BIG วางใจใช้ Guardian System ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับใน ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่ง


นายเมฆ มนต์เสรีนุสรณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคจีพี จำกัด บริษัทในกลุ่ม บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) ส่งมอบ Guardian System ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในของผู้ขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่

ให้แก่ นายยอดชัย ไชยทัพ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสู่ความความเป็นเลิศ บริษัท บางกอก อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด หรือ BIG ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท Air Products and Chemicals, Inc. จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี นายจาตุรงค์ ทิพย์มณี (ขวาสุด) ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงกองรถ (Fleet Maintenance Section Manager) และ นายสมพล ยลแย้ม ผู้จัดการสาขามาบตาพุต (ซ้ายสุด) ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายเมฆ มนต์เสรีนุสรณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคจีพี จำกัด บริษัทในกลุ่ม บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) ส่งมอบ Guardian System ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในของผู้ขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่

ให้แก่ นายยอดชัย ไชยทัพ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสู่ความความเป็นเลิศ บริษัท บางกอก อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด หรือ BIG ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท Air Products and Chemicals, Inc. จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี นายจาตุรงค์ ทิพย์มณี (ขวาสุด) ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงกองรถ (Fleet Maintenance Section Manager) และ นายสมพล ยลแย้ม ผู้จัดการสาขามาบตาพุต (ซ้ายสุด) ร่วมเป็นสักขีพยาน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!