BGRIM เดินเครื่อง COD โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5


BGRIM เดินเครื่อง COD “โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5” ฉลุย กำลังการผลิต 133 เมกะวัตต์

บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ “BGRIM” ตอกย้ำความสำเร็จ โครงการโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 กำลังการผลิต 133 เมกะวัตต์ จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้ กฟผ.ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นระยะเวลา 25 ปี ดันกำลังการผลิตปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 2,045 เมกะวัตต์

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ‘BGRIM’ เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัด (ABPR5) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BGRIM ได้จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) เป็นระยะเวลา 25 ปี

โดย ABPR5 มีกำลังการผลิตติดตั้ง 133 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคมอุสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ซึ่งวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD) ดังกล่าวเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและมีต้นทุนการก่อสร้างเป็นไปตามที่กำหนดไว้กับธนาคารผู้ให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ABPR5 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โครงการที่ 3 จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมทั้งหมด 3 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 399 เมกะวัตต์ ที่จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2561 หรือนับเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโครงการที่ 5 ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง

ความสำเร็จในครั้งนี้ส่งผลให้ BGRIM มีโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ทั้งหมด 33 แห่ง แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 15 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 15 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 2 แห่ง และโรงไฟฟ้าพลังงานดีเซล 1 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 2,045 เมกะวัตต์ และมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาอีกว่า 1,081 เมกะวัตต์ รวมเป็นจำนวนกำลังการผลิตติดตั้ง ทีมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วขณะนี้ 3,126 เมกะวัตต์

“การดำเนินธุรกิจของ BGRIM ยังดำเนินไปตามแผนงานที่วางไว้ทุกประการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะมีการทยอย COD อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลไปถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งรายได้และกำไรให้มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง โดยล่าสุด BGRIM ได้จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย ได้แก่ B.Grimm Power (Malaysia) Sdn. Bhd. ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านริงกิตมาเลเซีย เพื่อรองรับการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในประเทศมาเลเซียซึ่งมีนโยบายในการสนับสนุนและผลักดันระบบด้านพลังงานของประเทศ นางปรียนาถ กล่าวในที่สุด

BGRIM เดินเครื่อง COD "โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5" ฉลุย กำลังการผลิต 133 เมกะวัตต์

บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ "BGRIM" ตอกย้ำความสำเร็จ โครงการโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 กำลังการผลิต 133 เมกะวัตต์ จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้ กฟผ.ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นระยะเวลา 25 ปี ดันกำลังการผลิตปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 2,045 เมกะวัตต์

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 'BGRIM' เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัด (ABPR5) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BGRIM ได้จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) เป็นระยะเวลา 25 ปี

โดย ABPR5 มีกำลังการผลิตติดตั้ง 133 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคมอุสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ซึ่งวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD) ดังกล่าวเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและมีต้นทุนการก่อสร้างเป็นไปตามที่กำหนดไว้กับธนาคารผู้ให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ABPR5 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โครงการที่ 3 จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมทั้งหมด 3 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 399 เมกะวัตต์ ที่จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2561 หรือนับเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโครงการที่ 5 ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง

ความสำเร็จในครั้งนี้ส่งผลให้ BGRIM มีโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ทั้งหมด 33 แห่ง แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 15 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 15 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 2 แห่ง และโรงไฟฟ้าพลังงานดีเซล 1 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 2,045 เมกะวัตต์ และมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาอีกว่า 1,081 เมกะวัตต์ รวมเป็นจำนวนกำลังการผลิตติดตั้ง ทีมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วขณะนี้ 3,126 เมกะวัตต์

"การดำเนินธุรกิจของ BGRIM ยังดำเนินไปตามแผนงานที่วางไว้ทุกประการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะมีการทยอย COD อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลไปถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งรายได้และกำไรให้มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง โดยล่าสุด BGRIM ได้จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย ได้แก่ B.Grimm Power (Malaysia) Sdn. Bhd. ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านริงกิตมาเลเซีย เพื่อรองรับการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในประเทศมาเลเซียซึ่งมีนโยบายในการสนับสนุนและผลักดันระบบด้านพลังงานของประเทศ นางปรียนาถ กล่าวในที่สุด

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!