INFINITE CONCEPT : Audi Mesarthim F-Tron Concept-ยานยนต์แนวคิดไฮเปอร์คาร์พลังงานนิวเคลียร์จากรัสเซีย


By : Saksithi Chompaisal – Foreign Editor

Audi Mesarthim F-Tron Concept สปอร์ตไฮเปอร์คาร์ต้นแบบแนวคิดขุมพลังนิวเคลียร์ Nuclear Fusion Reactor ภายใต้แบรนด์เนมของออดี้แห่งเยอรมนี แต่เป็นผลงานการออกแบบและแนวคิดของนักออกแบบยานยนต์ชาวรัสเซีย Mr. Grigory Gorin

ต้นแบบพลังงานนิวเคลียร์ใช้กรรมวิธีแบบ 3D Print โครงสร้างแชสซีสน้ำหนักเบาพิเศษผลิตจากอัลลอยผสมโพลิเมอร์เป็นแบบโมโนค็อค ระบบควบคุมแชสซีส์ Magnetic Hydro-Dynamic System โดยเป็นระบบควบคุมการทรงตัวของรถด้วยการใช้แม่เหล็กเหลวที่ติดตั้งไว้ใต้ท้องรถเป็นการสร้างแรงกดให้ตัวรถมีการยึดเกาะถนนได้ดีและดาวน์ฟอร์ซสูง

แม่เหล็กเหลวนี้สามารถเคลื่อนย้ายไปรอบตัวรถอย่างอิสระเพื่อให้เสถียรภาพสูงขณะขับขี่เข้าโค้ง ระบบนี้รองรับเฉพาะถนนแม่เหล็กเท่านั้น

Mesarthim F-Tron Concept ไฮเปอร์คาร์ต้นแบบแนวคิดเครื่องยนต์พลังงานนิวเคลียร์จากเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชั่นติดตั้งไว้ตรงกลางลำตัวและระบบจ่ายเชื้อเพลิงหัวฉีดพลาสม่า

นอกจากนี้ยังมีระบบผลิตไอน้ำจากพลังงานความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชั่นวนกลับมาเพื่อไปปฏิบัติการกับระบบเปิด-ปิดของระบบหัวฉีดพลาสม่าซึ่งเป็นการนำพลังงานมาใช้แบบครบวงจรและคุ้มค่าสูงสุด ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อด้วยการติดมอเตอร์แยกไว้ที่ล้อทั้ง 4 ล้อ

รูปลักษณ์ภายนอกของไฮเปอร์คาร์พลังงานนิวเคลียร์ Mesarthim F-Tron Concept ออกแบบเป็นไปตามหลักอากาศพลศาสตร์ ประตูและหลังคาเปิด-ปิดแบบเปิดไปทางด้านหน้า ฝากระโปรงท้ายติดสปอยเลอร์ขนาดใหญ่ สปอยเลอร์หน้ามีสปริตเตอร์และใต้พื้นรถด้านท้ายติดแผงจัดระเบียบอากาศ

จุดโดดเด่นของแนวคิดการออกแบบชิ้นส่วนตัวถังโครงสร้างที่เรียกว่า Solid Cage ให้สามารถถอดออกเพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในได้สะดวกง่ายดาย มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งเพื่อผลทางด้านการบำรุงรักษาได้ง่าย

Mesarthim F-Tron Concept สปอร์ตไฮเปอร์คาร์เป็นเพียงแนวคิดของเทคโนโลยี่นวัตกรรมยานยนต์ในอนาคตที่มีโอกาสผลิตจริงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีต้นทุนสูงมากและต้องอาศัยเทคโนโลยี่ระดับสูง

เพียงแค่เป็นแนวคิดยังนับว่าเป็นแนวคิดต่อการปฏิวัติประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมยานยนต์และหากผลิตได้จริงโดยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ต้องพัฒนาให้มีขนาดเล็กและจะกลายเป็นต้นแบบสำหรับเรือและเครื่องบินขนาดเล็กพลังงานนิวเคลียร์

