ANZAC CLASS FRIGATES-เรือฟรีเกตขนาดใหญ่ของกองทัพเรือออสเตรเลียและนิวซีแลนด์


By : C. Methas – Executive Editor

Anzac Class Frigates เรือฟรีเกตขนาดใหญ่ของกองทัพเรือออสเตรเลีย เริ่มโครงการสร้างโดยให้บริษัทผู้ผลิตเรือในออสเตรเลีย Tenix Defence System เป็นผู้ก่อสร้างเรือจำนวน 10 ลำ ผลิตสร้างสำหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ระดับชั้น Anzac Class Frigates โดยจำนวน 8 ลำเข้าประจำการในราชนาวีออสเตรเลีย อีก 2 ลำประจำการในราชนาวีนิวซีแลนด์ รหัส HMNZS Te Kaha (F77) และ Te Mana (F111)

Tenix Defence System รับผิดชอบด้านการออกแบบและวางระบบทั้งหมด โดยมีบริษัทที่ร่วมรับผิดชอบในส่วนของระบบการป้องกันและการโจมตี ระบบอิเล็กทรอนิคส์ ทั้งจาก Blohm+ Voss และ Saab System

เครื่องยนต์แบบแก๊สเทอร์ไบ GE LM 2500 จำนวน 1 เครื่อง ให้กำลังขับ 33,600 แรงม้า ความเร็วรอบเทอร์ไบที่ 3,600 รอบต่อนาที และเครื่องดีเซล จำนวน 2 เครื่อง MTU 12 jV 1163 TB83 ให้กำลังขับ 4,828 แรงม้าที่ 1,200 รอบต่อนาที ระวางขับน้ำ 3,600 ตัน

ผลิตสร้างที่อู่ต่อเรือในวิคตอเรีย, ออสเตรเลีย ความยาวตัวเรือเท่ากับ 118 เมตร ความกว้าง 14.8 เมตรและความลึก 4.35 เมตร สมรรถนะการทำความเร็วสูงสุด 27 น๊อต รัศมีการปฏิบัติการ 6,000 nm หรือ 6,904.67,669 ไมล์ หรือ 11,112 กิโลเมตรที่ความเร็ว 18 น๊อต

อาวุธประจำการประกอบด้วย ขีปนาวุธจากภาคพื้นสู่อากาศ Seasparrow จำนวน 8 ลูก ขีปนาวุธจากภาคพื้นสู่อากาศ Evolved Seasparrow (154-157) จำนวน 32 ลูก ขีปนาวุธจากภาคพื้นสู่ภาคพื้น Harpoon และติดตั้งปืนใหญ่ ขนาด 127 มิลลิเมตร Mk 45 Mod ท่อปล่อยทอร์ปิโด ขนาด 324 มิลลิเมตร จำนวน 6 ท่อ Mk 46 Mod 5 และจะเพิ่มศักยภาพด้วยการติดตั้งขีปนาวุธ Kongsberg Penguin mk 2 mod 7 รัศมีการโจมตีระยะไกลเกินกว่า 30 กิโลเมตร และเพิ่มทอร์ปิโดรุ่น mk 46

นอกจากนี้ด้านท้ายของเรือออกแบบให้เป็นลานบินสำหรับเฮลิคอปเตอร์ โดยมีเฮลิคอปเตอร์ประจำการรุ่น Seahawk S-70B จำนวน 1 ลำ และรุ่น Sea Sprite SH-2G เจ้าหน้าที่ประจำการรวม 163 นาย

By : C. Methas - Executive Editor

Anzac Class Frigates เรือฟรีเกตขนาดใหญ่ของกองทัพเรือออสเตรเลีย เริ่มโครงการสร้างโดยให้บริษัทผู้ผลิตเรือในออสเตรเลีย Tenix Defence System เป็นผู้ก่อสร้างเรือจำนวน 10 ลำ ผลิตสร้างสำหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ระดับชั้น Anzac Class Frigates โดยจำนวน 8 ลำเข้าประจำการในราชนาวีออสเตรเลีย อีก 2 ลำประจำการในราชนาวีนิวซีแลนด์ รหัส HMNZS Te Kaha (F77) และ Te Mana (F111)

Tenix Defence System รับผิดชอบด้านการออกแบบและวางระบบทั้งหมด โดยมีบริษัทที่ร่วมรับผิดชอบในส่วนของระบบการป้องกันและการโจมตี ระบบอิเล็กทรอนิคส์ ทั้งจาก Blohm+ Voss และ Saab System

เครื่องยนต์แบบแก๊สเทอร์ไบ GE LM 2500 จำนวน 1 เครื่อง ให้กำลังขับ 33,600 แรงม้า ความเร็วรอบเทอร์ไบที่ 3,600 รอบต่อนาที และเครื่องดีเซล จำนวน 2 เครื่อง MTU 12 jV 1163 TB83 ให้กำลังขับ 4,828 แรงม้าที่ 1,200 รอบต่อนาที ระวางขับน้ำ 3,600 ตัน

ผลิตสร้างที่อู่ต่อเรือในวิคตอเรีย, ออสเตรเลีย ความยาวตัวเรือเท่ากับ 118 เมตร ความกว้าง 14.8 เมตรและความลึก 4.35 เมตร สมรรถนะการทำความเร็วสูงสุด 27 น๊อต รัศมีการปฏิบัติการ 6,000 nm หรือ 6,904.67,669 ไมล์ หรือ 11,112 กิโลเมตรที่ความเร็ว 18 น๊อต

อาวุธประจำการประกอบด้วย ขีปนาวุธจากภาคพื้นสู่อากาศ Seasparrow จำนวน 8 ลูก ขีปนาวุธจากภาคพื้นสู่อากาศ Evolved Seasparrow (154-157) จำนวน 32 ลูก ขีปนาวุธจากภาคพื้นสู่ภาคพื้น Harpoon และติดตั้งปืนใหญ่ ขนาด 127 มิลลิเมตร Mk 45 Mod ท่อปล่อยทอร์ปิโด ขนาด 324 มิลลิเมตร จำนวน 6 ท่อ Mk 46 Mod 5 และจะเพิ่มศักยภาพด้วยการติดตั้งขีปนาวุธ Kongsberg Penguin mk 2 mod 7 รัศมีการโจมตีระยะไกลเกินกว่า 30 กิโลเมตร และเพิ่มทอร์ปิโดรุ่น mk 46

นอกจากนี้ด้านท้ายของเรือออกแบบให้เป็นลานบินสำหรับเฮลิคอปเตอร์ โดยมีเฮลิคอปเตอร์ประจำการรุ่น Seahawk S-70B จำนวน 1 ลำ และรุ่น Sea Sprite SH-2G เจ้าหน้าที่ประจำการรวม 163 นาย

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!