการในกองทัพเรือเดนมาร์ก ในเดือนกรกฎาคม ปี 2004 ส่วนลำที่สองเปิดตัวในเดือนมิถุนายน ปี 2004 เข้าประจำการในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2005

Absalom Class มีขนาดน้ำหนัก 4,500 ตันและขนาดน้ำหนักรวมบรรทุกสูงสุด 6,300 ตัน ความยาว137 เมตร ความกว้าง 19.5 เมตรความลึก 6.3 เมตร

เจ้าหน้าที่ประจำการ 100 นาย สมรรถนะการทำความเร็วสูงสุด 23 น๊อต และระยะเวลาการปฏิบัติการได้ถึง 28 วัน โดยระยะทางการปฏิบัติการไกล 9,000 ไมล์

เครื่องยนต์แบบ ดีเซลจำนวน 2 เครื่อง รหัสรุ่น MTU 8000 M/70 ให้พละกำลังแรงม้าสูงสุด 16.6 เม็กกะวัตต์หรือ 22,300 แรงม้า

อาวุธประจำเรือประกอบด้วยชุดปล่อยขีปนาวุธจากพื้นสู่พื้น Harpoon จำนวน 2 ชุด และชุดปล่อยขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศ Evolve Sea Sparrow จำนวน 3 ชุด และทอร์ปิโดน้ำหนักเบา Eurotorp MU90 ติดตั้งทั้งสองกาบเรือ ด้านหน้าติดตั้งปืน GDM-008 ขนาด 35 มิลลิเมตรและบริเวณหลังคาโรงเก็บเครื่องบิน

ดาดฟ้าส่วนลานบินมีพื้นที่ขนาด 850 ตารางเมตร สามารถรองรับน้ำหนัก 20 ตัน เฮลิคอปเตอร์รุ่น EH 101 รุ่น Boeing CH-47D Chinook และ Mc Taggart Scott

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!