ARMIDALE CLASS-เรือตรวจการณ์ลาดตระเวนของราชนาวีออสเตรเลียประจำการที่ฐานทัพเรือทั้งหมด 3 แห่ง


By : C. Methas – Executive Editor

เรือตรวจการณ์ลาดตระเวนของราชนาวีออสเตรเลีย ระดับชั้น Armidale Class ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมให้มีการผลิตสร้างเพื่อเข้าประจำการแทนเรือรุ่นเก่าระดับชั้น Freemantle Class ที่มีจำนวน 15 ลำซึ่งถูกปลดระวางออกไป โดยเรือรุ่นเก่าได้เข้าประจำการมาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1980 ถึงปี ค.ศ. 1984

เรือตรวจการณ์ลาดตระเวนรุ่นนี้ออกแบบและผลิตสร้างโดย Austal Henderson ราคารวมทั้งการออกแบบทั้งสิ้น 553 ล้านดอลล่าร์ โดยเริ่มสร้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2004 และลำแรกผลิตเสร็จสิ้นเปิดตัวในเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2005 เข้าประจำการในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 2005 และเข้าประจำการรวมทั้งสิ้น 14 ลำ

เรือตรวจการณ์ลาดตระเวนของราชนาวีเข้าประจำการที่ฐานทัพเรือทั้งหมด 3 แห่ง ที่เมือง Darwin, Northern Territory และ Cairns, Queensland โดยได้แบ่งกำลังเพื่อป้องกันเขตเศรษฐกิจทางตอนเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อป้องกันแหล่งน้ำมันและแก๊ส

โครงสร้างของเรือรุ่นนี้ผลิตจากอะลูมิเนียมอัลลอยที่เชื่อมต่อเป็นพิเศษ มีความยาวตัวเรือ 56.8 เมตร ระวางขับน้ำ 270 ตัน ความลึก 3 เมตร ความกว้างตัวเรือเท่ากับ 9 เมตร

เครื่องยนต์แบบดีเซล MTU 4000 16V จำนวน 2 เครื่อง ให้กำลังขับ 4.64 เม๊กกะวัตต์ สามารถทำความเร็วสูงสุด 25 น๊อต โดยทำความเร็วปกติ 12 น๊อต รัศมีการเดินทางระยะ 3,000 ไมล์ทะเลที่ความเร็ว 12 น๊อต

อาวุธประจำเรือประกอบด้วย ปืน Rafael M242 ขนาด 25 มิลลิเมตร จำนวน 1 กระบอก ควบคุมด้วยระบบ Multi-Sensor Optronic ให้ความแม่นยำสูง และปืนกลขนาด 12.7 มิลลิเมตรจำนวน 2 กระบอก มีเจ้าหน้าที่ประจำเรือทั้งหมด 21 นาย

By : C. Methas - Executive Editor

เรือตรวจการณ์ลาดตระเวนของราชนาวีออสเตรเลีย ระดับชั้น Armidale Class ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมให้มีการผลิตสร้างเพื่อเข้าประจำการแทนเรือรุ่นเก่าระดับชั้น Freemantle Class ที่มีจำนวน 15 ลำซึ่งถูกปลดระวางออกไป โดยเรือรุ่นเก่าได้เข้าประจำการมาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1980 ถึงปี ค.ศ. 1984

เรือตรวจการณ์ลาดตระเวนรุ่นนี้ออกแบบและผลิตสร้างโดย Austal Henderson ราคารวมทั้งการออกแบบทั้งสิ้น 553 ล้านดอลล่าร์ โดยเริ่มสร้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2004 และลำแรกผลิตเสร็จสิ้นเปิดตัวในเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2005 เข้าประจำการในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 2005 และเข้าประจำการรวมทั้งสิ้น 14 ลำ

เรือตรวจการณ์ลาดตระเวนของราชนาวีเข้าประจำการที่ฐานทัพเรือทั้งหมด 3 แห่ง ที่เมือง Darwin, Northern Territory และ Cairns, Queensland โดยได้แบ่งกำลังเพื่อป้องกันเขตเศรษฐกิจทางตอนเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อป้องกันแหล่งน้ำมันและแก๊ส

โครงสร้างของเรือรุ่นนี้ผลิตจากอะลูมิเนียมอัลลอยที่เชื่อมต่อเป็นพิเศษ มีความยาวตัวเรือ 56.8 เมตร ระวางขับน้ำ 270 ตัน ความลึก 3 เมตร ความกว้างตัวเรือเท่ากับ 9 เมตร

เครื่องยนต์แบบดีเซล MTU 4000 16V จำนวน 2 เครื่อง ให้กำลังขับ 4.64 เม๊กกะวัตต์ สามารถทำความเร็วสูงสุด 25 น๊อต โดยทำความเร็วปกติ 12 น๊อต รัศมีการเดินทางระยะ 3,000 ไมล์ทะเลที่ความเร็ว 12 น๊อต

อาวุธประจำเรือประกอบด้วย ปืน Rafael M242 ขนาด 25 มิลลิเมตร จำนวน 1 กระบอก ควบคุมด้วยระบบ Multi-Sensor Optronic ให้ความแม่นยำสูง และปืนกลขนาด 12.7 มิลลิเมตรจำนวน 2 กระบอก มีเจ้าหน้าที่ประจำเรือทั้งหมด 21 นาย

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!