ANDORRA-ประเทศแห่งหุบเขาและทะเลสาบบนภูเขาสูงในยุโรป (ตอนที่ 2)


By : C. Methas – Managing Editor

สภาพบ้านเมืองส่วนใหญ่จะได้รับการดูแลรักษาและตกแต่งอย่างสวยงาม ถนนหนทางมีความเป็นระเบียบและสะอาดมาก แถบนอกเมืองบ้านเรือนที่สร้างบนภูเขาจะสร้างด้วยหินแกรนิตและเรียงตามระดับความสูงชันของภูเขา นอกจากนี้ตามท้องถนนสองข้างทางจะมีกระถางต้นไม้เรียงรายประดับประดาอย่างงดงามซึ่งชาวอันดอร์รานำกระถางมาประดับหน้าบ้านของตนเอง

ทางด้านการศึกษาเยาวชนวัย 6-16 ปีตามกฎหมายบังคับต้องเข้าโรงเรียนโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่าย ส่วนมหาวิทยาลัยของประเทศอันดอร์รามีเพียงแห่งเดียวชื่อว่า University d’Andorra ก่อตั้งเมื่อปี 1997 มีเพียง 4 คณะ ประกอบด้วย พยาบาล, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ ส่วนระดับปริญญาโทมีเพียง 2 คณะ ประกอบด้วยพยาบาลและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

สภาพอากาศเป็นแบบ Alpine Climate และ Continental Climate มีหิมะตกมากในช่วงฤดูหนาวเป็นอีกสถานที่หนึ่งเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นสกี สภาพอากาศแบบพื้นที่สูงมีความชื้นต่ำ ส่วนฤดูร้อนจะมีความเย็นเล็กน้อย เฉลี่ยจะมีแสงอาทิตย์ประมาณ 300 วันต่อปี

อาหารส่วนใหญ่นำเข้าจากฝรั่งเศสและสเปน มีการเพาะปลูกยาสูบบางส่วนและการทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งมีการส่งออก ส่วนทรัพยากรธรรมชาติของอันดอร์ราประกอบด้วยพลังงานไฟฟ้า, น้ำแร่, แร่เหล็ก, ป่าไม้และทองแดง

สำหรับการเดินทางไปประเทศอันดอร์ราต้องไปทางรถยนต์เท่านั้น เนื่องจากประเทศนี้ไม่มีสนามบิน, ไม่มีท่าเรือและไม่มีทางรถไฟ หากเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงมาที่เมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศสแล้วต่อไปยังเมือง Latour-de Carol และต่อไปอีก 2 กิโลเมตรถึงชายแดนอันดอร์รา หากมาทางประเทศสเปนเดินทางด้วยรถยนต์จากเมืองบาร์เซโลน่าไปยังอันดอร์ราประมาณ 3 ชั่วโมง อันดอร์รามีเนื้อที่ถนนครอบคลุมทั้งหมด 279 กิโลเมตร

ในอดีตของอันดอร์ราเคยเป็นรัฐร่วมระหว่างฝรั่งเศสและสเปนมาก่อนและได้รับการลงประชามติให้มีการปกครองแบบประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 1993 นี้เองและรัฐธรรมนูญฉบับได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 1993 ซึ่งเป็นการร่างร่วมกันระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนโดยยังคงให้ประธานาธิบดีของฝรั่งเศสและ Bishop of Urgell ของสเปนดำรงตำแหน่งประมุขร่วมกัน

By : C. Methas - Managing Editor

สภาพบ้านเมืองส่วนใหญ่จะได้รับการดูแลรักษาและตกแต่งอย่างสวยงาม ถนนหนทางมีความเป็นระเบียบและสะอาดมาก แถบนอกเมืองบ้านเรือนที่สร้างบนภูเขาจะสร้างด้วยหินแกรนิตและเรียงตามระดับความสูงชันของภูเขา นอกจากนี้ตามท้องถนนสองข้างทางจะมีกระถางต้นไม้เรียงรายประดับประดาอย่างงดงามซึ่งชาวอันดอร์รานำกระถางมาประดับหน้าบ้านของตนเอง

ทางด้านการศึกษาเยาวชนวัย 6-16 ปีตามกฎหมายบังคับต้องเข้าโรงเรียนโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่าย ส่วนมหาวิทยาลัยของประเทศอันดอร์รามีเพียงแห่งเดียวชื่อว่า University d’Andorra ก่อตั้งเมื่อปี 1997 มีเพียง 4 คณะ ประกอบด้วย พยาบาล, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ ส่วนระดับปริญญาโทมีเพียง 2 คณะ ประกอบด้วยพยาบาลและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

สภาพอากาศเป็นแบบ Alpine Climate และ Continental Climate มีหิมะตกมากในช่วงฤดูหนาวเป็นอีกสถานที่หนึ่งเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นสกี สภาพอากาศแบบพื้นที่สูงมีความชื้นต่ำ ส่วนฤดูร้อนจะมีความเย็นเล็กน้อย เฉลี่ยจะมีแสงอาทิตย์ประมาณ 300 วันต่อปี

อาหารส่วนใหญ่นำเข้าจากฝรั่งเศสและสเปน มีการเพาะปลูกยาสูบบางส่วนและการทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งมีการส่งออก ส่วนทรัพยากรธรรมชาติของอันดอร์ราประกอบด้วยพลังงานไฟฟ้า, น้ำแร่, แร่เหล็ก, ป่าไม้และทองแดง

สำหรับการเดินทางไปประเทศอันดอร์ราต้องไปทางรถยนต์เท่านั้น เนื่องจากประเทศนี้ไม่มีสนามบิน, ไม่มีท่าเรือและไม่มีทางรถไฟ หากเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงมาที่เมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศสแล้วต่อไปยังเมือง Latour-de Carol และต่อไปอีก 2 กิโลเมตรถึงชายแดนอันดอร์รา หากมาทางประเทศสเปนเดินทางด้วยรถยนต์จากเมืองบาร์เซโลน่าไปยังอันดอร์ราประมาณ 3 ชั่วโมง อันดอร์รามีเนื้อที่ถนนครอบคลุมทั้งหมด 279 กิโลเมตร

ในอดีตของอันดอร์ราเคยเป็นรัฐร่วมระหว่างฝรั่งเศสและสเปนมาก่อนและได้รับการลงประชามติให้มีการปกครองแบบประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 1993 นี้เองและรัฐธรรมนูญฉบับได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 1993 ซึ่งเป็นการร่างร่วมกันระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนโดยยังคงให้ประธานาธิบดีของฝรั่งเศสและ Bishop of Urgell ของสเปนดำรงตำแหน่งประมุขร่วมกัน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!