By : Saksithi Chompaisal - Foreign Editor

Audi Mesarthim F-Tron Concept สปอร์ตไฮเปอร์คาร์ต้นแบบแนวคิดขุมพลังนิวเคลียร์ Nuclear Fusion Reactor ภายใต้แบรนด์เนมของออดี้แห่งเยอรมนี แต่เป็นผลงานการออกแบบและแนวคิดของนักออกแบบยานยนต์ชาวรัสเซีย Mr. Grigory Gorin

ต้นแบบพลังงานนิวเคลียร์ใช้กรรมวิธีแบบ 3D Print โครงสร้างแชสซีสน้ำหนักเบาพิเศษผลิตจากอัลลอยผสมโพลิเมอร์เป็นแบบโมโนค็อค ระบบควบคุมแชสซีส์ Magnetic Hydro-Dynamic System โดยเป็นระบบควบคุมการทรงตัวของรถด้วยการใช้แม่เหล็กเหลวที่ติดตั้งไว้ใต้ท้องรถเป็นการสร้างแรงกดให้ตัวรถมีการยึดเกาะถนนได้ดีและดาวน์ฟอร์ซสูง

แม่เหล็กเหลวนี้สามารถเคลื่อนย้ายไปรอบตัวรถอย่างอิสระเพื่อให้เสถียรภาพสูงขณะขับขี่เข้าโค้ง ระบบนี้รองรับเฉพาะถนนแม่เหล็กเท่านั้น

Mesarthim F-Tron Concept ไฮเปอร์คาร์ต้นแบบแนวคิดเครื่องยนต์พลังงานนิวเคลียร์จากเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชั่นติดตั้งไว้ตรงกลางลำตัวและระบบจ่ายเชื้อเพลิงหัวฉีดพลาสม่า

นอกจากนี้ยังมีระบบผลิตไอน้ำจากพลังงานความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชั่นวนกลับมาเพื่อไปปฏิบัติการกับระบบเปิด-ปิดของระบบหัวฉีดพลาสม่าซึ่งเป็นการนำพลังงานมาใช้แบบครบวงจรและคุ้มค่าสูงสุด ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อด้วยการติดมอเตอร์แยกไว้ที่ล้อทั้ง 4 ล้อ

รูปลักษณ์ภายนอกของไฮเปอร์คาร์พลังงานนิวเคลียร์ Mesarthim F-Tron Concept ออกแบบเป็นไปตามหลักอากาศพลศาสตร์ ประตูและหลังคาเปิด-ปิดแบบเปิดไปทางด้านหน้า ฝากระโปรงท้ายติดสปอยเลอร์ขนาดใหญ่ สปอยเลอร์หน้ามีสปริตเตอร์และใต้พื้นรถด้านท้ายติดแผงจัดระเบียบอากาศ

จุดโดดเด่นของแนวคิดการออกแบบชิ้นส่วนตัวถังโครงสร้างที่เรียกว่า Solid Cage ให้สามารถถอดออกเพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในได้สะดวกง่ายดาย มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งเพื่อผลทางด้านการบำรุงรักษาได้ง่าย

Mesarthim F-Tron Concept สปอร์ตไฮเปอร์คาร์เป็นเพียงแนวคิดของเทคโนโลยี่นวัตกรรมยานยนต์ในอนาคตที่มีโอกาสผลิตจริงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีต้นทุนสูงมากและต้องอาศัยเทคโนโลยี่ระดับสูง

เพียงแค่เป็นแนวคิดยังนับว่าเป็นแนวคิดต่อการปฏิวัติประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมยานยนต์และหากผลิตได้จริงโดยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ต้องพัฒนาให้มีขนาดเล็กและจะกลายเป็นต้นแบบสำหรับเรือและเครื่องบินขนาดเล็กพลังงานนิวเคลียร์

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!